Bejegyzések határérték címkével

AB: alkotmányellenes a zajterhelés aránytalan növelése
2018. október 29. Szakma

AB: alkotmányellenes a zajterhelés aránytalan növelése

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet több pontja alaptörvény-ellenes, ezért azokat 2018. december hó 31. napjával megsemmisítette. A döntéshez Dienes-Oehm Egon, Juhász Imre, Szívós Mária és Varga Zs. András csatoltak különvéleményt.