Polt: fontos az ügyészség és az Ab együttműködése

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. június 11.
Címkék:
Rovat:
Az ügyészség és az Alkotmánybíróság (Ab) együttműködése az egyik záloga annak, hogy Magyarország jogállamként működhet – mondta a legfőbb ügyész az ügyészek napja alkalmából Budapesten tartott ünnepségen kedden.

Polt Péter azt hangoztatta, hogy az ügyészség és az Ab sokrétű együttműködése hozzájárul a stabil, kiszámítható jogállami működéshez.

A legfőbb ügyész egy 1992-es alkotmánybírósági döntést idézve rámutatott: a jogállam megvalósulása folyamat, amelyen minden alkotmányos szervnek kötelessége munkálkodni.

Hosszan beszélt egy 2004-es alkotmánybírósági döntésről, amely a legfőbb ügyész parlamenti interpellálhatóságáról – Polt Péter akkori legfőbb ügyész indítványával összhangban – kimondta: az ügyészség önálló alkotmányos szerv, a legfőbb ügyész pedig nem utasítható, csak a jogszabályoknak van alávetve.

Az ügyészség működését mindig a törvények vezetik, nem pedig az igazságtól távoli, például üzleti vagy politikai érdekek – hangsúlyozta Polt Péter.

Sulyok Tamás, az Ab elnöke ünnepi beszédben hangsúlyozta: az Ab és Legfőbb Ügyészség között szoros és jó a kapcsolat.

Az alaptörvény az ügyészség és az Ab kapcsolatát a korábbinál szorosabbra fűzte, a legfőbb ügyész is fontos szerepet kapott a polgárok alapjogi védelmében. Az ügyészség alapvető feladata és joga az állam büntetőigényének tárgyilagos, pártatlan, az alapjogok védelmét biztosító érvényesítése. A legfőbb ügyészt semmilyen szerv, még az Országgyűlés sem utasíthatja – mondta az Ab elnöke.

Mivel az ügyészi szervezet kizárólag a legfőbb ügyész vezetése és irányítása alatt működik, valamint a legfőbb ügyész nevezi ki az ügyészeket, az ügyészi szervezet is független a többi hatalmi ágtól – mondta Sulyok Tamás.

Az ünnepségen a legfőbb ügyész elismeréseket és pályadíjakat adott át, Handó Tündének, az Országos Bírósági Hivatal elnökének pedig Pro Cooperatione Emlékérmet adományozott a két szervezet közötti építő jellegű együttműködésért.

Handó Tünde az emlékérem átvétele után beszédében a bírói és az ügyészi szervezet közötti élő kapcsolat, együttműködés fontosságát hangoztatta.

Az ügyészség napját 1991 óta ünneplik meg az önálló ügyészi szervezetet létrehozó 1871. évi törvény kihirdetésének évfordulóján.

(MTI)

Kapcsolódó cikkek:


Mikor állapítható meg a bűnszervezetben való elkövetés?
2019. június 17.

Mikor állapítható meg a bűnszervezetben való elkövetés?

Nem kizárt a bűnszervezet megállapítása akkor sem, ha egyébként egy korábban legálisan működő csoport a szervezete kereteit felhasználva súlyos megítélésű bűncselekmények elkövetését határozza el és azokat meg is valósítja. Ugyanis akkor, ha ezen működés kapcsán fennállnak a bűnszervezet alanyi és tárgyi feltételei, az abban résztvevők magatartása bűnszervezetben elkövetettként értékelendő.

Kizárt az ügyvédi tevékenység gyakorlása az ügyészi jogviszony megszűnését követő két évig
2019. június 17.

Kizárt az ügyvédi tevékenység gyakorlása az ügyészi jogviszony megszűnését követő két évig

Az Üttv. 20. § (3) bekezdése alapján az ügyvéd nem járhat el azon közhatalmi hatáskört gyakorló szerv által gyakorolt eljárásban, amelynél jogviszonya fennállt. Ez a tilalom olyan más közhatalmat gyakorló szerv (jelen esetben bíróság) előtti eljárásra is érvényes, amelyben az a közhatalmat gyakorló szerv (ügyészség) is részt vesz, amellyel az ügyvéd korábban jogviszonyban állt.