Mátyás Ferenc cikkei


dr. Mátyás Ferenc  |  2015. március 18. Szakma

Omladozó pláza, tapadó kár

A hibás teljesítéssel okozott, a szerződéses szolgáltatás hibájában álló ún. tapadókár a teljesítés időpontjában következik be, így az ilyen kár megtérítése iránti követelés is a teljesítéskor válik esedékessé. Ha a hiba csak később ismerhető fel, a kártérítési követelés elévülése e hiba felismeréséig nyugszik – a Kúria eseti döntése.

dr. Mátyás Ferenc  |  2015. március 16. Szakma

Kártérítés a gondatlan horgász miatt

A veszélyes üzemi felelősség szabályai alapján a károkozó felelőssége objektív, de a károsultnak is viselnie kell a felróható magatartásának következményeit, vagyis felelősség-, illetőleg kárcsökkentés történik. Ilyen esetben nem a két fél vétkességét kell összevetni, hanem azt kell megállapítani, hogy a károsult milyen mértékben okozta a kárt – a Kúria eseti döntése.

Mátyás Ferenc  |  2015. március 11. Szakma

Drogozás miatt kitagadva!

Az alkohol- és kábítószer-függőség, valamint a munkakerülő életmód is alapot adhat a kitagadásra, ha az örökös az örökhagyó által felajánlott segítséggel nem él, az életvitelén az örökhagyó érzelmi és anyagi támogatása ellenére nem változtat – így szól a Kúria eseti döntése.

dr. Mátyás Ferenc  |  2015. március 3. Szakma

Fokozott figyelem! Gyalogos-átkelőhely

Annak megítélésénél, hogy a gyalogos-átkelőhely megközelítése „fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel” történt-e, figyelembe kell venni a gyalogos-átkelőhely teljes terjedelmét, nem csak annak a jármű haladási sávjába eső részét – a Balassagyarmati Törvényszék eseti döntése.

dr. Mátyás Ferenc  |  2015. február 27. Szakma

„Megvezetett” bankok

Aki jogtalan haszonszerzési célzattal a banktól úgy igényel és vesz fel hitelt, hogy a hitelek visszafizetésére sem reális lehetősége, sem tényleges szándéka nem volt, megvalósítja a csalás bűntettét – a Kúria eseti döntése.

dr. Mátyás Ferenc  |  2015. február 19. Szakma

Kegyetlen féltékenység

A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének megállapítása indokolt, ha a tettes az ágyban fekvő sértettet egy léccel kitartóan, durván, folyamatosan közepes vagy azt meghaladó erővel bántalmazza, a sértettnek súlyos sérüléseket okozva, melynek következtében a sértett halála bekövetkezik – a Kúria eseti döntése.

Mátyás Ferenc  |  2015. február 16. Szakma

Lőfegyverrel visszaélés műszaki hibás fegyverrel

Lőfegyverrel visszaélés bűntettét követi el, aki lőfegyver tartására engedéllyel nem rendelkezik, ám éles lőszerek befogadására és működtetésére képes olyan átalakított légpisztolyt szerez meg és birtokol, mely különböző segítő eszközökkel és módszerekkel lövést adhat le – a Kúria eseti döntése.

Mátyás Ferenc  |  2015. február 12. Cégvilág

Cikkírásért is járhat felmondás

A munkavállalónak az a magatartása, hogy a munkáltatójánál megszerzett szakmai tapasztalatait, ismereteit saját internetes oldalán tudásmegosztás címén a nyilvánossággal megosztja, megvalósítja a munkáltató gazdasági érdekeinek veszélyeztetését. Ezáltal a munkáltató rendes felmondásának jogszerű indoka lehet – a Kúria eseti döntése.

Mátyás Ferenc  |  2015. február 10. Szakma

Veszélyes tudásmegosztás

A munkavállalónak az a magatartása, hogy a munkáltatójánál megszerzett szakmai tapasztalatait, ismereteit saját internetes oldalán tudásmegosztás címén a nyilvánossággal megosztja, megvalósítja a munkáltató gazdasági érdekeinek veszélyeztetését. Ezáltal a munkáltató rendes felmondásának jogszerű indoka lehet – a Kúria eseti döntése.

Mátyás Ferenc  |  2015. február 6. Szakma

Bántalmazás az iskolában

A közösség tagja elleni erőszak bűntettének sértettjei adott esetben a többségi társadalomhoz tartozó személyek is lehetnek, ha az e csoporthoz való vagy vélt tartozásuk miatt szenvednek sérelmet – a Debreceni Ítélőtábla eseti döntése.