A bajnokságokban csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni? Koronavírus


A NAIH-hoz állampolgári beadvány érkezett azzal kapcsolatban, hogy jogszerű-e egy haza sportági szakszövetség elnökségének azon döntése, amely előírja, hogy 12 éves kor felett csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni az általa szervezett mérkőzéseken.


A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet jelenleg hatályos szövege ugyan nem tartalmaz előírásokat arra vonatkozóan, hogy a különböző sportági szakszövetségek által kialakított versenyrendszerben szervezett versenyeken (bajnokságokon, kupákon) a sportolók, edzők védettségi igazolvány birtokában vehetnek csak részt, ugyanakkor a sportági szakszövetségekre a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttv.) rendelkezései is alkalmazandóak.

A NAIH kiemelte, hogy a Sporttv. 22. § (1) bekezdés i) pontja alapján a sportági szakszövetség alapvető feladata a Sporttv. 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzatában meghatározottak alapján ellenőrizni az adott sportág versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolítását. A Sporttv. 23. § (1) bekezdés i) pontja alapján a sportág rendeltetésszerű működése érdekében a szakszövetség sportegészségügyi szabályzatot is köteles alkotni. Egy ilyen szabályzat nyilvánvalóan a sportolók egészségének és testi épségének védelmét szolgálja.

Ha van ilyen szabályzat, akkor az adott sportági szakszövetség azzal, hogy a sportolók, edzők versenyrendszerben szervezett versenyeken való részvételét koronavírus elleni védettséghez köti, gyakorlatilag a Sporttv. szerinti alapvető feladatát látja el és Sporttv. szerinti jogi kötelezettségének tesz eleget. Erre tekintettel ebben az esetben a koronavírus elleni védettség igazolására szolgáló iratokba való betekintéssel megvalósuló személyes adatkezelés is kialakítható jogszerűen.

A NAIH felhívta a figyelmet, hogy, ha a sportági szakszövetség a koronavírus elleni védettséggel kapcsolatos bármilyen adat megküldését, rögzítését írja elő, akkor a sportolók életének és egészségének védelme ugyan általánosságban elfogadható lehet legitim adatkezelési célként, de figyelemmel kell lenni a GDPR 5. cikke szerinti alapelvekre. Ezért a szakszövetségeknek vizsgálni kell, hogy a konkrét adatkezelési tevékenység mennyiben felel meg célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvének, valamint, hogy az elérni kívánt cél megvalósítható-e úgy, hogy az kevesebb személyes adat kezelésével járjon, vagy a betekintésen túl adatkezelési művelettel ne járjon.

Amennyiben az elérni kívánt cél nem valósítható meg a koronavírus elleni védettséggel kapcsolatos adatok kezelése nélkül, az adatkezelés során természetesen figyelemmel kell lenni a korlátozott tárolhatóság elvére is.

A fentiek alapján a NAIH megállapította, hogy a védettségi igazolvány, illetve az azon szereplő adatok a védettségi igazolvány érvényességének lejártát követően nem tárolhatók, a PCR-tesztek esetében pedig csak az utoljára elvégzett teszt által jelzett állapot (pozitivitás / negativitás ténye) – amely nem azonos a teljes teszteredménnyel – kezelhető.

A NAIH álláspontja szerint amennyiben egy sportági szakszövetség az általa kialakított versenyrendszerben szervezett versenyek esetében a koronavírus elleni védettséghez kívánja kötni a sportolók (és edzők) részvételét, arról nem elegendő egy elnökségi döntést hoznia, hanem az ezzel kapcsolatos kérdéseket a Sporttv. 23. § (1) bekezdés d) és/vagy i) pontja szerinti szabályzataiban kell rendeznie (így például azt is, hogy védettségi igazolvány hiányában elfogadható-e a negatív PCR-teszt eredmény, ki jogosult azt ellenőrizni, szükséges-e azok kapcsán adatokat rögzíteni, tárolni, ki és mely célból férhet az adatokhoz hozzá, mennyi ideig kerüljenek az adatok megőrzésre).

(naih.hu)
Kapcsolódó cikkek

2021. október 15.

Dubajban a világ kiállítása

Lehetőség, mobilitás, fenntarthatóság – e három témakör áll a 2021 októberétől féléven át nyitva tartó Expo 2020 Dubai középpontjában, 192 ország, köztük Magyarország részvételével.

2021. október 8.

Hollywood csúcsragadozójának bukása

Az áldozatok és Harvey Weinstein filmmogul mellett jogászok a főszereplői Ronan Farrow újságíró kötetének, melyben olyan izgalmasan számol be oknyomozó munkájáról, ahogyan azt átélte.