Bejegyzések vízitársulati törvény címkével

AB: Visszaható hatályú a vízitársulati törvény módosítása
2020. március 10. Szakma

AB: Visszaható hatályú a vízitársulati törvény módosítása

Az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezésre alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a vízitársulatokról szóló törvény egy rendelkezését. A döntéshez különvéleményt csatolt Dienes-Oehm Egon, Salamon László, Szívós Mária és Varga Zs. András.