A várandósság nem érinti a tanulmányi szerződést

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. április 16.
Rovat:

A várandós kérelmező azért fordult a hatósághoz a munkáltatójával szemben, mert álláspontja szerint terhessége miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte a munkáltató részéről, aki nem fizette ki a 2017. április 1-ig szóló tanulmányi szerződésben biztosított teljesített vizsgák díjának egy részét, illetve a további fennmaradó díjakat, miután a kérelmező bejelentette várandósságát.


A várandós kérelmező azért fordult a hatósághoz a munkáltatójával szemben, mert álláspontja szerint terhessége miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte a munkáltató részéről, aki nem fizette ki a 2017. április 1-ig szóló tanulmányi szerződésben biztosított teljesített vizsgák díjának egy részét, illetve a további fennmaradó díjakat, miután a kérelmező bejelentette várandósságát. A munkáltató annak ellenére járt el jogsértően, hogy a kérelmező munkájával meg voltak elégedve, még jutalmat is kapott.

A nő csatolta a hatóság részére a munkaszerződése másolatát, továbbá a munkáltatóval folytatott levelezést, valamint a ki nem fizetett számlát és a terhességéről szóló orvosi igazolást. 

Az eljárás alá vont munkáltató úgy nyilatkozott, hogy a kérelmező 2017. február 13-tól március 21-ig terjedő időtartamra keresőképtelenséget jelentett, de a munkáltató kérése ellenére hivatalos dokumentummal nem igazolta, szóbeli tájékoztatása alapján, azóta is keresőképtelen állapotban van.

A munkáltató feltételezése szerint az oktatás és a vizsgák, jóval megterhelőbbek, mint a munkába járás, ezért a munkavállaló valószínűleg nem tud részt venni az oktatásokon, és nem tudja teljesíteni a tanulmányi szerződésben foglalt kötelezettségeit.

A munkáltató szerint a várandós nő a munkaköri kötelezettségeit közepes színvonalon látta el, és a munkához való hozzáállásában már 2016. október-november tájékán érezhető volt a negatív irányú változás. Ennek ellenére a munkáltató nem figyelmeztette írásban, nem is szüntette meg a munkaviszonyát, hanem épp azért, hogy ösztönözze, pénzbeli jutalomban részesítette.

A munkáltató hangsúlyozta, hogy nem mondta fel a tanulmányi szerződést, hanem csupán az abban vállalt kötelezettségének a teljesítését függesztette fel a helyzet tisztázásáig.  

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, ahol a felek között egyezség született, melyben a munkáltató vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot az oktatást végző céggel, és a kérelmező tanulmányi szerződésében foglalt tanfolyammal kapcsolatos ki nem fizetett számlákat kiegyenlíti, amelyről írásban értesíti a hatóságot.

(egyenlobanasmod.hu)

[htmlbox jogtar_kepzes]

Kapcsolódó cikkek:


Az AB elutasította a plakáttörvényt támadó indítványt
2018. december 12.

A településkép védelméről szóló törvény módosításának megsemmisítését ötvenöt országgyűlési képviselő indítványozta az Alkotmánybíróságnál. A testület elutasította az indítványt, és határozatában többek között kiemelte: a támadott szabályozás közjogi érvénytelensége nem állapítható meg, nem tartozik sarkalatosságot igénylő tárgykörbe, világosan értelmezhető a piaci szereplők számára és nem ütközik a véleménynyilvánítás szabadságába sem.

Anomáliák az iskolaérettség megállapítási eljárásban
2018. december 11.

Anomáliák az iskolaérettség megállapítási eljárásban

Az óvodás gyermekek iskolaérettségét megállapítani hivatott szakértői eljárások jelentős elhúzódását eredményezhetik a szabályozás ellentmondásai és hiányosságai, a jogi bizonytalanságok pedig oda is vezethetnek, hogy a szülőket indokolatlan gyámhatósági procedúrának teszik ki – állapította meg az alapvető jogok biztosának vizsgálata.

Aggályos a zenei fesztiválok zajkibocsátásának szabályozása
2018. december 11.

Aggályos a zenei fesztiválok zajkibocsátásának szabályozása

A jogi szabályozás hiányosságait, a zajterhelési határértékek problémáit, a helyi zajvédelmi szabályok elégtelenségét, egy esetben pedig a hatósági eljárás ellentmondását állapította meg a Balaton és a Velencei tó mellett, a Szigeten, valamint a debreceni Nagyerdőben tartott fesztiválok átfogó vizsgálatában a jövő nemzedékek szószólója.