Mátyás Ferenc cikkei


Mátyás Ferenc  |  2014. november 7. Szakma

Eshetőleges, de különösen kegyetlen

Az emberölés esetében a különös kegyetlenség, mint elkövetési mód a szándék tudati, akarati oldalához és nem az érzelmi oldalához kapcsolódik, ezért a különös kegyetlenséggel véghezvitt emberölés eshetőleges szándékkal is megvalósítható – szól a Kúria eseti határozata.

Mátyás Ferenc  |  2014. november 3. Szakma

A névviselés szabályai a tudományos életben

A névviseléshez való jog sérelmét jelenti az, ha egy történész saját nevét minden egyéb, egyedi azonosításra (megkülönböztetésre) alkalmas jelzés nélkül tüntetik fel az ő kutatási témái közé is tartozó írás alatt, miközben nem ő a tényleges szerző, és nézetei sem azonosak a megjelentekkel  – a Kúria eseti döntése.

dr. Mátyás Ferenc  |  2014. október 28. Szakma

Szigorú marihuána döntés

Jogszabályváltozásra tekintettel a marihuána 2012. január 1. napját megelőzően megállapított 20 és 120 g közötti tiszta THC-tartalmát ezen időpontot követően nem lehet automatikusan a jelentős mennyiség alsó határát meghaladónak tekinteni – a Kúria eseti döntése.

Mátyás Ferenc  |  2014. október 28. Szakma

Zsarolás vagy önbíráskodás?

A zsarolás és az önbíráskodás bűntettének elkövetési magatartásai azonosak, a két bűncselekmény az eltérő célzat alapján határolható el egymástól. A zsarolás célzata a jogtalan haszonszerzés, az önbíráskodásé pedig jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igény érvényesítése – a Kúria eseti döntése.

Mátyás Ferenc  |  2014. október 15. Szakma

Különadó-törvény a bíróságokon

Az úgynevezett Különadó-törvény 2013. december 30-áig hatályban volt 10. paragrafusa nemzetközi szerződésbe ütközik, így azt egyetlen, bármely bíróság előtt folyamatban lévő ügyben sem lehet alkalmazni – szól a Kúria eseti döntése. A jogszabály ugyanis, ahogy azt a strasbourgi bíróság több ízben is kimondta, sérti az emberi és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezmény tulajdonvédelmi rendelkezését.

Mátyás Ferenc  |  2014. október 7. Szakma

Ha nem vigyázunk, mesél a lakás

Nem követi el a magántitok jogosulatlan megismerésének bűntettét az, aki más lakásában titokban fényképfelvételeket készít, de a lakással rendelkező engedélyével, tudtával tartózkodik a lakásban – a Kúria eseti döntése.

Mátyás Ferenc  |  2014. október 6. Szakma

A vagyonelkobzás elvi tételei

Nem rendelhető el vagyonelkobzás, ha a sértett kára a lefoglalással és a kiadással megtérült; máskülönben egy ilyen intézkedés ellentétes lenne a jogállamiság követelményével – így szól a Kúria eseti döntése. A legfőbb bírói fórum utalt arra: a vagyonelkobzás célja a bűnös úton elért vagyongyarapodás elvonása, tehát visszakapott vagyon esetén már nincs mit elvonni az elkövetőtől.

dr. Mátyás Ferenc  |  2014. szeptember 25. Cégvilág

Mikor zárul jogerősen a felszámolás?

A felszámolási eljárás jogerős lezárásán azt az időpontot kell érteni, amikor az adós társaság felszámolásának megszüntetéséről szóló végzésről valamennyi érintett hitelező tudomást szerezhet, tehát amikor az erről szóló jogerős bírósági határozat a Cégközlönyben közzétételre kerül – a Kúria eseti döntése.