Koronavírus és az emberi jogok Koronavírus

Az EU Alapjogi Ügynöksége a Európa Tanáccsal közös tájékoztatót tett közzé a koronavírus miatt bejelentett nemzeti védintézkedések és az alapvető emberi jogok összefüggéseinek vizsgálatáról.

Az Európa Tanács főtitkárának migrációs és menekültügyi főképviselője, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével (FRA) közösen közzétett tájékoztatójában felhívja a tagállamok figyelmét, hogy a külső határokon biztosítani kell az alapvető jogok érvényesülését.

A tájékoztató célja, hogy támogassa az EU és az Európa Tanács tagállamait abban, hogy jogszerű védintézkedéseket hozzanak a koronavírus terjedésének megakadályozása, valamint a közrend, a közegészség fenntartását és a nemzetbiztonsági kihívások megoldását.

A tájékoztató rögzíti, hogy az államoknak joguk van ellenőrizni a területükre belépni szándékozó, külföldi állampolgárokat. Ugyanakkor a külső határok védelmével, illetve a közrend és a közegészségügy fenntartásával egyidejűleg a tagállamok kötelessége az emberek alapvető jogainak védelme is.

Az emberi jogok biztosítékai az EU jogából és az Európa Tanács jogi aktusaiból vezethetők le, ezért az EU külső határain mindkét szervezet előírásait be kell tartani.

A tájékoztató a következő kérdésekre összpontosít:

  • Milyen kötelezettségek terhelik a tagállamokat a külső határok védelme érdekében?
  • Milyen jogorvoslati lehetőségeket kell biztosítani a határokon túlzott erőszak alkalmazás esetén?
  • Milyen szabályokat kell alkalmazni, ha illegális határátlépőkkel szemben kell intézkedni?
  • Felfüggeszthető-e a menedékjoghoz való hozzáférés?
  • Hogyan lehet tiszteletben tartani a visszaküldés tilalmát?
  • Mit lehet tenni a legsebezhetőbbek, különösen a kísérő nélküli gyermekek támogatása érdekében?

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Emberi Jogok Európai Bírósága közösen elkészített, a menekültügyre, a határokra és a bevándorlásra vonatkozó európai jogi kézikönyvében minden szükséges információ megtalálható.

Felismerve a koronavírus által okozott valós egészség- és életveszélyt, valamint az államok azon kötelezettségét, hogy biztosítsák a lakosság egészségét, az EU Alapjogi Ügynöksége az EU összes tagállamára kiterjedő, gyors kutatást végez arról, hogy a koronavírus járványra adott tagállami válaszok milyen hatást váltanak ki az alapvető emberi jogokra. Az eredményeket április elején teszik majd közzé.

Az Európa Tanács Kínzás és Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés Megelőzésével Foglalkozó Bizottsága (CPT) rámutatott, hogy a védintézkedések soha nem eredményezhetik a szabadságuktól megfosztott személyekkel szembeni embertelen bánásmódot.

Az államoknak továbbra is garantálniuk kell az ellenőrző szervek számára, hogy minden szabadságkorlátozó intézményt, így a karanténokban biztosított körülményeket is vizsgálhassák. Az ellenőrző szerveknek azonban minden óvintézkedést meg kell tenniük a közegészségügyi biztonsági szabályok betartása érdekében.

(coe.int)

Kapcsolódó cikkek: