Bejegyzések nem a különvagyonra vonatkozó vagyonjogi rendelkezés címkével