Nem lehet meghosszabbítani a régi tankönyvek engedélyét

A korábbi tankönyvtörvény szerint tankönyvvé nyilvánított kiadványok tankönyvvé nyilvánításának meghosszabbítására az új tankönyvtörvény alapján nincs lehetőség.

Az alapügy

Az alperesi hatóság a 2016. december 13-án kelt határozatában a felperesi magánkiadó egyik kiadványát 2018. augusztus 31-ig tankönyvvé nyilvánította. A felperes 2018. május 8-án a fenti kiadvány tankönyvvé nyilvánításának meghosszabbítása iránt nyújtott be kérelmet, amelyet az alperes végzésében visszautasított, mert az új tankönyvtörvény és a kapcsolódó EMMI rendelet hatálya a felperesre nem terjed ki.

A felperes keresettel támadta az alperes határozatát, a közigazgatási és munkaügyi bíróság jogerős ítéletében a keresetet elutasította. Megítélése szerint az új tankönyvtörvény olyan zárt logikai rendszert alkot, amelyből egyértelműen levonható az a következtetés, hogy annak hatályba lépését követően a személyi hatálya alá nem tartozó kiadók tankönyvvé nyilvánítás iránt új kérelmet nem nyújthatnak be és a korábbi tankönyvtörvény hatálya alatt engedélyezett tankönyveiket legkésőbb az ott szereplő objektív határidő lejártáig forgalmazhatják. Nincs jogszabályi lehetőség arra, hogy a magánkiadók az engedély meghosszabbítása iránti kérelmet terjesszenek elő.

A Kúria döntése

A Kúria elbírálva a felperes által előterjesztett felülvizsgálati kérelmet, mintaperben hozott ítéletében a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a pontosan és törvényesen rögzített tényállásból helyes jogi következtetést vont le, amelyet egyetértett.

Kifejtette, hogy az új tankönyvtörvény egyértelműen meghatározza a régi tankönyvtörvény alapján tankönyvvé nyilvánított tankönyvek akkénti felhasználásának határidejét, amely legfeljebb az engedélyben meghatározott időtartamig terjedhet. Nem értett egyet a felperes azon érvelésével, hogy az új tankönyvtörvény vonatkozó rendelkezése nem gördít akadályt a régi tankönyvtörvényre alapítottan tankönyvvé nyilvánított kiadványok tankönyvvé nyilvánításának meghosszabbítása elé. Ezzel szemben nincs jogszabályi lehetőség a régi tankönyvtörvény alapján kiadott engedélyek meghosszabbítására.

Az új tankönyvtörvény és a kapcsolódó EMMI rendelet hatálya nem terjed ki a felperesre, mint magánkiadóra, ezért az alperesi hatóság jogszerűen utasította vissza a felperes hosszabbítására irányuló kérelmét, mint nem jogosulttól származót.

(kuria-birosag.hu)

Kapcsolódó cikkek:


Letartóztatták egy embercsempész csoport irányítóját
2019. december 7.

Letartóztatásba helyezte bíróság azt a 37 éves, Budapesten élő, menekültstátusszal rendelkező szír férfit, akit a Fővárosi Főügyészség azzal gyanúsít, hogy egy embercsempész csoport szervezője, irányítója volt.

Húsz év fegyházra ítélték az óbudai óvónő gyilkosát
2019. december 6.

Húsz év fegyházbüntetésre ítélte az óbudai óvónőt lelövő férfit a Fővárosi Törvényszék. A bíróság súlyosító körülményként értékelte, hogy a bűncselekmény elkövetését előre kitervelt bosszú vezérelte.

A munkavállaló kárenyhítési kötelezettsége nem korlátlan
2019. december 6.

A munkavállaló kárenyhítési kötelezettsége nem korlátlan

A munkavállalót terhelő kárenyhítési kötelezettség megítélésekor értékelni kell az életkorát, egészségi állapotát, családi és lakóhelyi körülményeit. A kárenyhítési kötelezettség teljesítését az eset összes körülményei mérlegelésével lehet megítélni az objektív kárfelelősséggel tartozó, de annak megtérítése alól mentesülni kívánó munkáltató által bizonyított tények alapul vételével. Abban az esetben, amikor a munkavállaló bizonyítottan a jogellenesen megszüntetett munkaviszonyában betöltött munkakörének megfelelő állást keresett, aktívan eleget tett kárenyhítési kötelezettségének.