A végrehajtókkal kapcsolatban kezdeményez változtatásokat a törvényalkotási bizottság


Azonnali hatállyal fel kell függeszteni azt a végrehajtót, aki közvádra üldözendő szándékos bűncselekmény miatt áll büntetőeljárás alatt; a felfüggesztett végrehajtó nem gyakorolhatja a kari tisztségéből eredő jogait – ezt a módosítást javasolta az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága a bírósági végrehajtásról szóló törvényben csütörtökön.

A testület a kormánypárti képviselők kezdeményezésére kiegészítené az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó rendelkezésekről szóló törvényjavaslatot a végrehajtási törvény módosításával.

A módosító javaslat szerint a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szervének vezetője a tudomására jutott adatok alapján megállapítja a szolgálatból történő felfüggesztés, valamint a névjegyzékből történő törlés feltételeinek bekövetkeztét, ha a végrehajtó, a végrehajtó-helyettes vagy a végrehajtójelölt közvádra üldözendő bűncselekmény miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll.

Ha közvádra üldözendő gondatlan bűncselekmény miatt áll büntetőeljárás hatálya alatt a végrehajtó, akkor a felfüggesztés csak lehetőség, de ha szándékos bűncselekmény miatt, akkor azonnali hatállyal fel kell függeszteni. Ha a végrehajtóval szemben büntető- vagy szabálysértési eljárás indul, köteles azt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének és a végrehajtói kar hivatali szerve vezetőjének haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül írásban bejelenteni.

Rögzítenék, hogy a végrehajtó pénzkezelésére vagy díjszabására vonatkozó szabályok megsértése lényegesen jogszabálysértő végrehajtói intézkedésnek minősül abban az esetben is, ha annak a végrehajtási eljárás lefolytatására érdemi kihatása nem volt. Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának rendszeres ellenőrzése a végrehajtói kar hivatali szervének feladata lesz, szakmai beszámoló készítési kötelezettség teljesítését a hatóság ellenőrzi.

A bizottság azt is javasolja, hogy az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező államtitkár és a miniszterelnök politikai igazgatója a kormány előzetes engedélyével tagja lehessen a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsnak, az Országos Betétbiztosítási Alap igazgatótanácsának, a Szanálási Alap igazgatótanácsának, a Likviditási Bizottságnak és a Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottságnak, a közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban lévő befektetési alapkezelő irányítótestületének, illetve felügyeleti feladatokat ellátó irányítótestületének, valamint közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának, továbbá elnöke és tagja is lehessen a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Birtokpolitikai Tanácsának.

Szintén kormánypárti képviselők kezdeményezésére módosulna az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A pécsi egyetemet fenntartó alapítványhoz kerül – az alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a meghatározott közfeladatok ellátása érdekében – a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum.

Kanász-Nagy Máté (LMP) és Varju László (DK) azt tudakolta, államosítják-e a szakrendelőket. Hajnal Miklós (Momentum) azt kérdezte, miért adja át az állam a pécsi egyetemnek a harkányi gyógyfürdőt. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára azt mondta, a kormány várhatóan három héten belül dönteni fog a szakrendelők ügyében. A harkányi intézményről közölte, annak egyes részei most is állami tulajdonban vannak, egyes részei pedig nincsenek, ezt a helyzetet szüntetné meg az előterjesztés.

A bizottság megtárgyalta az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya több módosítását kihirdető törvényt, amit Novák Katalin köztársasági elnök még tavaly novemberben küldött vissza megfontolásra az Országgyűlésnek. Az államfő a ki nem hirdetett jogszabállyal kapcsolatban alapvető jogi problémának minősítette, hogy az ténylegesen nem tartalmazza az összes olyan nemzetközi jogi dokumentum szövegét, amelynek kihirdetésére a törvény címe és paragrafusai utalnak. A bizottság elfogadta a köztársasági elnök észrevételeit orvosló módosító indítványt.


Kapcsolódó cikkek

2023. június 9.

Újabb vádat emeltek Donald Trump ellen

Vádat emeltek Donald Trump volt amerikai elnök ellen, amiért minősített iratokat tárolt otthonában. Ezt maga a politikus jelentette be csütörtökön. A volt elnök közlését megerősítette ügyvédje, Alina Habba a Fox News esti műsorában.

2023. június 8.

A befejezett peres ügyek száma meghaladta az érkezett ügyek számát

„Évtizedes, de talán azt is mondhatjuk, hogy évszázados távlatban kijelenthető: a magyar bírósági ítélkezés nagy részben Budapestre koncentrálódik. 2022-ben a Fővárosi Törvényszékre és az itt működő kerületi bíróságokra érkezett a bírósági ügyek 28 százaléka, és itt volt folyamatban az összes bírósági ügy 31 százaléka. Nem véletlen, hogy a Fővárosi Törvényszék nem csupán az ország legnagyobb ügyforgalmú, hanem a legnagyobb létszámú bírósága is. Az engedélyezett létszám közel 760 bíró és 2200 igazságügyi alkalmazott – ennyien teljesítenek szolgálatot a Fővárosi Törvényszéken és a kerületi bíróságokon” – mondta dr. Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón.