Mátyás Ferenc cikkei


Mátyás Ferenc  |  2015. április 29. Szakma

Forgalomkorlátozó a tiltott helyen parkolás

A gépjármű elszállítására jogszerűen kerül sor, ha azzal úgy parkolnak, hogy akadályozzák a kanyarodó járműveket a forgalom megfelelő időben való észlelésében, veszélyeztetve ezzel a forgalom biztonságát – a Kúria eseti döntése.

Dr. Mátyás Ferenc  |  2015. április 16. Szakma

Közúti veszélyeztetés az autópályán

Halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettéért felel az elkövető, ha a veszélyeztető magatartása indítja el azt az okfolyamatot, amelynek eredményeként bekövetkezik a sértett halálát okozó közlekedési baleset. – a Kúria eseti döntése.

Mátyás Ferenc  |  2015. április 13. Szakma

A vádelv sérelme

A vádelv a vád és az ítélet tényállása közötti teljes történeti azonosságot nem követeli meg – a Debreceni Ítélőtábla eseti döntése.

dr. Mátyás Ferenc  |  2015. március 31. Szakma

A túl általános vád törvénytelen

Pontosan körülírt magatartás hiányában nem tekinthető a becsületsértés vétsége miatt emelt törvényes vádnak az a vád, amely azt tartalmazza, hogy a vádlott az intézkedő rendőröket „szidalmazta, valamint becsület csorbítására alkalmas trágár kifejezésekkel illette” – a Kúria eseti döntése.

Mátyás Ferenc  |  2015. március 26. Szakma

Jellegbitorlás hasonló színkombinációval

A jellegbitorlás megvalósul azzal is, ha a versenytárs terméke a másik versenytárs ismert termékének jellegzetességeire való utalással azt a képzetet képes teremteni, hogy a két termék kapcsolatban áll egymással, a fogyasztók által ismert áru egyik változata – szól a Kúria eseti döntése.

dr. Mátyás Ferenc  |  2015. március 18. Szakma

Ha sokat egyezkedünk, elveszhet a szavatossági igény

A szavatossági igény nyugvása legfeljebb addig állapítható meg, amíg a jogosult minden olyan információ birtokába jut, ami alapján az általa észlelt hiba okait is figyelembe véve meg tudja határozni a kötelezettel szembeni szavatossági igényt. A szakcég az általa értékesített termék vonatkozásában az áru valamennyi lényeges tulajdonságáról köteles a vásárlót tájékoztatással ellátni, elvárható tőle, hogy a termék minden lényeges tulajdonságával tisztában legyen akkor is, ha arra szabvány előírása nem vonatkozik – a Kúria eseti döntése.