Mátyás Ferenc cikkei


dr. Mátyás Ferenc  |  2014. október 28. Szakma

Szigorú marihuána döntés

Jogszabályváltozásra tekintettel a marihuána 2012. január 1. napját megelőzően megállapított 20 és 120 g közötti tiszta THC-tartalmát ezen időpontot követően nem lehet automatikusan a jelentős mennyiség alsó határát meghaladónak tekinteni – a Kúria eseti döntése.

Mátyás Ferenc  |  2014. október 28. Szakma

Zsarolás vagy önbíráskodás?

A zsarolás és az önbíráskodás bűntettének elkövetési magatartásai azonosak, a két bűncselekmény az eltérő célzat alapján határolható el egymástól. A zsarolás célzata a jogtalan haszonszerzés, az önbíráskodásé pedig jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igény érvényesítése – a Kúria eseti döntése.

Mátyás Ferenc  |  2014. október 15. Szakma

Különadó-törvény a bíróságokon

Az úgynevezett Különadó-törvény 2013. december 30-áig hatályban volt 10. paragrafusa nemzetközi szerződésbe ütközik, így azt egyetlen, bármely bíróság előtt folyamatban lévő ügyben sem lehet alkalmazni – szól a Kúria eseti döntése. A jogszabály ugyanis, ahogy azt a strasbourgi bíróság több ízben is kimondta, sérti az emberi és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezmény tulajdonvédelmi rendelkezését.

Mátyás Ferenc  |  2014. október 7. Szakma

Ha nem vigyázunk, mesél a lakás

Nem követi el a magántitok jogosulatlan megismerésének bűntettét az, aki más lakásában titokban fényképfelvételeket készít, de a lakással rendelkező engedélyével, tudtával tartózkodik a lakásban – a Kúria eseti döntése.

Mátyás Ferenc  |  2014. október 6. Szakma

A vagyonelkobzás elvi tételei

Nem rendelhető el vagyonelkobzás, ha a sértett kára a lefoglalással és a kiadással megtérült; máskülönben egy ilyen intézkedés ellentétes lenne a jogállamiság követelményével – így szól a Kúria eseti döntése. A legfőbb bírói fórum utalt arra: a vagyonelkobzás célja a bűnös úton elért vagyongyarapodás elvonása, tehát visszakapott vagyon esetén már nincs mit elvonni az elkövetőtől.

dr. Mátyás Ferenc  |  2014. szeptember 25. Cégvilág

Mikor zárul jogerősen a felszámolás?

A felszámolási eljárás jogerős lezárásán azt az időpontot kell érteni, amikor az adós társaság felszámolásának megszüntetéséről szóló végzésről valamennyi érintett hitelező tudomást szerezhet, tehát amikor az erről szóló jogerős bírósági határozat a Cégközlönyben közzétételre kerül – a Kúria eseti döntése.

Mátyás Ferenc  |  2014. szeptember 17. Szakma

Jogosítvány-bevonás versus próbára bocsátás

A próbára bocsátás a feltételes elítélés egyik formája. Jogkövetkezmény csak akkor fenyegeti az elkövetőt, ha a próbára bocsátás próbaideje nem telik el eredményesen. Ezért törvénysértő próbára bocsátás mellett a járművezetéstől eltiltás egyidejű alkalmazása – a Kúria, az ügyészség felülvizsgálati indítványára, eseti, a vádhatósággal egyetértő döntést hozott, s megváltoztatta a járásbíróság törvénysértő ítéletét.

Mátyás Ferenc  |  2014. szeptember 8. Szakma

Törvénygyár: átmeneti alkonyban

Az idei választási év némiképp lelassította az elmúlt évek felpörgött jogalkotási tempóját, ám az vélhetően újra erőre kap az őszi önkormányzati választások után. A legdrasztikusabb csökkenés a törvények és a kormányrendeletek területén figyelhető meg, számuk mintegy 100-100 darabbal csökkent. Tavaly új rendeletalkotó szervként megjelent az energetikai hivatal, a PSZÁF pedig beolvadt az MNB-be, de az együttes joganyag is csak minimálisan tér el a tavaly kiadott MNB- és PSZÁF-rendeletek számától.

Lex Futballhuligán – hogyan tovább?

Jóllehet a sporttörvény módosításával sérült a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog, tehát feltételezhető az alaptörvény-ellenesség, a jogszabályt ennek ellenére nem küldte meg előzetes véleményezésre az Alkotmánybíróságnak Áder János államfő. Pedig ilyen esetben nincs mérlegelési lehetősége. Az Ars Boni jogi folyóirat elemzése szerint a szurkolók előtt két út kínálkozik: az ombudsman eljárása vagy az alkotmányjogi panasz.