Jogsértő ha nem tájékoztatják a fogvatartottat az újszülöttjétől történő elválasztásról


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Mind a büntetés-végrehajtás kórháza, mind pedig az illetékes gyámhatóságok mulasztottak, amikor elválasztottak egy újszülött gyermeket a büntetését töltő anyjától – állapította meg az ombudsman.

A vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt jogerős büntetését töltő, cselekvőképességében teljesen korlátozott édesanya azzal fordult a biztoshoz, hogy a tököli Büntetés-végrehajtás Központi Kórházban született gyermeke csak néhány napot lehetett vele, majd elvették tőle és ideiglenes hatállyal nevelőszülői gondoskodásba helyezték. A panaszos kifogásolta, hogy erről semmilyen előzetes tájékoztatást nem kapott, a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését követő hónapokban pedig a gyámhatóság nem válaszolt a megkeresésére.

A bv. kórház főorvosának tájékoztatása szerint a panaszos felvételekor nem volt tudomásuk arról, hogy a nő 2015 óta cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, tehát érvényes jognyilatkozatot nem tehet. Jogszabályi kötelezettségnek megfelelően a kórház még a szülés megindulása előtt nyilatkozatot kért a várandós nőtől, hogy igényli-e együttes elhelyezését a születendő gyermekével. Ugyancsak jogszerűen megkeresték az anya lakhelye szerint illetékes szegedi gyámhatóságot, annak válasza szerint pedig cselekvőképtelensége miatt az anya gyermekével együttesen nem helyezhető el. A jogszabály alapján viszont a kórház területe szerint illetékes szigetszentmiklósi gyámhatóság dönthetett. Ezen gyámhatóság a gyermek nevelőszülőhöz helyezéséről döntő határozata azonban csak a szülés után érkezett a kórházba, így azt, hogy a gyermek nem maradhat vele, a kórház csak ekkor közölte az anyával.

Az alapjogi biztos jelentése rögzíti, hogy a polgári törvénykönyv alapján szünetel a cselekvőképtelen szülő felügyeleti joga. A biztos kiemelte, hogy a panaszost a bíróság 2015-ben helyezte gondnokság alá, amiről felvételekor a bv. intézetnek tudomással kellett bírnia, a dokumentációnak ugyanis az iratanyagban szerepelnie kellett. A kórház azonban csak 2018. február végén szerzett tudomást arról, hogy a panaszos gondnokság alatt áll, vagyis gyermekével együttesen nem helyezhető el. Az iratok szerint az anyát csak később, a szülést követő ötödik napon tájékoztatták arról, hogy a gyermeke nem maradhat vele. A panaszos tisztességes eljáráshoz való jogát sértette, hogy a kórházi felvételekor nem tájékoztatták arról, hogy nincs jogi lehetőség a gyermekével való együttes elhelyezésére, később pedig nem segítettek neki, hogy feldolgozza a gyermeke elvételét.

A kórház területe szerint illetékes szigetszentmiklósi gyámhatóság eljárásával kapcsolatosan a vizsgálat megállapította, hogy a hatóság nem tájékozódott a gondnok személyéről és elérhetőségéről, így a határozatot nem küldte meg neki, és emiatt a gondnok nem tudott élni a jogorvoslat jogával. A szegedi gyámhatóság pedig nem döntött az anyai kapcsolattartás szabályozásáról, nem küldte meg a gondnoknak a panaszos kérelmeit.

A biztos hangsúlyozta, hogy a gyámhatóság a törvényben meghatározott határidőben köteles felülvizsgálni a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről szóló döntést. Ezt követően határoz annak megszüntetéséről, vagy, ha az nem lehetséges, negyvenöt napon belül elrendeli a gyermek nevelésbe vételét. A gyámhatóság azonban 2018 novemberéig semmit sem tett, a felülvizsgálat ügyében 2019. január végéig érdemben nem döntött. Az ombudsman megállapította, hogy az érintett gyámhatóságok súlyos mulasztásai sértették a panaszos tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogát, a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát, valamint nem feleltek meg a gyermek legjobb érdekét képviselő eljárás elvének sem.

Az alapvető jogok biztosa a büntetés-végrehajtás országos parancsnokánál kezdeményezte, hogy ha a jövőben tudomást szereznek egy fogvatartott anya és gyermeke együttes elhelyezésének akadályáról, akkor arról haladéktalanul tájékoztassák a fogvatartottat. Az elválasztás feldolgozásához nyújtsanak neki segítséget, és ennek megfelelően egészítsék ki a helyzetet szabályozó szakutasítást.

Az ombudsman a szigetszentmiklósi gyámhatóság vezetőjéhez azzal fordult, hogy a cselekvőképességet kizáró döntést minden esetben küldjék meg a gondnoknak is. Az ombudsman a szegedi gyámhatóságot a gyermekek kapcsolattartáshoz való jogának védelmét szolgáló, valamint az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatára vonatkozó jogszabályi garanciák tiszteletben tartására kérte.

(ajbh.hu)


Kapcsolódó cikkek

2022. május 20.

Az EU felszólítást küldött az EU pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni szabályozás miatt

Az Európai Unió Bizottsága több országnak – így például Magyarországon kívül Hollandiának, Észtországnak és Máltának is – felszólítást küldött az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló, 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek meg nem felelő nemzeti szabályozás miatt – tudatta a Miniszterelnökség csütörtökön.