Nem válaszolt a PM a NAIH-nak

Az Pénzügyminisztérium nem válaszolt az újságíró közérdekű adatigénylésére és a NAIH-nak sem.


A NAIH 2019. június 25-én kelt levelében már felvilágosítást kért a PM-től. Mivel a NAIH megkeresésére válasz nem érkezett, ezért 2019. szeptember 20-án ismételten a minisztérium közigazgatási államtitkárához fordult. A tértivevények tanúsága szerint mindkét levelet sikeresen kézbesítették, azonban a tényállás tisztázásához szükséges megkeresésekre sajnálatos módon a PM egyik esetben sem válaszolt.

Mivel teljességgel elfogadhatatlan, hogy a közpénzek felhasználásával kapcsolatos hierarchia csúcsán található szerv közigazgatási államtitkára a Hatóság megkeresésére nem reagált, a Hatóság megkereste Varga Mihály pénzügyminiszter urat és megkérte, hogy 30 napon belül írásban és érdemben szíveskedjen felvilágosítást adni arról, hogy a megjelölt adatigénylést miért nem teljesítették teljes körűen.

A Hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az Infotv. 31. § (2) bekezdése szerint a megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait egy esetleges jogvitában az adatkezelőnek kell bizonyítania.

Ezt követően 2020. június 17-én, valamint 2020. augusztus 10-én a NAIH ismét megkísérelte a tényállás tisztázását. A tértivevények tanúsága szerint a leveleket ekkor is sikeresen kézbesítették, azonban az ügy tisztázásához szükséges megkeresésékre a minisztérium továbbra sem válaszolt.

A NAIH nyomatékosította, hogy az Infotv. 54. § (2) bekezdése értelmében válaszadási kötelezettség áll fenn, azonban jelen jelentés keltéig a PM a vizsgálattal összefüggésben nem adott felvilágosítást.

Az Infotv. indokolásához fűzött magyarázat alapján, ha az ombudsmani eszközök alkalmazása sikertelen volt, a NAIH a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatáról – annak lezárásaként – jelentést készíthet, amelyet nyilvánosságra is hozhat. Jelen ügyben ugyanakkor kijelenthető, hogy a PM több – összesen négy – alkalommal nem tett eleget sem az együttműködési, sem pedig az Infotv. 54. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

A NAIH ezen eljárásjogi akadályok miatt nem sikerült a vizsgálat alapjául szolgáló tényállás tisztázását lefolytatnia, amely miatt az ügy érdemi feltárására nem volt mód.

Mindezek alapján a NAIH arra a megállapításra jutott, hogy a PM sorozatosan figyelmen kívül hagyta a tájékoztatási kötelezettségét, mellyel megsértette az Infotv. vizsgálati eljáráshoz kapcsolódó rendelkezéseket. Továbbá a PM által a panaszosnak az adatigénylésre adott válasza nem biztosította a közérdekű adatok megismerhetőségéhez fűződő alapvető jogot.

A NAIH nem tartotta elfogadhatónak a PM magatartását és a fentiekre, valamint a kooperáció és az érdemi állásfoglaláshoz szükséges tények, információk és okok feltárhatóságának hiányára tekintettel az ügyben az Infotv. 59. §-ának (1) bekezdése alapján jelentést bocsát ki. A NAIH jelentése az Infotv. 59. § (3) bekezdése alapján nyilvános, ezért azt a NAIH a honlapján elérhetővé tette. Az Infotv. 59. § (5) bekezdése értelmében a NAIH jelentése bíróság vagy más hatóság előtt nem támadható meg.

Bízom benne, hogy a fenti jelentés alkalmas lesz az információszabadság, és az ahhoz fűződő joggal összefüggő jogsérelem orvoslására, a közvélemény figyelmének felhívására, és a jövőbeni hasonló jogsértések elkerülésére.

(naih.hu)Kapcsolódó cikkek:


Letartóztatták M. Richárdot
2021. január 18.

A Fővárosi Főügyészség indítványa alapján a Fővárosi Törvényszék elrendelte a Dózsa György úti balesetben részes egyik sofőr letartóztatását - közölte az MTI-vel a fővárosi főügyész hétfőn.