A látássérültek érdekében lépett fel az ombudsman

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. február 2.
Rovat:

Az alapvető jogok biztosa sajtóhírek alapján szerzett tudomást arról, hogy a Magyar Posta minden esetben nagykorú tanú jelenlétében teszi lehetővé a könyvelt küldemények átadását a látássérült személyek részére, amely fogyatékosságukon alapuló hátrányos megkülönböztetést eredményez.


A Magyar Posta minden esetben és automatikusan csak nagykorú tanú jelenlétében engedi átadni a postai könyvelt küldeményt a vak és gyengénlátó címzett számára. Ez a gyakorlat az alapvető jogok biztosa szerint nem egyeztethető össze sem az egyenlő méltósághoz való joggal, sem a nemzetközi emberi jogi kötelezettségekkel. Székely László ombudsman a szaktárcáktól és a Magyar Posta elnök-vezérigazgatójától olyan megoldást kér, amely tekintettel van az érintettek önrendelkezési jogára. 

[multibox]

Az ombudsman sajtóhírekből értesült arról, hogy a Magyar Posta Zrt. munkatársai látássérült embereknek csak tanú jelenlétében kézbesítik a hivatalos iratot. A hírben megszólaltatott, negyven éve vak ember tud írni, nem tartja szükségesnek további személy jelenlétét a hivatalos irat átvételekor. Nyilatkozata szerint soha nem érezte magát annyira megbélyegzettnek, mint amikor a postás egy idegen jelenlétében kézbesítette számára a levelét. Elkeserítőnek tartotta, hogy a posta nem bízik meg a saját alkalmazottaiban és sérelmezte, hogy idegenek bárminemű tudomást szerezzenek az ő magánügyeiről. A Magyar Postánál érdeklődve azt a választ kapta, hogy a vakokat és gyengén látókat „az analfabétákkal veszik egy kalap alá”.

Székely László alapjogi biztos hivatalból vizsgálatot indított az ügyben és ennek során a postai szolgáltatásokról szóló kormányrendeletben azt a szabállyal szembesült, amely szerint az írni nem tudó vagy egyéb ok miatt írásában gátolt címzettnek, más jogosult átvevőnek a könyvelt küldeményt írni tudó, nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. Ez a szabályozás a Magyar Posta Zrt. általános szerződései feltételei között is megtalálható, az elnök-vezérigazgató szerint a társaság a hatályos jogszabályok alapján jár el.

A vizsgálati jelentésében az alapjogi biztos hangsúlyozta, hogy a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (CRPD) a magyar jogrendszerben is megkövetelt és megkövetel egyfajta szemléletváltást. Ennek lényege az, hogy a fogyatékossággal élő ember a társadalom egyenrangú és egyenértékű tagja, jogok birtokosa, aki nem jótékonyságra szorul, hanem abban számíthat segítségre, hogy életét a lehető legnagyobb – általa igényelt – önállósággal élhesse. A szemléletváltás célja, hogy a fogyatékossággal élők számára is biztosítsák a többségi társadalom számára elérhető színvonalú szolgáltatásokat úgy, hogy közben ne valósítsanak meg „túlgondoskodó” attitűdöt, hanem figyeljenek az egyedi körülményeire, a felelős döntés lehetőségére. 

Székely László ombudsman szerint azzal, hogy a jogalkotó lehetővé teszi az önálló ügyintézést, így például a könyvelt postai küldemény átvételét, nem zárja ki azt, hogy az érintett fogyatékossággal élő ember döntése szerint igénybe vehessen támogató lehetőségeket. A könyvelt küldemények kézbesítésekor azonban a nagykorú tanú jelenlétének általános jellegű kötelezővé tétele a látássérült, vak személyek esetében olyan indokolatlan többletkövetelmény, amely fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetést valósít meg. 

Az alapjogi biztos szerint a jelenlegi indokolatlanul paternalista gyakorlat és automatizmus nincsen tekintettel a vak és gyengénlátó, fogyatékossággal élő személyek egyedi körülményeire, például az írni tudásukra, nem hagy teret az önrendelkezési joguk érvényesülésének, a döntési szabadságuknak. Az ombudsman megállapította, hogy a jelenlegi szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat sérti az egyenlő bánásmód követelményét, nem felel meg a CRPD által megfogalmazott elvárásoknak. Az alapjogi biztos felhívta a figyelmet arra, hogy a postai szolgáltatások igénybevételét, közöttük a hivatalos postai könyvelt küldemények átvételét a vak és gyengénlátó személyek számára is minden esetben önállóan, akadálymentes formában kell biztosítani. 

Székely László ombudsman felkérte a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Magyar Posta Zrt. és az érdekvédelmi szervezetek bevonásával – készítsenek elő egy olyan szabályozást, amely lehetővé teszi, hogy a vak és látássérült személyek önrendelkezési jogukat és döntési szabadságukat megőrizve rendelkezhessenek arról, igénybe vesznek-e tanút vagy sem a hivatalos iratok postai kézbesítése során. Kezdeményezte a biztos, hogy a szaktárcák vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy miként, milyen technikai megoldásokkal tehetőek akadálymentessé a postai szolgáltatások a vak és látássérült személyek számára. Az alapjogi biztos felkérte továbbá a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy az írni tudó látássérült emberek esetében módosítsanak a kézbesítés jelenlegi gyakorlatán.

(ajbh.hu)

[htmlbox Jogászvilág_hírlevél]


Kapcsolódó cikkek:


Albérlet romáknak nem kiadó
2018. augusztus 14.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) megállapította, hogy az eljárás alá vont gazdasági társaság a kérelmezővel szemben, a roma nemzetiséghez tartozásával összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor hirdetéseiben szerepeltette, hogy az albérlet romáknak nem kiadó. Az EBH megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását és pénzbírságot szabott ki.

Feltételezett politikai hovatartozása miatt diszkrimináltak egy alapítványt
2018. augusztus 14.

Feltételezett politikai hovatartozása miatt diszkrimináltak egy alapítványt

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) megállapította, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. az alapítvány vélt politikai véleményével összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, ezért megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását és pénzbírságot szabott ki.

Vádemelés: cserben hagyta a vele utazó gyermekeket
2018. augusztus 13.

Vádat emelt a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség egy férfi ellen, aki idén márciusban balesetet okozott, majd az autójában utazó három sérült gyermeket hátrahagyva elment a helyszínről.