A Sberbankban ragadt ügyvédi letétekről


A MÜK elnöke szerint az ügyvédi letéti számlákra vonatkozóan a zárolást fel kellene oldani.


A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke levélben fordult a Magyar Nemzeti Bankhoz (az MNB) a Sberbank végelszámolása miatt elérhetetlenné vált ügyvédi letétek ügyében.

Az MNB 2022. március 2-án 0 órától 30 napra megtiltotta a Sberbank Zrt-nél vezetett számlákról a 7.000.000,- forint feletti kifizetéseket, majd visszavonta a Sberbank Zrt. tevékenységi engedélyét és kezdeményezte annak végelszámolással történő megszüntetését.

Ennek következtében az ügyvédi letéti számlákat a Sberbankban vezető ügyvédek nem tudnak eleget tenni az Üttv. 49. § szerint a letéti szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítésének, amely nemcsak az egyes ügyvédekbe, hanem az ügyvédségbe és a jogrendszerbe vetett közbizalom és a forgalombiztonság követelményének.

A MÜK elnöke szerint az ügyvédi letéti számlákon elhelyezett letéti összegek kifizetésének korlátozása nem szükséges és nem segíti az MNB által elérni kívánt célt.

Az ügyvédi letéti számlákat a pénzintézet vagyonától elkülönítve kell kezelni, azokkal sem a letéteményes ügyvéd, sem a pénzintézet nem gazdálkodhat és ezen pénzletétek nem képezik a pénzintézet felszámolási vagyonának részét.

Az elkülönített letéti számlákra az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott garancia számlánként vonatkozik.

A fentiekre tekintettel a MÜK elnöke kezdeményezte a letéteményes ügyvédek által kezelt letéti számlákon a korlátozás bevezetése előtt letétként kezelt összegek vonatkozásában a korlátozás feloldását.

(Magyar Ügyvédi Kamara 23. számú hírlevele)
Kapcsolódó cikkek

2022. június 28.

Az önkormányzati intézmények integritását ellenőrizte az ÁSZ

Az elemzés eredménye azt mutatja, hogy összefüggés van az intézmények integritási kontroll szintje és az intézményt irányító szerv típusa között, így arra is rámutatott, hogy a társulás kevésbé eredményesen képes ellátni – jó gazda módjára – az irányító szervi feladatát.