A kifürkészhető jövő


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A nyugati asztrológiában a születésnapunkon kezdődő év az, ami igazán korszakokra osztja az életünket, így a január eleji évváltás spirituális szempontból nem bír nagy jelentőséggel az életutunkra, de a keleti típusú asztrológiánál más a helyzet. Így arra kértünk két, az asztrológia más-más típusával és eltérő felfogás szerint működő szakembert, árulják el, mit remélhetünk az idei évben, mit hoz 2013.


Dr. Szalai Szilvia több mint tíz éve foglal­kozik nyugati asztrológiával. Hivatását egy magánéleti válság indította el. „Bő tíz éve olyan váratlan és nehéz helyzetbe kerültem, hogy a spiritualitás felé vettem az irányt, újra fel akartam térképezni magamat, érdekelt a saját jövőm, ezért ilyen témájú könyveket kezdtem olvasni. Leginkább Baktay Ervin A csillagfejtés könyve érintett meg, elmentem egy asztrológushoz is, aki azt mondta, jó lenne, ha ezzel akár hivatásszerűen is foglalkoznék. Ez akkor új perspektívát, iránytűt adott. Elvégeztem egy ötéves képzést, majd a gyakorlat során kialakítottam a saját elemzési stílusomat” – magyarázza a 38 éves, jogi végzettségű szak­ember, aki az integratív módszerben hisz. ­„Sokat tanultam sokféle tanártól, könyvből, többféle módszert kipróbáltam, azt gon­dolom, ezeket ötvözve kell a saját munkamódszert és egyéni elemzői módot meg­találni. Az asztrológia nem térítő tevékenység számomra, nem szoktam győzködni a szkeptikusokat. Ez egy létszemléletmód, egy sok ezer éves kultúra szimbólumrendszere, lenyomata, amit ha valaki megért, ­akkor az segíthet az önmegvalósításban és a személyiségfejlesztésében. ­Számos irányzata létezik, az optimális időpont kiválasz­tásától (pl. munkahelyváltás vagy műtéti beavatkozás esedékességekor), én leginkább önismereti fejlesztésre használom a horoszkópelemzést, mind a magam számára, mind pedig a hozzám fordulóknak. Ezt úgy lehet elképzelni, mint egy coachot, aki segít maximálisan kiaknázni a képességeinket, lehetőségeinket.”

A nyugati asztrológia alapja sumér ere­detű, ­Szalai Szilviához ez áll a legközelebb, de a buddhista (tibeti) irány iránt is érdek­lődik. A sumérok bolygók alá sorolták az éveket. Ez alapján idén a Hold éve van, ami mindenkinél valamilyen belső átalakulást eredményez. Ez az év a befelé figyelésről, a saját igényeink és érzéseink érzékenyebb észleléséről szólhat. A tavalyihoz képest nyugalmasabb évnek ígérkezik 2013, bár nyáron egy markánsabb ener­giákkal teli ­időszakra számíthatunk, de kevésbé vár­ható földrengésszerű átalakulás, mint tavaly. 2012 a külső átrendeződésről, az idei év a belső változásokról szól. Az uralkodó bolygóállásból Szalai Szilvia arra következtet, hogy felerősödnek a közösségek szerepei, erős lesz a tartozni valahova érzés, ezért új közösségek jönnek létre, és a meglévő szerveződések élete felpezsdül, akár lakó­helyi szerveződésről, szakmai csoportról van szó. „Az éves várható tendenciákra a lassú mozgású bolygók mozgásából és egymással alkotott fényszögkapcsolataikból tudunk következtetni, e tekintetben 2013-ban a Szaturnusz és a Plútó kerül fontos sze­repbe. Előbbi a fent említett közösségi létforma megerősítését jelzi, utóbbi pedig a belső átalakulásunk lehetősé­gének szim­bóluma” – magyarázza a szakember.

Szalai és az asztrológia tanítása szerint is a bolygók és a sugárzások nincsenek ránk közvetlen hatással, ez a tévedés évszázados félreértésen alapul, amely keveri a természettudományos ismereteket és a spirituális tanokat. „Az asztrológia nem azt mondja meg, hogy mi lesz velünk életünk során, csupán egy iránytű, amely lehetőségeket mutat meg, ezekkel vagy élünk vagy nem” – állítja Szalai Szilvia, aki szerint tény, hogy sok a kókler, ám ez általános jelenség majdnem minden szakmában. „Nagyon kell ­figyelni, hogy kinek hagyjuk, hogy jósoljon számunkra. A csalók kiszűrése nem könnyű. Mivel ­abszolút bizalmi kapcsolatról van szó, hiszen az életünk és személyiségünk mélységei tükröződnek vissza a horoszkópból, a legjobb, ha ajánlás útján keresünk magunknak tanácsadót. Ha nincs ismerősünk, aki hitelesen tud valakit ajánlani, érdemes az interneten az adott szakember honlapját alaposabban átböngészni, és a benyo­másainkra támaszkodva dönteni. A stílus, az alaposság és a hozzáértés már negyed órás olvasgatás után is kirajzolódik. Hasznos, ha az intuíciónkra is hallgatunk a választásnál” – így a jó tanács.

Hogy Magyarországnak mit hoz 2013, arra a kérdésre Szalai Szilvia azt mondja: ­nagyobb közösség, nép közös sorsa iránt ­érdeklődni már nem időszerű, hiszen napjainkban az individuum áll a középpontban. Nincs már közös népszellem, kozmopolita lett a világ. „Régen valóban a király vagy az uralkodó horoszkópját élte az egész nép, személyes horoszkóp csak a vezetőnek jutott, amely meghatározta az egész nép sorsát. Ma igen érdekes lenne, ha a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök horoszkópja vonatkozna mindenkire. Mégis tágabb értelmezést tekintve a Kárpát-medencét Nyilas jegyűnek szokták mondani, de politikai események, választási eredmények nem olvashatóak ki pontosan a csillagok állásából, sok az efféle jóslatok körül a találgatás. Tiszta elvek mentén csak az egyes embernek ér­demes és hiteles horoszkópot készíteni” – tette hozzá az asztrológus.

 

Melocco János indiai asztrológus jógázó családban született, s bár édesapja, a Rómában született, ­világhírű Melocco Miklós szobrászművész sokáig ellenezte fia választott foglalkozását, mára megbékélt ezzel a nem racionális mesterséggel. „Tizenhét éves korom óta rendszeresen végzek meditációt. ­Elsőnek a Transzcendentális Me­ditáció nevű, nyugatiaknak kidolgozott indiai technikát tanultam meg, amely évtizedekig rendkívüli hatással volt rám. ­Éltem az Amerikai Egyesült Államokban több mint tíz évet, ott vettem fel a kapcso­latot a helyi me­ditációs szervezettel. Sokféle hagyományos indiai életmód­javító technikát népszerűsítettek a medi­tációt gyakorlók körében, az indiai ­terápiás zenétől kezdve az ősi ­indiai gyó­gyászatig, az ajurvédáig. Ott hallottam először arról, hogy létezik olyan, hogy indiai asztrológia. Be is fizettem egy elem­zésre. A fehér ruhás, nagy hasú indiai dzsjótis-pandit kinyomtatott képletem alapján, egy nagy indiai könyvet felütve, perceken belül elmondta, hogy szüleim egyéves korom ­körül elváltak, és 1984 őszén, október–november körül hagytam el évekre szülőhazámat. Meg­döb­ben­tőnek találtam e félelmetes pontosságot, ­mivel a papírról, amit kitöltöttem, csupán ­annyit tudhatott, hol és mikor születtem (kb. 15 perc pontossággal), hogy házas vagyok, egy gyermekem van, és hogy kézművességből élek” – így mesél a kezdetekről Melocco, aki ezek után rengeteg könyvet olvasott a témában. S úgy véli, a sors akarta, hogy inkább az indiai felől közelítse meg a nyugati asztrológia használ­ható részét is. „Húsz évvel később már megértettem, hogy azért sem állnak rám a Nap helyzetéből kiinduló jellemzések, mert ke­leti képletemben kiváltképpen gyenge a Nap, tehát kevésbé írja le megnyilvánult életemet, személyiségemet. James Braha, első indiai kézikönyvem amerikai szerzője mindkét rendszert párhuzamosan gyakorolja. Szerinte a Nap-alapú, klasszikus európai képlet inkább az ember jellemzésére al­kalmas, hiszen a Nap egyik jelentősége (mindkét rendszerben) részben éppen az én. Ezzel szemben a sors- és kar­maközpontú modern indiai aszt­rológia kevésbé hangsúlyozza az ember jellemzését, inkább azzal foglalkozik, milyen a karmája, mikor kerülnek elő fontosabb események. „2001-ben találkoztam mostani tanítómmal Budapesten. Renge­teget tanultam tőle, például azt is, hogy az asztrológus képes legyen hinni abban, hogy bizonyos szintig mindenféle életesemény ­leképezhető a bolygók állásaira. Fontos, hogy ha tanácsot ad, legyen benne együttérzés és intuíció, és kerülje a dogmatikus hozzáállást. Az aszt­rológia tapasztalati, ­empirikus tudomány, a benne használatos technikákat szinte mind feltalálták már ­valamilyen régi korban, mégsem zárt rendszer”.

Melocco János szerint idén a legerősebb tranzit a tavaszi tüzes konfrontáció, azaz ­április–május környékén erős és harcias ­átalakulás várható hazánkban. A háború sem kizárt, főleg a Közel-Keleten és földrengés is lehetséges Olaszországban. Májustól az év végéig új ideológiák, új vezetők lép­hetnek a színre, előtérbe kerül a kommu­nikáció, a szóbeli megnyilatkozások és a nyelvtanulás fontossága. A Jupiter uralja az egész évet, ami a jogászszakmának fontos és előnyös lehet. „De aki harcol, veszít. A kompromisszumok ideje következik” – ­teszi hozzá. Az idei év két fő motívuma a pénzügyi világhoz és az egészséghez kap­csolódik világ- és ország­szinten is. Pénzügyi válság bontakozhat ki ősszel, amely ­október vége felé világméretű problémát is okozhat, a fejlett országokban tőzsdei krach ­várható. Ennek oka egy ritka bolygóegyüttállás: a Merkúr retrográd mozgású, ez alapból fennaka­dásokat okoz, évente ­kétszer néhány hétre elő ­szokott fordulni, de most október végén egybeesik a Sza­turnusz és a Nap együttállásával. Ilyen ­har-
minc­évente történik. Tavasszal erőteljes gazdasági problémák érintik a világot, e mellett egészségügyi bajokkal is szembe kell nézni. Az ivóvízkészlet kerülhet ve­szélybe, például a japán atomszennyeződés ­miatt, vírusfertőzések, komoly járványok várhatóak. Az alternatív gyógymódok sze­repe megnőhet. Az országhoroszkópokat az államalapításra szok­ták felállítani, azaz a védikus asztrológia szerint ­Magyarország esetében 1946. február 1-jét, a köztársaság kihirdetését kell kiindulási pontnak venni. Melocco János szerint az 1989-es rendszerváltozás nem jellemzőbb, mint az 1946-os eseménysor, ez utóbbi képletben jól látszik az 1956-os forradalom, Trianon és 1989 történései is. Magyarország Nyilas jegyű Halak aszcendenssel, tehát rendkívül tehetséges, természeti és vallásos, feltaláló jellegű, ugyanakkor fanatizmusra hajlamos, a másságot nehezen viselő ország. Az Uránusz mozgása 2012–13-ra az ország identitásának változását, átalakulását jelzi. „2014-ben biztosan alapvető változás jön: a Jupiter alkorszakba lépünk áprilistól, ez hozta el a ’89-es rendszerváltást is, tehát egy uralmi csere várható”. A Mérleg jegye áll fókuszban, a Szaturnusz és a felszálló holdcsomópont is ott halad majd át, így a következő másfél évben az együttműködés, a kompromisszumok lesznek a legfontosabb mozgató erők. Aki harcol, az elszigeteli magát, aki nem tűri a másságot, erőszakkal akar érvénye­sülni és ellenzi az összefogást, az veszít. Az előrelépés kulcsa a kivetített ellenségké­peken való túllépés és az együttműködés”. A 2013 májusa és 2014 májusa közötti időszak felerősítheti a dogmatikus, démonikus kettéosztottságot, amit a 2020-ig tartó Nyilas Plútó hoz, de a múltban elkezdődött országos ­folyamatok is ekkor fejeződhetnek majd be. „Jól látható, hogy a változás jegyében megjelenik egy 1989–92 között született fiatalok csoportja, akik nem vevők a ­társadalom régi dogmáira, az elő­ítéletes­ségre, tehetségesek, gyakorlatiasak, s új ideológiákat teremthetnek hazánkban” – állítja Melocco János.

 

A cikk az Ügyvédvilág 2013. februári számában jelent meg.


Kapcsolódó cikkek

2023. május 31.

Ford Explorer PHEV Platinum – Újra(át)tervezve

1990 óta íródik történelme az Explorernek, melyet most az alapoktól újraterveztek. Maradt az igazi amerikai feeling, természetesen hatalmas dobozba csomagolva, és amely már egy összetett hibrid rendszert is kínál.

2023. május 26.

Szabadtéren szabadabban

Ennyire gazdag szabadtéri színjátszás sehol máshol nincs a világban. Íme a nyári kínálat!