Jogászgyűlés Balatonalmádiban


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Balatonalmádiban rendezik meg az idei, immár a 12. Magyar Jogászgyűlést szeptember 18. és szeptember 20. között, melyen mások mellett a hazai jogászvilág vezető személyiségei is részt vesznek.


Ezen a hétvégén Balatonalmádi lesz a magyar jogásztársadalom központja. Három napra, szeptember 18. és szeptember 20. között ugyani a tóparti település ad otthont a 12. Magyar Jogászgyűlésnek. Az alábbiakban a három nap szakmai programját ismertetjük.

Nyitó plenáris ülés

A jogászgyűlés megnyitója szeptember 18-án délelőtt fél tizenegykor lesz. Az előadók és a témák sorrendje az alábbiak szerint alakul.

A Jogászgyűlés résztvevőit köszönti: dr. Paczolay Péter, a Jogászgyűlés elnöke. A Jogászgyűlést megnyitja: dr. Sárközy Tamás, a Magyar Jogász Egylet elnöke.

Ezután Az alkotmányosság helyzete Magyarországon az Alaptörvény után címmel tart előadást dr. Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke. Majd Az új kormányzati ciklus jogpolitikai célkitűzéseiről értekezik dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter.

Szekcióülések

Időpont: szeptember 18., délután

Közjog
Cím: A kormányzás és a közigazgatás fejlesztése az új kormányzati ciklusban. Előadó: dr. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Cím: A magyar választójog szabályozása és gyakorlata az országgyűlési választások tükrében. Előadó: dr. Patyi András egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke.

Büntetőjog
Cím: Az ügyészség büntetőpolitikai feladatairól. Előadó: dr. Polt Péter legfőbb ügyész.
Cím: A kormány közbiztonsági és bűnügyi feladatairól. Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter.

Időpont: szeptember 19., délelőtt

Igazságszolgáltatás
Cím: A Kúria jogfejlesztő tevékenységéről. Előadó: dr. Darák Péter, a Kúria elnöke.
Cím: A bírósági igazgatásban eddig elért eredményekről és a további feladatokról. Előadó: dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

Polgári eljárás
Cím: Az új Polgári Perrendtartás koncepció-tervezete. Előadó: dr. Németh János professzor emeritus, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság elnöke.

Időpont: szeptember 19., délután

Büntetőeljárás
Cím: Az új Büntetőeljárási törvény előkészítése. Előadó: dr. Erdei Árpád professzor emeritus, a Büntetőeljárási Kodifikációs Bizottság elnöke.

Civiljog
Cím: Az új Ptk. eddigi tapasztalatai. Előadó: dr. Vékás Lajos akadémikus, professzor emeritus
Cím: Gazdasági jog a Ptk. után. Előadó: dr. Sárközy Tamás egyetemi tanár.

Záró plenáris ülés

A záró plenáris ülés szeptember 20-án délelőtt lesz, mely egyben a szabadfoglalkozású jogászi hivatásrendek fóruma is.

A fórum résztvevői: dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke; dr. Krejniker Miklós, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnöke; dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke; dr. Répássy Róbert államtitkár, Igazságügyi Minisztérium.

Zárszó: dr. Paczolay Péter, a Jogászgyűlés elnöke
 

Forrás: http://jogaszegylet.hu/up_image/SZAKMAI%20PROGRAM.pdf


Kapcsolódó cikkek

2022. július 14.

A munkáltató felelőssége a bekövetkezett kárért

A munkáltató az őt terhelő bizonyítási kötelezettség folytán akkor sem zárható el annak bizonyításától, hogy a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta, ha a balesetnek nem volt szemtanúja. A bíróság a szükséges különleges szakértelem hiányában nem dönthet a munkáltató kárfelelősség alóli mentesüléséről – a Kúria eseti döntése.

2022. július 8.

Az azonnali jogvédelem

Amennyiben az alperes döntése végrehajtható rendelkezést (magatartásra, cselekvésre, tűrésre kötelezést) nem tartalmaz, azonnali jogvédelem keretében a végrehajtás felfüggesztésének nincs helye – a Kúria eseti döntése.