Életmód

II. Magyar Ügyvéd Nap

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. május 23.
Rovat:

2009. november 21-én 11 órakor a Legfelsőbb Bíróság dísztermében rendezték meg a II. Magyar Ügyvéd Napot, amelyen az ügyvédség színe-java mellett a közjegyzői kamara, a végrehajtói kamara és a könyvvizsgálói kamara tagjai is jelen voltak. A díszvendégek között üdvözölhettük többek között dr. Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság és az OIT elnökét; dr. Paczolay Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét; dr. Kovács Tamás legfőbb ügyészt; dr. Balsai István és dr. Takács Albert volt igazságügy-minisztereket. A 2009-es év díjazottjaiDeák Ferenc Jogászdíjban részesült:Dr. Dornbach Alajos Dr. Kónya Imre Az Ügyvédségért Kitüntető Címben részesült:Dr. Balogh Béla Dr. Csákabonyi Balázs Dr. Écsi Béla Kiváló Ügyvédi Munkáért Kitüntető Jelvényt vehette át:Dr. Goda Gyula Dr. Juhász István Dr. Izsák Péter Dr. Leposa Marianna Dr. Nagy Péter Ügyvédjelölti Országos Perbeszédverseny díjazottjai: 1. hely (megosztott):Dr. Budai István, Debreceni Ügyvédi Kamara Dr. Kiss Gábor, Budapesti Ügyvédi Kamara 3. hely: Dr. Mészáros Emese Ágnes, Budapesti Ügyvédi Kamara A Magyar Ügyvédi Kamara által joghallgatóknak kiírt pályázat díjazottjai:1. díj: Molnár Tamás, PTE-ÁJK 2. díj: Csabai Kunigunda, PPKE-JÁK 3. díj: Frölich Balázs, PPKE-JÁK A jeles eseményt dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke nyitotta meg.…

A vélemény és a sajtó szabadsága az Alkotmány új 61. §-ában

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. május 23.
Rovat:

A Budapesti Ügyvédi Kamara Ügyvédjelölti Tagozatának cikksorozatát nyitó interjúként Koltay András médiajogásszal beszélgettünk. Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal fideszes képviselők által benyújtott és 2010. július 6. napján kihirdetett alkotmánymódosítás alapjaiban érintette a vélemény- és sajtószabadság alkotmányos jogát, újraformálta az Alkotmány 61. §-át.

Mi fán terem a pótmagánvád?

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. május 23.
Rovat:

A konfliktusok során elszenvedett sérelem megtorlása kezdetben az egyénre hárult, aki képességei szerint a saját erejére támaszkodva érvényesíthette érdekeit. Ennek legfontosabb módja a magánharc volt, amit a szemben álló felek ereje, ügyessége döntött el. Később az állam, miután korlátok közé szorította a magánbosszút, átvette a bűncselekmények megtorlásának terhét. Tette ezt azért, hogy ne a sértettnek vagy hozzátartozóinak kelljen az elkövetőt üldöznie, valamint azért, mert a deviáns cselekmények az államra és az egész társadalmi rendre nézve súlyos veszélyt jelentettek. A büntetőjogi felelősség alapja így az egyéni helyett a közösségen esett sérelem lett.

Dávid és Góliát kontextusában a parittyának lenni szép feladat

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. május 23.
Rovat:

Dr. Kádár András Kristóf 1996-ban az ELTE Bölcsészettudományi Kar Angol Nyelv és Irodalom Tanszékén, majd 1999-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott. 1998–2003 között jogi előadó és nemzetközi programkoordinátor a Magyar Helsinki Bizottságnál, 2003–2005 között ügyvédjelölt Farkas Lilla egyéni ügyvédnél, 2005-ben megalapítja saját ügyvédi irodáját. 2004-től kezdve az Európai Unió független antidiszkriminációs szakértői hálózatának magyar tagja. 2004–2007 között a rasszizmus és idegengyűlölet monitorozására létrehozott európai központ (EUMC) felügyelőbizottságának a Magyar Köztársaság által delegált tagja. 2007-től a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke. 2008-tól a Független Rendészeti Panasztestület tagja. 2009–2010 között az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület tagja. Számos publikációja jelent meg a rendészet és fogva tartás emberi jogi aspektusairól, a magyar kirendelt védői rendszer problémáiról, valamint a kisebbségi jogok és az egyenlő bánásmód követelményének témakörében. Angolul felső, németül alapfokon beszél. Egy 7 éves kislány és egy 4 éves kisfiú édesapja, szabadidejét a családjával tölti és a kollégáival közösen alapított zenekarban játszik.

Online terrorizmus

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. május 23.
Rovat:

Rudolf Steiner szerint „.a fizikai világ mögött és azzal bensőségesen összekapcsolódva egy szellemi-érzékfeletti világ van, és az ember képes arra, hogy bizonyos megismerési erők kifejlesztésével betekintsen ebbe a fizikai világgal összeszövődött érzékfeletti világba.”

Az ügyvédet csak egy lépés választja el az operarajongótól

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. május 23.
Rovat:

Az operához többféle módon lehet közel kerülni, számomra a gyerekkorom meghatározó élményét jelentette, egy olyan közeget, amelyen keresztül közelítettem később a zene más területeihez, az irodalomhoz, festészethez, és annyi mindenhez, ami az operában, ebben az összművészeti műfajban megjelenik. Ez volt nekem a kályha, a kiindulás – mondta Dr. Szakál Róbert, a korábban bíróként is tevékenykedő, jelenleg főként polgári és gazdasági ügyekkel foglalkozó ügyvéd. „Édesapámnak sok, főként 78-as fordulatszámú, régi normál lemeze volt, ezek között akadt szimfonikus, kamara- és könynyűzene is. Ezek közül engem az opera fogott meg igazán, mondhatni torkon ragadó, elemi erővel. Nyilván az ember alkata is közrejátszik ebben, hiszen sokan hallanak operát 4-5 éves korukban, de nem mindenkire hat egyformán.”

Az ingatlan-nyilvántartás gyakorlati kérdései és problémái

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. május 23.
Rovat:

Dr. Kurucz Mihály Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végezte, 1981-ben. A diploma megszerzése óta az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanára. Az állam- és jogtudományi doktori fokozatot telekkönyvi és ingatlan-nyilvántartási jogi disszertációval szerezte meg az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1996-tól 2004-ig a Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Karának Kereskedelmi Jogi Tanszékének tantárgyfelelős oktatója. 2001-től 2007-ig a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karán az Általános Jogi Tanszék tanszékvezetője. Oktatási tevékenysége elsősorban az anyagi és alaki telekkönyvi és ingatlan-nyilvántartási jogra, továbbá az ingatlanjogra, emellett az agrár-, illetőleg környezetvédelmi jogra összpontosul. A jogi kari alapképzésben kötelező alternatív tárgyként az ingatlan-nyilvántartási jogot, a Bsc képzésben kötelező alaptárgyként tanít ingatlanjogot és ingatlan-nyilvántartási jogot. A posztgraduális képzésben az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében, az ingatlanforgalmi szakjogász szakon telekkönyvi és ingatlan-nyilvántartási jogot ad elő. Emellett egy évig a PPKE Deák Ferenc Jogi Továbbképző Intézet ingatlanforgalmi szakjogász szakán gondozta az ingatlan-nyilvántartási jog oktatását. 2008. szeptember 1-jétől az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében, az ingatlanforgalmi szakjogász szak vezetőjeként szervezi a posztgraduális képzést. 1993-tól folytat ügyvédi joggyakorlatot az ingatlan-nyilvántartási, földmérési, közigazgatási kártérítési perek területén. Ügyvédi tevékenységem több, mint szakosodott,…

Ügyvéd és nő

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. május 23.
Rovat:

2008-ban az ÜgyvédVilág magazin az Eötvös Károly díja kapcsán kereste meg Önt. Mi történt az elmúlt években? Milyen változások léptek fel az életében?

Jó bornak, jó embernek eredetét ne keresd

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. május 23.
Rovat:

A régi mondás a Tokaji bor esetében mégsem állja meg a helyét maradéktalanul. Méghozzá azon jó emberek vitája miatt, akik a Tokaji bort mind saját országuk termékeként kívánják feltüntetni és értékesíteni. A vitában öt ország is érdekelt: Ausztrália Tokay, Franciaország Tokay d’Alsace, Olaszország Tocai Friulano, Szlovákia pedig a Tokajer Somorodner megjelölésű borával. És végül, de nem utolsósorban hazánk, és a szívünknek oly kedves Tokaji bor.