Fontos határidő a vallási közösségek számára

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. május 27.
Címkék: , , ,
Rovat:
2019. május 30-án jár le a könnyített elismerési feltételekhez kötött, nyilvántartott egyházkénti, illetve bejegyzett egyházkénti nyilvántartásba vétel határideje.

A Fővárosi Törvényszék felhívja a figyelmet arra, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 35. és 36. paragrafusai által érintett vallási közösségek 2019. május 30-ig nyújthatják be – a törvény szerinti könnyített elismerési feltételekhez kötött – nyilvántartott egyházkénti, illetve bejegyzett egyházkénti nyilvántartásba vétel iránti kérelmüket.

A dokumentumot a Fővárosi Törvényszék Civil Csoportjánál (1051 Budapest, Nádor u. 28.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 15.) kell előterjeszteni. A kérelem előterjesztésére szolgáló, PK113 jelű (Vallási közösség bírósági nyilvántartásba vétele iránti kérelem) ÁNYK-nyomtatvány és kitöltési útmutatója a www.birosag.hu weboldalról letölthető.

Mivel az eljárás lefolytatásához szükséges (az Ehtv. 31. § a), b) és d) pontja alapján meghozandó) kormányrendelet kihirdetése még nem történt meg, célszerű lehet a kérelmet – minden, rendelkezésre álló és szükségesnek ítélt okirattal együtt – a jelenlegi állapot szerint határidőben benyújtani.

A kérelemnek a megadott határidőig be kell érkeznie a Fővárosi Törvényszékhez. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs. A szervezet egyházkénti nyilvántartásba vételét a későbbiekben az általános szabályok szerint kérheti.

(birosag.hu)

Kapcsolódó cikkek:


Mikor állapítható meg a bűnszervezetben való elkövetés?
2019. június 17.

Mikor állapítható meg a bűnszervezetben való elkövetés?

Nem kizárt a bűnszervezet megállapítása akkor sem, ha egyébként egy korábban legálisan működő csoport a szervezete kereteit felhasználva súlyos megítélésű bűncselekmények elkövetését határozza el és azokat meg is valósítja. Ugyanis akkor, ha ezen működés kapcsán fennállnak a bűnszervezet alanyi és tárgyi feltételei, az abban résztvevők magatartása bűnszervezetben elkövetettként értékelendő.