Jogsértő volt a hallgatók átsorolása

Sértette a jogállamiság elvét és az érintett hallgatók tisztességes eljáráshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE), amikor az új tanulmányi követelmények alapulvételével történő átsorolásra vonatkozó belső intézményi szabályozása módosításakor figyelmen kívül hagyta az Nft. garanciális jelentőségű átmeneti rendelkezését.


A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke a BGE átsorolási gyakorlatának jogszerűtlenségét sérelmezve beadvánnyal fordult az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához. Álláspontja szerint a BGE az állami ösztöndíjas képzési formáról az önköltséges képzésre történő átsorolás feltételeit a felmenő rendszer figyelmen kívül hagyásával alkalmazta.

A felmenő rendszer fogalmi lényege, hogy az új követelmények nem alkalmazhatóak azokra, akik annak bevezetését megelőzően létesítettek hallgatói jogviszonyt, erre kizárólag a hallgató szigorúbb követelményekre irányuló kifejezett választása esetén lenne lehetőség.

Az alapvető jogok biztosa az AJB-933/2020. számú ügyben készült jelentésében megállapította, hogy a BGE az új tanulmányi követelmények alapulvételével történő átsorolásra vonatkozó belső intézményi szabályozása módosításakor figyelmen kívül hagyta az Nft. garanciális jelentőségű átmeneti rendelkezését és ezzel a mulasztásával, majd pedig a hiányos szabályzat alkalmazásával a jogállamiság elvét sértette és az érintett hallgatók tisztességes eljáráshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott. Az alapvető jogok biztosa megjegyezte, hogy az intézményi szabályozás kialakítását nehezítheti az a tényező, hogy az Nft. 116. § (8) bekezdésének rendelkezését 2015. szeptember 1-jét követően összesen öt alkalommal is módosították, végül pedig az átsorolás alapját képező képzési követelmények 2016. szeptember 1-jétől átkerültek az Nft. 116. § (8) bekezdésébe. A jogalkotó tehát vélhetően érzékelte a jogalkalmazói bizonytalanságot, és ennek nyomán a képzési követelményeket és azok alkalmazhatóságának szabályait összevonta.

Az ombudsman megállapította azt is, hogy a HÖOK nyilatkozata és a rektor tájékoztatása között ellentmondás húzódik, amely elsősorban az átsorolással érintett hallgatói létszám tekintetében áll fenn, annak megalapozott feloldása ‒ a rendőrségi vagy a bírósági eljárásban meglévő nyomozati, illetve más alakszerű bizonyítási eszköz hiányában ‒ az alapvető jogok biztosának nem áll módjában.

Az alapvető jogok biztosa felkérte a BGE rektorát, gondoskodjon arról, hogy a belső intézményi dokumentumok a hatályos törvényi szabályok keretei között teljeskörűen, az ezek mögött álló jogállami garanciáknak – így különösen a felmenő rendszer elvének – a tiszteletben tartásával szabályozzák a hallgatók átsorolását, hogy azok a hallgatók számára egyértelműek és kiszámíthatóak legyenek.

(ajbh.hu)Kapcsolódó cikkek:


Nem alkalmazható az ingyenes újságra vonatkozó fővárosi rendelet
2021. január 27.

Nem alkalmazható az ingyenes újságra vonatkozó fővárosi rendelet

A Kúria az indítványban felhozott érvek alapján úgy ítélte meg, hogy a rendelet 5. § (4) bekezdése vonatkozásában az ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelésének elmaradása, súlyosabb hátrányt okozna, mint az alkalmazási tilalomra irányuló kérelem elutasítása.

A koronavírus hatása a munkaerőpiacon
2021. január 27.

A koronavírus hatása a munkaerőpiacon

Lehet, hogy a legaltech cégek még ragaszkodnak az irodahelyiségeikhez, de a járvány miatti távmunkavégzés lehetővé tette, hogy tehetséges szakembereket alkalmazzanak szerte a világon. A tehetséges munkavállalók országos vagy akár globális elérhetősége azonban valószínűleg megnövekedett versenyt jelent majd mind a munkavállalók, mind a munkaadók számára.