Küzdeni kell az egyenlő bánásmódért

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. március 21.
Rovat:

Az Európa Tanács a rasszizmus elleni világnapon kiállt a diszkrimináció elleni küzdelem fontosságáért. Az ET szerint az érintettek védelme és a hátrányos megkülönböztetés visszaszorítása érdekében törvényben vagy alkotmányban kell garantálni a független, széles jogkörrel rendelkező egyenlő bánásmód betartását ellenőrző hatóságok működését. 


Az egyenlő bánásmód hatóságoknak önálló döntési jogkört kell biztosítani a belső szervezetükre, a költségvetésükre, az alkalmazottaikra és a  tevékenységükre vonatkozóan.

A hatóságoknak anyagilag, politikailag és szervezetileg is függetlennek kell lenniük a mindenkori végrehajtó hatalomtól, illetve a tagállamoknak megfelelő erőforrásokat kell biztosítaniuk a működésükhöz – fejtette ki az ET Rasszizmus Elleni Bizottság a rasszizmus elleni világnapon kiadott közleményében.

[multibox]

A Bizottság az ET egyik emberi jogi szerve, amelyben független szakértők vizsgálják az olyan problémákat, mint a rasszizmus, idegengyűlölet, antiszemitizmus, és a faji, nemzetiségi, bőrszín, állampolgárság, vallás és nyelvi alapú diszkrimináció. A bizottság a vizsgálati eredményeiről jelentéseket és ajánlásokat készít az ET és a tagállamok számára.

Az ET felhívta a figyelmet, hogy San Marinón kívül minden tagállam rendelkezik olyan hatósággal, amely az egyenlő bánásmódot vizsgálja, de jelentős részük nem tekinthető függetlennek. Nemrég 35 tagállam hatóságát vizsgálta meg az ET és 11 esetben tett javaslatot a függetlenség növelésére.

A rasszizmus elleni bizottság elnöke szerint: „Az egyenlő bánásmódot vizsgáló hatóságnak a politikai pártok és a kormány befolyásától mentesen kell működnie, és minden eszközzel támogatnia kell a hátrányos megkülönböztetést elszenvedőket, a panaszok befogadásától az ügyek bíróságra viteléig, illetve az áldozatok képviseletéig. Az elnök reményét fejezte ki, hogy minden tagállam átülteti majd az ET javaslatait.

Az elnök munkája során azt tapasztalta, hogy: „Azoknak az embereknek, akiket diszkriminálnak sokszor nincs megfelelő idejük és pénzük a jogaik érvényesítésére. Nekik először érzelmi támogatást kell nyújtani, majd ezt kell kiegészíteni jogi tanáccsal és segítségnyújtással. A hatóságoknak kiemelt szerepük van a jogszerű állapot helyreállításában. A hatóságoknak ezért nemcsak a fővárosokban, hanem legalább régiós szinten elérhetőnek kellene lenniük, hogy hatékonyabban fel tudjanak lépni a hátrányos megkülönböztetés ellen.”

Az elfogadott ajánlás alapján az egyenlő bánásmód hatóságoknak elő kell segíteniük az egyenlő elbánás érvényesülését. meg kell akadályozniuk a hátrányos megkülönböztetést. A hatósági eszközök közül az ET a vizsgálatok lefolytatását, a kutatások készítését, a tudatosság növelését, a kialakult jó gyakorlatok megismerhetőségét, ajánlások elfogadását, és a jogalkotásban való részvételt helyezi előtérbe. A magyar Egyenlő Bánásmód Hatóság ezenkívül rendelkezik az ET által kiegészítő funkcióként számon tartott jogi kötőerővel bíró döntések meghozatalának képességével is. Az ajánlás szerint a hatóságok jogi kötőerővel nem bíró ajánlásokat is megfogalmazhatnak, amelyeket a tagállami törvényhozásnak a jogalkotás során figyelembe kell vennie.

(coe.int)

[htmlbox Jogászvilág_hírlevél]

Kapcsolódó cikkek:


Letartóztatták a gyermekeit erőszakoló korábbi életfogytost
2018. szeptember 21.

A Heves Megyei Főügyészség indítványára letartóztatásba helyezte a bíróság azt az 59 éves férfit, akit a rendszerváltás előtti évtizedekben elkövetett gyilkosság miatt 1980-ban életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek. 

Sulyok: az alkotmányjog a mindennapi élethez kapcsolódik
2018. szeptember 21.

Sulyok: az alkotmányjog a mindennapi élethez kapcsolódik

Az alkotmányjog oktatásánál oda kell figyelni arra, hogy az olyan absztrakt fogalmakat, mint az egyenlőség, szabadság, jogbiztonság a valós, hétköznapi élethez kössék - hangoztatta az Alkotmánybíróság (Ab) elnöke az alkotmányjogot oktatók I. találkozóján.