A kifürkészhető jövő


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A nyugati asztrológiában a születésnapunkon kezdődő év az, ami igazán korszakokra osztja az életünket, így a január eleji évváltás spirituális szempontból nem bír nagy jelentőséggel az életutunkra, de a keleti típusú asztrológiánál más a helyzet. Így arra kértünk két, az asztrológia más-más típusával és eltérő felfogás szerint működő szakembert, árulják el, mit remélhetünk az idei évben, mit hoz 2013.


Dr. Szalai Szilvia több mint tíz éve foglal­kozik nyugati asztrológiával. Hivatását egy magánéleti válság indította el. „Bő tíz éve olyan váratlan és nehéz helyzetbe kerültem, hogy a spiritualitás felé vettem az irányt, újra fel akartam térképezni magamat, érdekelt a saját jövőm, ezért ilyen témájú könyveket kezdtem olvasni. Leginkább Baktay Ervin A csillagfejtés könyve érintett meg, elmentem egy asztrológushoz is, aki azt mondta, jó lenne, ha ezzel akár hivatásszerűen is foglalkoznék. Ez akkor új perspektívát, iránytűt adott. Elvégeztem egy ötéves képzést, majd a gyakorlat során kialakítottam a saját elemzési stílusomat” – magyarázza a 38 éves, jogi végzettségű szak­ember, aki az integratív módszerben hisz. ­„Sokat tanultam sokféle tanártól, könyvből, többféle módszert kipróbáltam, azt gon­dolom, ezeket ötvözve kell a saját munkamódszert és egyéni elemzői módot meg­találni. Az asztrológia nem térítő tevékenység számomra, nem szoktam győzködni a szkeptikusokat. Ez egy létszemléletmód, egy sok ezer éves kultúra szimbólumrendszere, lenyomata, amit ha valaki megért, ­akkor az segíthet az önmegvalósításban és a személyiségfejlesztésében. ­Számos irányzata létezik, az optimális időpont kiválasz­tásától (pl. munkahelyváltás vagy műtéti beavatkozás esedékességekor), én leginkább önismereti fejlesztésre használom a horoszkópelemzést, mind a magam számára, mind pedig a hozzám fordulóknak. Ezt úgy lehet elképzelni, mint egy coachot, aki segít maximálisan kiaknázni a képességeinket, lehetőségeinket.”

A nyugati asztrológia alapja sumér ere­detű, ­Szalai Szilviához ez áll a legközelebb, de a buddhista (tibeti) irány iránt is érdek­lődik. A sumérok bolygók alá sorolták az éveket. Ez alapján idén a Hold éve van, ami mindenkinél valamilyen belső átalakulást eredményez. Ez az év a befelé figyelésről, a saját igényeink és érzéseink érzékenyebb észleléséről szólhat. A tavalyihoz képest nyugalmasabb évnek ígérkezik 2013, bár nyáron egy markánsabb ener­giákkal teli ­időszakra számíthatunk, de kevésbé vár­ható földrengésszerű átalakulás, mint tavaly. 2012 a külső átrendeződésről, az idei év a belső változásokról szól. Az uralkodó bolygóállásból Szalai Szilvia arra következtet, hogy felerősödnek a közösségek szerepei, erős lesz a tartozni valahova érzés, ezért új közösségek jönnek létre, és a meglévő szerveződések élete felpezsdül, akár lakó­helyi szerveződésről, szakmai csoportról van szó. „Az éves várható tendenciákra a lassú mozgású bolygók mozgásából és egymással alkotott fényszögkapcsolataikból tudunk következtetni, e tekintetben 2013-ban a Szaturnusz és a Plútó kerül fontos sze­repbe. Előbbi a fent említett közösségi létforma megerősítését jelzi, utóbbi pedig a belső átalakulásunk lehetősé­gének szim­bóluma” – magyarázza a szakember.

Szalai és az asztrológia tanítása szerint is a bolygók és a sugárzások nincsenek ránk közvetlen hatással, ez a tévedés évszázados félreértésen alapul, amely keveri a természettudományos ismereteket és a spirituális tanokat. „Az asztrológia nem azt mondja meg, hogy mi lesz velünk életünk során, csupán egy iránytű, amely lehetőségeket mutat meg, ezekkel vagy élünk vagy nem” – állítja Szalai Szilvia, aki szerint tény, hogy sok a kókler, ám ez általános jelenség majdnem minden szakmában. „Nagyon kell ­figyelni, hogy kinek hagyjuk, hogy jósoljon számunkra. A csalók kiszűrése nem könnyű. Mivel ­abszolút bizalmi kapcsolatról van szó, hiszen az életünk és személyiségünk mélységei tükröződnek vissza a horoszkópból, a legjobb, ha ajánlás útján keresünk magunknak tanácsadót. Ha nincs ismerősünk, aki hitelesen tud valakit ajánlani, érdemes az interneten az adott szakember honlapját alaposabban átböngészni, és a benyo­másainkra támaszkodva dönteni. A stílus, az alaposság és a hozzáértés már negyed órás olvasgatás után is kirajzolódik. Hasznos, ha az intuíciónkra is hallgatunk a választásnál” – így a jó tanács.

Hogy Magyarországnak mit hoz 2013, arra a kérdésre Szalai Szilvia azt mondja: ­nagyobb közösség, nép közös sorsa iránt ­érdeklődni már nem időszerű, hiszen napjainkban az individuum áll a középpontban. Nincs már közös népszellem, kozmopolita lett a világ. „Régen valóban a király vagy az uralkodó horoszkópját élte az egész nép, személyes horoszkóp csak a vezetőnek jutott, amely meghatározta az egész nép sorsát. Ma igen érdekes lenne, ha a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök horoszkópja vonatkozna mindenkire. Mégis tágabb értelmezést tekintve a Kárpát-medencét Nyilas jegyűnek szokták mondani, de politikai események, választási eredmények nem olvashatóak ki pontosan a csillagok állásából, sok az efféle jóslatok körül a találgatás. Tiszta elvek mentén csak az egyes embernek ér­demes és hiteles horoszkópot készíteni” – tette hozzá az asztrológus.

 

Melocco János indiai asztrológus jógázó családban született, s bár édesapja, a Rómában született, ­világhírű Melocco Miklós szobrászművész sokáig ellenezte fia választott foglalkozását, mára megbékélt ezzel a nem racionális mesterséggel. „Tizenhét éves korom óta rendszeresen végzek meditációt. ­Elsőnek a Transzcendentális Me­ditáció nevű, nyugatiaknak kidolgozott indiai technikát tanultam meg, amely évtizedekig rendkívüli hatással volt rám. ­Éltem az Amerikai Egyesült Államokban több mint tíz évet, ott vettem fel a kapcso­latot a helyi me­ditációs szervezettel. Sokféle hagyományos indiai életmód­javító technikát népszerűsítettek a medi­tációt gyakorlók körében, az indiai ­terápiás zenétől kezdve az ősi ­indiai gyó­gyászatig, az ajurvédáig. Ott hallottam először arról, hogy létezik olyan, hogy indiai asztrológia. Be is fizettem egy elem­zésre. A fehér ruhás, nagy hasú indiai dzsjótis-pandit kinyomtatott képletem alapján, egy nagy indiai könyvet felütve, perceken belül elmondta, hogy szüleim egyéves korom ­körül elváltak, és 1984 őszén, október–november körül hagytam el évekre szülőhazámat. Meg­döb­ben­tőnek találtam e félelmetes pontosságot, ­mivel a papírról, amit kitöltöttem, csupán ­annyit tudhatott, hol és mikor születtem (kb. 15 perc pontossággal), hogy házas vagyok, egy gyermekem van, és hogy kézművességből élek” – így mesél a kezdetekről Melocco, aki ezek után rengeteg könyvet olvasott a témában. S úgy véli, a sors akarta, hogy inkább az indiai felől közelítse meg a nyugati asztrológia használ­ható részét is. „Húsz évvel később már megértettem, hogy azért sem állnak rám a Nap helyzetéből kiinduló jellemzések, mert ke­leti képletemben kiváltképpen gyenge a Nap, tehát kevésbé írja le megnyilvánult életemet, személyiségemet. James Braha, első indiai kézikönyvem amerikai szerzője mindkét rendszert párhuzamosan gyakorolja. Szerinte a Nap-alapú, klasszikus európai képlet inkább az ember jellemzésére al­kalmas, hiszen a Nap egyik jelentősége (mindkét rendszerben) részben éppen az én. Ezzel szemben a sors- és kar­maközpontú modern indiai aszt­rológia kevésbé hangsúlyozza az ember jellemzését, inkább azzal foglalkozik, milyen a karmája, mikor kerülnek elő fontosabb események. „2001-ben találkoztam mostani tanítómmal Budapesten. Renge­teget tanultam tőle, például azt is, hogy az asztrológus képes legyen hinni abban, hogy bizonyos szintig mindenféle életesemény ­leképezhető a bolygók állásaira. Fontos, hogy ha tanácsot ad, legyen benne együttérzés és intuíció, és kerülje a dogmatikus hozzáállást. Az aszt­rológia tapasztalati, ­empirikus tudomány, a benne használatos technikákat szinte mind feltalálták már ­valamilyen régi korban, mégsem zárt rendszer”.

Melocco János szerint idén a legerősebb tranzit a tavaszi tüzes konfrontáció, azaz ­április–május környékén erős és harcias ­átalakulás várható hazánkban. A háború sem kizárt, főleg a Közel-Keleten és földrengés is lehetséges Olaszországban. Májustól az év végéig új ideológiák, új vezetők lép­hetnek a színre, előtérbe kerül a kommu­nikáció, a szóbeli megnyilatkozások és a nyelvtanulás fontossága. A Jupiter uralja az egész évet, ami a jogászszakmának fontos és előnyös lehet. „De aki harcol, veszít. A kompromisszumok ideje következik” – ­teszi hozzá. Az idei év két fő motívuma a pénzügyi világhoz és az egészséghez kap­csolódik világ- és ország­szinten is. Pénzügyi válság bontakozhat ki ősszel, amely ­október vége felé világméretű problémát is okozhat, a fejlett országokban tőzsdei krach ­várható. Ennek oka egy ritka bolygóegyüttállás: a Merkúr retrográd mozgású, ez alapból fennaka­dásokat okoz, évente ­kétszer néhány hétre elő ­szokott fordulni, de most október végén egybeesik a Sza­turnusz és a Nap együttállásával. Ilyen ­har-
minc­évente történik. Tavasszal erőteljes gazdasági problémák érintik a világot, e mellett egészségügyi bajokkal is szembe kell nézni. Az ivóvízkészlet kerülhet ve­szélybe, például a japán atomszennyeződés ­miatt, vírusfertőzések, komoly járványok várhatóak. Az alternatív gyógymódok sze­repe megnőhet. Az országhoroszkópokat az államalapításra szok­ták felállítani, azaz a védikus asztrológia szerint ­Magyarország esetében 1946. február 1-jét, a köztársaság kihirdetését kell kiindulási pontnak venni. Melocco János szerint az 1989-es rendszerváltozás nem jellemzőbb, mint az 1946-os eseménysor, ez utóbbi képletben jól látszik az 1956-os forradalom, Trianon és 1989 történései is. Magyarország Nyilas jegyű Halak aszcendenssel, tehát rendkívül tehetséges, természeti és vallásos, feltaláló jellegű, ugyanakkor fanatizmusra hajlamos, a másságot nehezen viselő ország. Az Uránusz mozgása 2012–13-ra az ország identitásának változását, átalakulását jelzi. „2014-ben biztosan alapvető változás jön: a Jupiter alkorszakba lépünk áprilistól, ez hozta el a ’89-es rendszerváltást is, tehát egy uralmi csere várható”. A Mérleg jegye áll fókuszban, a Szaturnusz és a felszálló holdcsomópont is ott halad majd át, így a következő másfél évben az együttműködés, a kompromisszumok lesznek a legfontosabb mozgató erők. Aki harcol, az elszigeteli magát, aki nem tűri a másságot, erőszakkal akar érvénye­sülni és ellenzi az összefogást, az veszít. Az előrelépés kulcsa a kivetített ellenségké­peken való túllépés és az együttműködés”. A 2013 májusa és 2014 májusa közötti időszak felerősítheti a dogmatikus, démonikus kettéosztottságot, amit a 2020-ig tartó Nyilas Plútó hoz, de a múltban elkezdődött országos ­folyamatok is ekkor fejeződhetnek majd be. „Jól látható, hogy a változás jegyében megjelenik egy 1989–92 között született fiatalok csoportja, akik nem vevők a ­társadalom régi dogmáira, az elő­ítéletes­ségre, tehetségesek, gyakorlatiasak, s új ideológiákat teremthetnek hazánkban” – állítja Melocco János.

 

A cikk az Ügyvédvilág 2013. februári számában jelent meg.


Kapcsolódó cikkek

2022. június 24.

Hormonok és gének bűvöletében

Egészséges életünk megőrzéséhez, eléréséhez tudatos életvitelre van szükségünk – állítják két nyári könyvújdonság szerzői.

2022. június 17.

Musicalek nyara

A Baradlayak, Levi Strauss és Chicago gyilkos lányai is dalra fakadnak.