Franciaországban is sértik az emberi jogokat a börtönkörülmények

Az EJEB múlt heti döntésében több ezer euró megfizetésére kötelezte a francia hatóságokat. Az EJEB-hez 32 elítélt fordult azt állítva, hogy a börtönök túlzsúfoltsága sérti az EJEE-ben garantált emberi jogaikat.

Az EJEB együttesen bírálta el a 2015-2017 között beérkezett kérelmeket, amelyeket 32 rab 6 különböző börtönből terjesztette elő. A Nemzetközi Börtönmegfigyelő Szervezet képviselői is úgy nyilatkoztak, hogy a börtönök túlzsúfoltak voltak és a mosdókban nem volt biztosított a privát szféra. Ez a bánásmód megsértette az elítéltek EJEE 13. cikkében foglalt hatékony jogorvoslathoz való jogát, valamint az EJEE 3. cikke szerinti kínzás és embertelen bánásmód tilalmába ütközött.

A hatékony jogorvoslathoz való joggal kapcsolatban az EJEB megállapította, hogy a francia hatóságok által tett megelőző intézkedések nem voltak elég hatékonyak és nem álltak arányban az elszenvedett sérelmekkel.

A kínzás és embertelen bánásmód tilalmával kapcsolatban az EJEB arra hivatkozott, hogy a kormánynak lehetősége volt ellenbizonyítással élni az elítéltek állításaival szemben, ennek azonban nem tett eleget. Bizonyos ügyekben azonban nem állt rendelkezésre megfelelő vagy elegendő információ. Más ügyekben nem voltak megfelelőek a nyilvántartások, illetve több elítélt esetében sem volt biztosított a 3 m2 minimális élettér, amely alátámasztotta a túlzsúfoltságot.

Az ítéletben az EJEB hivatkozott az EJEE 46. cikkére (amely szerint a hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk az EJEB végleges határozatát), ezért felszólította Franciaországot, hogy tegyen intézkedéseket a „fogva tartás körülményeinek” javítására és biztosítson megelőző és kompenzáló jogorvoslati rendszert az elítéltek számára, kártérítést kapnak az emberi jogokat sértő bánásmódért, amely kellő visszatartó erőt biztosíthat a további jogsértésekkel szemben.

(jurist.org)

Kapcsolódó cikkek: