Jogszabályfigyelő 2019 – 34. hét

Alábbi cikkünkben, tekintve, hogy a 2019/143–144. számú Magyar Közlönyökben közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a folyamatban lévő törvényjavaslatok és a kúriai állásfoglalások közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a trafiktörvény tervezetéről és a végrehajtási törvény értelmezéséről olvashatnak.

Tartalom:

A trafiktörvény tervezete

Civilisztikai kollégiumvezetők állásfoglalása a végrehajtási törvényről

 

A trafiktörvény tervezete

A tavaszi parlamenti ülésszak végén került benyújtásra a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló egyéni képviselői javaslat. Az ún. trafiktörvény módosításának célja, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai és változásai alapján pontosítsa a hatályban lévő szabályozást.

Ennek értelmében mind a dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékei, mind pedig az e-cigaretták minden formája csak dohányboltban lesz értékesíthető. Minimálisan bővül továbbá az értékesíthető egyéb termékek köre, azaz a helyben fogyasztható kávé mellett a kávégép által készített forró csokoládéval, teával, valamint a papírzsebkendővel bővül.

A kiadható koncessziók küszöbértékét 3000 főről 4000 főre emelnék a jövőre nézve. Ez azt jelenti, hogy a 4000 fő alatti állandó lakosú településeken egyetlen dohánybolt működhet, míg a 4000 fő feletti településeknél „az állandó lakosok számát el kell osztani 4000-rel, és az így kapott (tipikusan maradékos) számot a következő természetes (egész) számra kell felkerekíteni” annak érdekében, hogy a dohányboltok száma meghatározható legyen.

Módosítható lenne a koncessziós szerződés az üzletek nyitva tartási ideje tekintetében (ha a korábban vállalt nyitva tartás nem tartható fenn), illetve, mivel bizonyos településeket nem „tapasztalható tartós érdeklődés a jogosultság folytatására [a módosítás] a miniszter döntésére bízza, hogy ilyen esetekben csak akkor írja ki a nyilvános pályázatot, ha erre mutatkozik érdeklődés”. Újdonságnak tekinthető a dohányterméket értékesítő kiskereskedő kötelező továbbképzésének a tervezett bevezetése is.

A törvényjavaslat számos egyéb pontosítás mellett érinti a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek közvetett reklámja tilalmának a kimondásával a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény, valamint a jövedékiadó-törvény szabályait is.

Kovács Máté kormánypárti országgyűlési képviselő által jegyzett, a törvényjavaslathoz kapcsolódó módosítás elfogadása esetén az önkormányzatok rendeletükkel a szeszesitalok dohánybolti árusítását 22 óra és 6 óra között megtilthatják. A tilalom megszegőivel szemben a jegyző bírságot szabhat ki, súlyos esetben (ismétlődő jogszabálysértés) pedig kezdeményezheti a koncesszió visszavonását is.

A törvényjavaslat itt érhető el, míg a módosító javaslat itt tekinthető meg.

Joganyag: T/6576. számú törvényjavaslat a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: www.parlament.hu

Hatályos:

Megjegyzés: részletes vitára váró törvénytervezet

Civilisztikai kollégiumvezetők állásfoglalásai a végrehajtási törvényről

A Civilisztikai Kollégiumvezetők 2019. április 16-ai Országos Tanácskozása (CKOT) összesen 72 állásfoglalást fogadott el a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénnyel (a továbbiakban: Vht.) összefüggésben. Valamennyi állásfoglalás elolvasható a Kúria honlapján, de a Wolters Kluwer Kiadó Új Jogtár termékén online módon ugyancsak elérhető a korábbi CKOT-állásfoglalásokkal együtt a Döntvénytár/Bíróságok/Kúria/Tanácsadó testületek vélemény menüpont alól.

Az alábbiakban ízelítőül 2019. április 16-ai CKOT 47. állásfoglalását ismertetjük. Eszerint, ha a végrehajtást kérő jelezte a végrehajtónak, hogy a követelését engedményezte, ugyanakkor az engedményes felhívás ellenére sem kéri a jogutódlás megállapítását akkor „a végrehajtást kérőt is fel lehet hívni a jogutódlás megállapítása iránti kérelem előterjesztésére, viszont ha a kérelem előterjesztésére nem kerül sor, a végrehajtás a Vht. 52. § c) pontja értelmében szünetel”.

Joganyag: 2019. április 16-ai CKOT 47. állásfoglalás

Módosította:

Megjelent: www.kuria-birosag.hu

Hatályos:

Megjegyzés: jogalkalmazást segítő állásfoglalás

Kapcsolódó cikkek:


Jogszabályfigyelő 2019 – 33. hét
2019. augusztus 21.

Jogszabályfigyelő 2019 – 33. hét

Alábbi cikkünkben, a 2019/141–142. számú Magyar Közlönyökben megjelent újdonságok és közelmúltban megjelent bírósági döntések közül válogattunk.

Jogszabályfigyelő 2019 – 32. hét
2019. augusztus 12.

Jogszabályfigyelő 2019 – 32. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2019/139–140. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a kormányzati tájékoztatók közül válogattunk.