A tagállami ítélet megfeleltetése tárgyában hozott ügydöntő határozat ellen nincs helye felülvizsgálatnak

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. október 19.
Címkék: , , ,
Rovat:
A büntetőjogi felelősséget érdemben elbíráló tagállami ítélet megfeleltetése során hozott ügydöntő határozat elleni felülvizsgálatot jogszabály zárja ki.

Az alapügy

A törvényszék a végzésével két terhelt tekintetében elismerte a külföldi (holland) bíróság ítéletének érvényét és megállapította, hogy a büntetés-végrehajtás átvételének feltételei fennállnak. A külföldi ítélet érvényének elismeréséről a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (Nbjt.) 47. § (1) bekezdése, míg a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának átvételéről az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (Eutv.) 120. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.

A védelmi fellebbezések folytán eljárt ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a végzésével mindkét terheltet érintően megváltoztatta az elsőfokú végzést. Megállapította, hogy a külföldi bíróság ítélete figyelembe vehető és azt az elsőfokú bíróság végzésében elismert tartalommal megfeleltetettnek tekinti. A szabadságvesztés büntetés végrehajtását átvette. Az ideiglenes végrehajtási letartóztatás elrendelését megtagadta. Egyebekben az elsőfokú végzést mindkét terheltet érintően helybenhagyta.
Miután a szabályozás 2018. január 1-től megváltozott, a másodfokú bíróság az Eutv. 109. § (1) bekezdése alapján rendelkezett arról, hogy a tagállami ítélet a magyar bíróság ítéletével azonos érvényű, azaz figyelembe  veendő. Az Eutv. 111/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján mondta ki, hogy a tagállami ítéletben kiszabott szabadságvesztés büntetést az elsőfokú végzésben elismert tartalommal megfeleltetettnek tekinti.

A bíróság jogerős határozata ellen a két terhelt védője nyújtott be felülvizsgálati indítványt a megtámadott határozatok hatályon kívül helyezése és új eljárás elrendelése érdekében. A védő az indítványának indokait részletesen kifejtette.

A Kúria döntése

A védő felülvizsgálati indítványa – mindkét terheltet érintően – a törvényben kizárt.
A védő felülvizsgálati indítványa 2018. május 28-án érkezett a Kúriára. Időközben – 2018. július 1. napjával – azonban hatályba lépett a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.). A Kúria a 2018. július 1-je előtt érkezett felülvizsgálati indítványt a Be. alapján bírálta el, tekintettel arra, hogy a Be. 868. § (1) bekezdésében meghatározott átmeneti rendelkezés szerint az új törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő büntetőeljárásokban is alkalmazni kell.

A Be. 648. §-a értelmében felülvizsgálatnak kizárólag a bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen van helye.

Az Eutv. szabályozása – 2018. július 1. napjától – ugyancsak változott. Az Eutv. 111/G. § (3) bekezdésében foglalt szabályozás szerint a bíróságnak a külföldi ítélet megfeleltetéséről hozott határozata ügydöntő határozat.

A megfeleltetésről hozott végzés tehát – a törvény kötelező rendelkezésénél fogva – ügydöntő határozat, felülvizsgálat tárgyát mégsem képezheti. Az Eutv. 108. § – 2018. július 1. napjától hatályos – (2) bekezdése ugyanis külön rendelkezéssel kimondja, hogy a büntetőügyben eljáró tagállami bíróság által hozott jogerős, a büntetőjogi felelősséget érdemben elbíráló ítélet vagy határozat (a továbbiakban: tagállami ítélet) megfeleltetése során hozott ügydöntő határozat ellen felülvizsgálatnak nincs helye. A felülvizsgálatot tehát külön rendelkezéssel az Eutv. zárja ki.

A tagállami ítélet megfeleltetése tárgyában hozott határozattal szemben az Eutv. – 2018. január 1. napjától hatályos – 111/H. § (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslat lehetséges. Aszerint a bíróság a megfeleltetésről szóló határozatot – a 111/H § (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt esetekben – hivatalból, illetve az eljáró bíróság, az ügyészség, a terhelt vagy a védő indítványára kiegészítheti vagy megváltoztathatja.

A kifejtettek alapján a Kúria a védő felülvizsgálati indítványát, mint a törvényben kizárt indítványt a Be. 656. § (2) bekezdés a) pontja alapján elutasította.

(lb.hu)

Kapcsolódó cikkek:


Elfogadták az adócsomagot
2018. november 13.

Elfogadták az adócsomagot

Nő az alanyi áfamentesség értékhatára, jobban járnak a dolgozó nyugdíjasok, bevezetik a csoportos tao-alanyiságot, két új szochó-kedvezmény érkezik, és a kedvezményes lakásáfa meghosszabbodik bizonyos esetekben. Az Országgyűlés elfogadta az adócsomagot.

Felfüggesztett börtönt kaptak emberkereskedelemért
2018. november 12.

Az ügy elbírálása során az új büntetőeljárási törvény egyik fontos, az eljárás egyszerűsítését és gyorsítását szolgáló újítását, az egyezség lehetőségét alkalmazták.