A KRESZ változásai 2010. január 1-jétől


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A kormány november végén fogadta el a KRESZ módosítását, 2010. január elsejétől több mint hatvan ponton változnak a közúti közlekedés szabályai. A módosítások fő célja a biztonság javítása, a gyalogosok, a kerékpárosok védelme, emellett érezhető a kiemelt figyelem a járművek utasai és a gyermekek irányában is. Rendszámhasználat. A módosítás pontosítja a rendszámhasználat szabályait, melyet az érintett hatóságok kezdeményezték a rendszám nélküli közlekedés visszaszorítása érdekében. A KRESZ eddig csak azt írta elő, hogy a járműnek rendelkeznie kell hatósági jelzéssel. A továbbiakban…

A kormány november végén fogadta el a KRESZ módosítását, 2010. január elsejétől több mint hatvan ponton változnak a közúti közlekedés szabályai. A módosítások fő célja a biztonság javítása, a gyalogosok, a kerékpárosok védelme, emellett érezhető a kiemelt figyelem a járművek utasai és a gyermekek irányában is.

Rendszámhasználat. A módosítás pontosítja a rendszámhasználat szabályait, melyet az érintett hatóságok kezdeményezték a rendszám nélküli közlekedés visszaszorítása érdekében. A KRESZ eddig csak azt írta elő, hogy a járműnek rendelkeznie kell hatósági jelzéssel. A továbbiakban kimondja azt is, hogy a rendszámot jól látható helyen és módon kell a járművön elhelyezni, meglétét és állapotát indulás előtt ellenőrizni kell. A rendszámot ezentúl nemcsak megváltoztatni vagy letakarni tilos, hanem leszerelni is.

Rendszám és közterület-használati engedély nélkül mellékutakon tárolt járműveket a korábbi 30 helyett már 10 nap után elszállíthatják a tulajdonos költségére.

Forgalomirányítás. A forgalomirányításra a rendőr mellett más hatóságok is jogosultak, a jogosultak köréből kikerültek a határőrök, viszont az intézkedésre jogosultak között ezentúl a katasztrófavédelmi hatóság is szerepel.

Szerepet kapnak a polgárőrök. A rendőrség tehermentesítése érdekében a helyi viszonyokat jól ismerő polgárőrök – a rendőri intézkedést igénylő közúti közlekedési baleset helyszínén – a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében a rendőrség megérkezéséig önállóan, azt követően a rendőrség felkérésére és utasításainak megfelelően intézkedhetnek. Ugyanígy az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében is elláthatnak jelzőőri feladatokat. Ennek megfelelően a KRESZ is kiegészült: a polgárőr jelzésére is meg kell állni.

A kerékpárosok közlekedése. A„Kerékpárút” tábla ezentúl a kétkerekű kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez, az új szabályozás alapján a kerékpárosnak nem kötelező a kerékpárúton haladni.

A módosítás új táblát vezet be a csak kerékpárok számára fenntartott várakozóhely jelzésére.

A „Nyitott kerékpársáv” tábla a kerékpárosok egyirányú közlekedésére kijelölt kerékpársáv úttesten történő elhelyezkedését jelzi. Az úttesten, burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom jelzi a kerékpárosok részére az úttesten történő haladásra ajánlott útfelületet. Az így megjelölt úttesten fokozottan számolni kell kerékpárosok közlekedésével.

A nyitott kerékpársávot – amely a kerékpárosok közlekedésére kijelölt sáv – az úttesten felfestett fehér színű szaggatott vonal és kerékpárt mutató burkolati jel is jelzi. A nyitott kerékpársávot – az egy irányban vagy egymással szemben közlekedő járművek egymás mellett történő elhaladása ezt szükségessé teszi – más járművek is igénybe vehetik, az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartása mellett. A jobbra bekanyarodást a nyitott kerékpársávról kell végrehajtani. A kerékpáros balra bekanyarodásra történő felkészülés céljából, vagy ha a nyitott kerékpársáv megszűnik, a nyitott kerékpársávot elhagyhatja.

A burkolati jellel kettéválasztott gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok és kerékpárosok csak az út számukra kijelölt részén közlekedhetnek. A módosítás új sebességhatárokat vezet be a kerékpárokra, amelyek főként a gyalogosokkal közösen használt útszakaszokon növelik a közlekedés biztonságát. Így gyalog- és kerékpárúton a máshol érvényes 30–50 km/óra helyett csak legfeljebb 20 km/órával haladhatnak a kerékpárosok. Az új előírások kölcsönösen kimondják, hogy gyalog- és kerékpárúton egyik fél sem akadályozhatja vagy veszélyeztetheti a másik forgalmát.

A módosítás feloldja a kerékpárosok szoros jobbra tartási kötelezettségét. A kerékpárosoknak a továbbiakban nem kötelező a lassú járművekhez hasonlóan közvetlenül az útpadka mellett haladniuk.

Enyhülnek az egyirányú utcák ellenkező irányú használatának feltételei, ehhez már nem kell kerékpársáv, a kerékpáros az úttest jobb széléhez húzódva közlekedhet. Az olyan kereszteződések előtt, ahol a jobbra nyíló egyirányú utcából – az egyirányú utca forgalmával szemben közlekedő – kerékpáros hajthat ki, a közútkezelő köteles a kerékpárosok keresztirányú közlekedésére figyelmeztető jelzőtáblát is kihelyezni.

A kerékpárosok a továbbiakban az álló járművek mellett és között előre sorolhatnak. A forgalmi okokból, pl. a piros lámpánál álló járművek mellett jobbról haladhatnak előre. Ez akkor lehetséges, ha elegendő hely áll rendelkezésre, és az irányváltoztatásban nem akadályozzák az e szándékukat jelző járműveket.

Fontos változás, hogy kanyarodáskor a párhuzamos gyalog- és kerékpárúton érkezőknek is elsőbbségük van a kanyarodóval szemben.

Motorkerékpárosok közlekedése. A három vagy ennél több forgalmi sávval rendelkező úttest legbelső sávjában és a buszsávban ezentúl közlekedhetnek a motorkerékpárok is, utóbbit a segédmotoros kerékpárok számára is megnyitották.

Sebességkorlátozás az össztömeg alapján. Eddig a 2500 kg össztömeg fölötti járművekre alacsonyabb sebességhatárok (80–70–50) vonatkoztak. A módosítással 3500 kg-ig a 130–110–90–50 sebességkorlátozás érvényes. Az ekkora járművek konstrukciós sajátosságai, teljesítménymutatói már megegyeznek, így a különbségtétel a továbbiakban nem indokolt. Az egységesítés csökkenti a sebességkülönbség okozta forgalmi kockázatokat (balesetveszély, megnehezedő előzés).

Áthaladás vasúti átjárón. Megszűnik a számszerűsített sebességkorlátozás a vasúti átjárókban. Lakott területen legfeljebb 30, lakott területen kívül legfeljebb 40 km/órában rögzített legnagyobb sebességet általánosabb megfogalmazás váltja fel. A jogszabály ezen túl fokozott óvatosságra figyelmezteti az autósokat. Ahol a pontos sebességkorlátozás változatlanul szükséges (pl. nehezen belátható vasúti kereszteződésekben), ott ez tábla kihelyezésével megoldható.

Leállósáv használata. A szabálytalan leállósáv-használat és az ebből eredő balesetveszély visszaszorítása érdekében a KRESZ felsorolja azokat a kivételes eseteket, amelyekben egy jármű a leállósávon haladhat, megállhat vagy várakozhat. Ezek a következők: műszaki meghibásodás miatt a jármű továbbhaladásra képtelen; a jármű a forgalmat ellenőrzi; a jármű útfenntartást, úttisztítást végez; a jármű a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki meghibásodásának elhárítását végzi; a jármű a megkülönböztető jelzést adó berendezését működtetik. A leállósávot a használatára jogosultaknak is a lehető legkorábban el kell hagyniuk.

Új és új értelmet nyerő táblák. Újdonság, hogy a sebességkorlátozó tábla alatt elhelyezett hóesésre vagy esőzésre utaló kiegészítő jelzőtábla azt jelzi, hogy a sebességkorlátozás csak a megjelölt időjárási körülmények vagy nedves útburkolat esetében érvényes. Kiegészítő tábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás meghatározott időszakra vagy bizonyos járműkategóriákra vonatkozik.

A módosítás új táblát vezet be a telepített sebesség-ellenőrző rendszerek jelzésére. A „Közúti forgalom ellenőrzése” tábla azt jelzi, hogy az úton a járművek elhaladási sebességének ellenőrzésére sebesség-ellenőrző berendezést telepítettek. Az ellenőrzött útszakasz végét a „Közúti forgalom ellenőrzésének vége” jelzőtábla jelzi.

A „Környezetvédelmi övezet (zóna)” jelzés alkalmazásával a sűrűn lakott területeken korlátozható a környezetet szennyező gépjárművek közlekedése. Ha a „Környezetvédelmi övezet” tábla alatt nincs kiegészítő színjelzés, a behajtási tilalom minden gépkocsira vonatkozik. Ha a kiegészítő táblán színjelzés látható, akkor a rendszámtáblán elhelyezett matrica színével rendelkező gépkocsikra vonatkozik behajtási tilalom.

Az Európában számos helyen alkalmazott „Torlódás” táblával a ráfutásos balesetek előzhetők meg a nagy forgalmú utakon, autópályákon és ezek városi bevezető szakaszain.

Módosult a korlátozott forgalmú övezetet jelző tábla definíciója: amennyiben ezt a lakott terület kezdetét jelző táblával együtt helyezik el, a tilalom a teljes lakott területre érvényes.

A közúti jelzőtáblák az észlelést elősegítő sárga vagy fényvisszaverő sárga háttéren is elhelyezhetők.

Új útburkolati jelek. Az úttest vagy egy részének lezárása miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozásnál alkalmazott sárga színű útburkolati jel kiegészíthető vagy helyettesíthető: függőleges jelzőfelülettel és fényvisszaverő prizmával ellátott vagy fényt kibocsátó burkolati jelzőtestekkel.

Az úttesten, burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom jelzi a kerékpárosok részére az úttesten történő haladásra ajánlott útfelületet. Az így megjelölt úttesten fokozottan számolni kell kerékpárosok közlekedésével.

A nyitott kerékpársávot – amely a kerékpárosok közlekedésére kijelölt sáv – az úttesten felfestett fehér színű szaggatott vonal és kerékpárt mutató burkolati jel is jelzi. Erre gépjárművek akkor hajthatnak rá, ha erre előzéshez, szemből jövő jármű előli kitéréshez van szükség.

Gyalogosok közlekedése. A gyalogátkelőhely felé tartó autósok csak olyan tempóban haladhatnak, hogy még előtte képesek legyenek megállni. A rendelet a vasúti átjárókhoz hasonlóan itt is általános, körülíró szabályokat megfogalmazva figyelmezteti a sebesség körültekintő megválasztására az autósokat. Indokolt esetben jelzőtábla kihelyezésével korlátozható a gyalogos-átkelőhely megközelítési sebessége.

Gyermekek, utasok védelme. A gyermekszállítást végző járművek és ezek utasainak védelme is hangsúlyosabb lett. Az úttesten álló, elakadásjelzőjét működtető iskolabuszt a gyermekek le- és felszállása közben kikerülni vagy mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel szabad.

A gyermekbiztonsági rendszer az autóban és ez évtől a mopedautóban is előírt elhelyezésére és használatára vonatkozó előírásokat is pontosították. A 3 évnél fiatalabb gyermek ezentúl is csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható, és abban ezentúl kötelezően be is kell kötni a megfelelő hevederekkel. Beszerelésének, használatának pontos módját és feltételeit rögzíti a módosítás.

Dr. Koszorú István


Kapcsolódó cikkek

2023. május 31.

Ford Explorer PHEV Platinum – Újra(át)tervezve

1990 óta íródik történelme az Explorernek, melyet most az alapoktól újraterveztek. Maradt az igazi amerikai feeling, természetesen hatalmas dobozba csomagolva, és amely már egy összetett hibrid rendszert is kínál.