Nem válaszolt a PM a NAIH-nak


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az Pénzügyminisztérium nem válaszolt az újságíró közérdekű adatigénylésére és a NAIH-nak sem.

A NAIH 2019. június 25-én kelt levelében már felvilágosítást kért a PM-től. Mivel a NAIH megkeresésére válasz nem érkezett, ezért 2019. szeptember 20-án ismételten a minisztérium közigazgatási államtitkárához fordult. A tértivevények tanúsága szerint mindkét levelet sikeresen kézbesítették, azonban a tényállás tisztázásához szükséges megkeresésekre sajnálatos módon a PM egyik esetben sem válaszolt.

Mivel teljességgel elfogadhatatlan, hogy a közpénzek felhasználásával kapcsolatos hierarchia csúcsán található szerv közigazgatási államtitkára a Hatóság megkeresésére nem reagált, a Hatóság megkereste Varga Mihály pénzügyminiszter urat és megkérte, hogy 30 napon belül írásban és érdemben szíveskedjen felvilágosítást adni arról, hogy a megjelölt adatigénylést miért nem teljesítették teljes körűen.

A Hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az Infotv. 31. § (2) bekezdése szerint a megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait egy esetleges jogvitában az adatkezelőnek kell bizonyítania.

Ezt követően 2020. június 17-én, valamint 2020. augusztus 10-én a NAIH ismét megkísérelte a tényállás tisztázását. A tértivevények tanúsága szerint a leveleket ekkor is sikeresen kézbesítették, azonban az ügy tisztázásához szükséges megkeresésékre a minisztérium továbbra sem válaszolt.

A NAIH nyomatékosította, hogy az Infotv. 54. § (2) bekezdése értelmében válaszadási kötelezettség áll fenn, azonban jelen jelentés keltéig a PM a vizsgálattal összefüggésben nem adott felvilágosítást.

Az Infotv. indokolásához fűzött magyarázat alapján, ha az ombudsmani eszközök alkalmazása sikertelen volt, a NAIH a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatáról – annak lezárásaként – jelentést készíthet, amelyet nyilvánosságra is hozhat. Jelen ügyben ugyanakkor kijelenthető, hogy a PM több – összesen négy – alkalommal nem tett eleget sem az együttműködési, sem pedig az Infotv. 54. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

A NAIH ezen eljárásjogi akadályok miatt nem sikerült a vizsgálat alapjául szolgáló tényállás tisztázását lefolytatnia, amely miatt az ügy érdemi feltárására nem volt mód.

Mindezek alapján a NAIH arra a megállapításra jutott, hogy a PM sorozatosan figyelmen kívül hagyta a tájékoztatási kötelezettségét, mellyel megsértette az Infotv. vizsgálati eljáráshoz kapcsolódó rendelkezéseket. Továbbá a PM által a panaszosnak az adatigénylésre adott válasza nem biztosította a közérdekű adatok megismerhetőségéhez fűződő alapvető jogot.

A NAIH nem tartotta elfogadhatónak a PM magatartását és a fentiekre, valamint a kooperáció és az érdemi állásfoglaláshoz szükséges tények, információk és okok feltárhatóságának hiányára tekintettel az ügyben az Infotv. 59. §-ának (1) bekezdése alapján jelentést bocsát ki. A NAIH jelentése az Infotv. 59. § (3) bekezdése alapján nyilvános, ezért azt a NAIH a honlapján elérhetővé tette. Az Infotv. 59. § (5) bekezdése értelmében a NAIH jelentése bíróság vagy más hatóság előtt nem támadható meg.

Bízom benne, hogy a fenti jelentés alkalmas lesz az információszabadság, és az ahhoz fűződő joggal összefüggő jogsérelem orvoslására, a közvélemény figyelmének felhívására, és a jövőbeni hasonló jogsértések elkerülésére.

(naih.hu)
Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 26.

Húsz évi pereskedés után került vissza két értékes műtárgy egy zsidó vállalkozó leszármazottjához Horvátországban

Húsz évi pereskedés után került vissza egy 18. és egy 19. századi francia festő egy-egy értékes műve Andrew Reichsman Egyesült Államokban élő filmproducerhez, akinek zsidó felmenőit 1941-ben az usztasák vezette Független Horvát Állam (NDH) deportálta, vagyonukat pedig elkobozta – írta a Jutarnji List című horvát napilap hétfőn.