Hét kérdése: céges levelezés sorsa

Szerző: dr. Kártyás Gábor
Dátum: 2013. november 7.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Munkaviszonyom közös megegyezéssel megszűnt, problémám, hogy a céges levelezést nem mentettem le és nincs meg nálam, a cégben szinte biztosan még megvan. Kikérhetem-e ezt a levelezést?


A személyes adatok kezelésének szabályait, és az érintett adatkezeléssel összefüggő jogait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) tartalmazza. Továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény is tartalmaz néhány specifikus adatkezelési és adatvédelmi szabályt, amelyek azonban a kérdés megválaszolása szempontjából nem bírnak relevanciával.

Újra módosul az Mt.!

Tudjon meg többet a megalkotóitól!

Jelentkezzen most!

Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A kapcsolat az érintettel akkor minősül helyreállíthatónak, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek [Infotv. 4. § (3) bekezdés]. Adatkezelőnek jelen esetben a munkáltató minősül.

Fontos kiemelni az adatkezelés legfőbb elvét, azaz az adatkezelés célhoz kötöttségét, amelynek egyik eleme, hogy személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető [Infotv. 4. § (2) bekezdés]. Így ha a munkaviszony megszüntetésére már hosszabb ideje került sor, elképzelhető, hogy a munkáltatónál már megsemmisítésre kerültek a levelek. A munkajogban az általános elévülési idő egyébként 3 év. Egyes jogszabályok (pl. tb, adó) hosszabb megőrzési időt is előírhatnak.

Munka törvénykönyve 2012-1992

Az új Mt. és a régi Mt. szövegét a jól ismert tükrös formába szerkesztettük.

Naprakész segítséget nyújt munkajogászoknak, bíráknak, HR-eseknek, joghallgatóknak.

Most rendelje meg!

A céges levelezés a munkavállaló személyes adatait is szükségszerűen tartalmazza (pl. név, beosztás). Az Infotv. 14. § a) pontja az érintett jogaként határozza meg, hogy az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás részletes tartalmát az Infotv. 15. § (1) bekezdése akként fejti ki, hogy az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A munkáltató legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában, köteles megadni írásban a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg [Infotv. 15. § (4)–(5) bekezdés].

A munkáltató a tájékoztatás megadását csak törvényben meghatározott korlátokra hivatkozással tagadhatja meg jogszerűen. Amennyiben a munkáltató a tájékoztatást megtagadja, a munkavállaló bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat [Infotv. 16. § (1)–(2) bekezdés].

Amennyiben tehát a céges levelezés az Ön személyes adatait is tartalmazza, amelyeket a munkáltató még jelenleg is kezel, Ön jogosult tájékoztatást kérni ezen személyes adatok kezeléséről. Az Ön személyes adataival nem érintett levelezéseket azonban nem köteles a munkáltató kiadni. 

Válaszadó: dr. Kártyás Gáborhoz

További, a hétköznapokhoz szükséges, munkajogi kérdések és válaszok a TOP 100 munkajogi kérdések és válaszok e-könyvben. Ha Önnek is van kérdése, szolgáltatásunkon keresztül felteheti szakértőinknek.

Kapcsolódó cikkek:


Az áfa változásának hatása a szerződés teljesítésére
2020. május 28.

Az áfa változásának hatása a szerződés teljesítésére

A bírói gyakorlat alapján az áfa utólagos jogszabályváltozás következtében történő csökkenése miatt bírói szerződésmódosításnak nincs helye és jogalap nélküli gazdagodás címén sem lehet igényt érvényesíteni (BH2020. 39.).

A nyertes ajánlattevő is bírságolható
2020. május 21.

A nyertes ajánlattevő is bírságolható

Az EUB döntése értelmében az uniós jog elveinek megfelelően a közbeszerzési ajánlattevőre is kiszabható bírság a közbeszerzési szerződés jogellenes módosítása esetén.

Home office örökre?
2020. május 15.

Home office örökre?

A Twitter lehetővé teszi alkalmazottainak, hogy „örökre” home officeból dolgozzanak, ha akarnak.

Diszkriminatív álláshirdetés
2020. május 14.

Diszkriminatív álláshirdetés

Diszkriminatív az álláshirdetés, ha a munkáltató csak hölgyek jelentkezését várja, miközben a munkakört férfi alkalmazott is el tudná látni.