Konferencia a kis-és középvállalatok globális kihívásairól

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. október 11.
Címkék: , ,
Rovat:
Sok szeretettel meghívjuk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a CMS Cameron McKenna Ügyvédi Iroda és a New Jersey City University szervezésében megrendezésre kerülő alternatív vitarendezési és kis-és középvállalatok globális kihívásait tárgyaló konferenciánkra. A rendezvény során 30 fős amerikai delegáció képviselőivel fogjuk elemezni a kis- és középvállalkozásokat érintő globális versenypiaci kihívásokat és az alternatív vitarendezésben rejlő lehetőségeket.   Az egynapos rendezvény 2018. október 16-án kedden lesz az ELTE ÁJK Egyetem téri épületében az impozáns…

Sok szeretettel meghívjuk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a CMS Cameron McKenna Ügyvédi Iroda és a New Jersey City University szervezésében megrendezésre kerülő alternatív vitarendezési és kis-és középvállalatok globális kihívásait tárgyaló konferenciánkra.

A rendezvény során 30 fős amerikai delegáció képviselőivel fogjuk elemezni a kis- és középvállalkozásokat érintő globális versenypiaci kihívásokat és az alternatív vitarendezésben rejlő lehetőségeket.

Az egynapos rendezvény 2018. október 16-án kedden lesz az ELTE ÁJK Egyetem téri épületében az impozáns Aula Magnában.

Számos hazai és amerikai előadónk igazán izgalmas és egyedülálló előadásait hallhatjátok.

Jelentkezni az alábbi linken lehetséges: https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcongressline.hu%2Fregistration%3Fc%3Dcbb2018&data=02%7C01%7Cbrigitta.krizsan%40wolterskluwer.com%7Cedb00ff0a6384a9b347908d62ddc07da%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C1%7C0%7C636746820960488089&sdata=krTZIWUG%2F2ApBLWk78kshFAXh0t6ciMBUuEo56DBoz8%3D&reserved=0

A konferencia a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet szerinti 7. § (3) pontja alapján 10 kreditpontot ér. Igazolást a konferencia napján lehet átvenni.

Részletes program:

Challenges companies face to operate in a global environment

08:00-09:00    Registration

09:00-10:00    Introduction Remarks
Remarks will highlight how academic institutions play an important role in promotion of cross border commerce and building international business relationships
Dr. János Bóka, State Secretary for Cooperation in European and International Justice Affairs Ministry of Justice of Hungary
Gergő Szeniczey, Executive Director of Consumer Protection and Market Supervision, Central Bank of Hungary
Prof. Dr. Attila Menyhárd, Dean, Eotvos Lorand University Faculty of Law, Hungary
Prof. Dr. Sue Henderson, President New Jersey City University, USA

10:00-10:15    Opening Remarks
Remarks will open the program with commentary on synergies of finance, law and data privacy/ cyber security to support SME and Innovation & Growth by improving efficiency & transparency in the market place.
Dóra Petrányi, CEE Managing Partner, CMS Budapest

10:15-10:45    Coffee break

10:45-11:45    Helping Build SME International Business
 What SME companies and STEM innovation should consider to attract capital and go global and be local.
Remarks
Remarks on how to foster business and collaboration internationally
Anthony Russo, Commerce and Industry Association of New Jersey, USA
Moderator: Dr. David Weiss, NJCU IDR
Panel members:
KBC Bank, New York, USA – invited
Anikó Kircsi, Head of Corporate/M&A, CMS, Budapest, Hungary
Hon. Kim Guadagno, Esq., Partner Connell Foley, Jersey City, New Jersey, USA
Sriram Venkataraman, Co-founder of Heracles Solutions, New Jersey, USA

11:45-13:00 Lunch break

13:00-14:15    Managing Risk for Cross Border Business: Mediation
What companies need to consider when managing risk and conflict how can mediation support business growth & efficiency.
Remarks
Remarks on use of mediation and international business
Srdan Simac, Ph.D., Judge of the High Commercial Court of the Republic of Croatia and President of Croatian Mediation Association
Moderator: Robert Margulies, Esq RWJ Barnabas Health Centers, USA
Panel members:
Jennifer H. Brandt, J.D., M.A. Ambassador for Foundation for Sustainable Rule of Law Initiatives (FSRI), developing court-annexed and private mediation programs worldwide
Dr. Erika Kovács, Chair of the Financial Arbitration Board, National Bank of Hungary
Zsolt Okányi, Global Head of Dispute Resolution, CMS
Dr. Eva Inzelt, Assistant Professor, Eotvos Lorand University, Faculty of Law
Richard Steen, Esq, Past President NJ State Bar Association

14:15-15:15 Legal and financial risks / Compliance (due diligence) and risk management / GDPR – managing data privacy risks
Remarks
How New Jersey protects data and promotes business internationally through transparent policy
Honorable Jamel Holley, Vice Chair NJ Assembly, Homeland Security Committee
Moderator: Laszlo Molnar, Associate Prof., NJCU; former Amb. of Hungary to the UN
Panel members:
Dóra Petrányi, CEE Managing Partner, CMS Budapest
Kenneth Rashbaum, Esq, Partner Barton LLP, USA
Andras Szilagyi, Budapest Chamber of Commerce ADR
Daniel Pana, Kompass International INC, North America
Gyorgy Acs, Cisco Systems Inc, Hungary

15.15-15.45     Closing Remarks / Navigating International Disputes in Today’s Global Market Place
Fast cross-border claim enforcement
Dr. Tamás Parti, Vice-president of the Hungarian Chamber of Civil Notaries
Kai-Uwe Karl, Global Chief Litigation Counsel, GE Renewable Energy

Kapcsolódó cikkek:


Pont került a rendőrfotó ügy végére
2018. október 19.

Pont került a rendőrfotó ügy végére

Tüntetést biztosító rendőrök képmásának hozzájárulásuk nélkül, felismerhető módon való nyilvánosságra hozatala esetén a sajtószabadságnak a jelenkor eseményeiről, illetve a közügyekről való hiteles tájékoztatás alkotmányos jogának van primátusa a közszereplőnek nem minősülő rendőrök emberi méltóságából fakadó személyiségi jogával szemben, annak ellenére, hogy a tételes jog nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy a közszereplők mellett más személyek esetében is jogszerű lehet a képmás (vagy hangfelvétel) érintett hozzájárulása nélkül történő nyilvánosságra hozatala – a Kúria eseti döntése.

Ingatlan adásvétel: nem számít a felek szándéka, ha nincs róla írásbeli szerződés
2018. október 15.

Ingatlan adásvétel: nem számít a felek szándéka, ha nincs róla írásbeli szerződés

Az ingatlan adásvételére vonatkozó szerződés akkor tekinthető írásba foglaltnak, ha a kölcsönös és egybehangzó szerződéses jognyilatkozatát minden szerződő fél aláírta. Ha nincs olyan egy vagy több okirat, amely a vétel tárgyát képező ingatlan tulajdoni hányadára vonatkozóan a felek egybehangzó szerződéses jognyilatkozatát tartalmazza, a vevő érvényes szerződés hiányában tulajdonjogot a vitás tulajdoni hányadon nem szerezhet – a Kúria eseti döntése.

A társasház, a Házirend és a kutyák
2018. szeptember 28.

A társasház, a Házirend és a kutyák

A társasházközösség a SzMSz-ben a külön tulajdonú lakások használatát is szabályozhatja, ennek során a jogszabályokban előírtaknál szigorúbb feltételeket is előírhat. A külön tulajdonú lakás használata ugyanakkor a tulajdonosi autonómiából fakad, ezért nincs lehetőség arra, hogy az SzMSz valamely tevékenység gyakorlásához a tulajdonostársak előzetes engedélyét írja elő – a Kúria eseti döntése.