Polt Péter kitüntette Handó Tündét

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. június 11.
Címkék: ,
Rovat:
Az Ügyészség Napja alkalmából 2019. június 11-én legfőbb ügyészségi ünnepséget rendeztek az Igazságügyi Palota dísztermében. Az eseményen dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Pro Cooperatione Emlékérmet adományozott dr. Handó Tündének, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének.

A díj átadását követően dr. Handó Tünde köszönő beszédében felelevenítette az ügyészségi és bírósági hivatásrendek közös gyökereit és céljait, és kiemelte a különböző jogi hivatásrendek közötti folyamatos együttműködés fontosságát. Mint mondta, nagyon lényeges, hogy a társszervek folyamatosan segítsék egymás munkáját. Ennek érdekében a hivatásrendekkel való együttműködésre a bíróság kiemelt figyelmet fordít, ez a törekvés 2012 óta a szervezet stratégiai céljai között is szerepel.

Dr. Handó Tünde hangsúlyozta, hogy a bírósági és az ügyészségi szervezet között az elmúlt években példaszerű kapcsolat alakult ki, melynek számos jelentős eredmény köszönhető. Ezek körében említette például az új büntetőeljárási kódex kidolgozása során tapasztalt szoros szakmai együttműködést, amely a törvény hatályba lépését követően is folytatódott. Hozzátette, hogy az új Polgári perrendtartás esetében is folyamatos párbeszéd van a hivatásrendek között, az ügyészség képviselői például részt vesznek a Magyar Jogászegylet és az OBH által közösen szervezett „Az új polgári perrendtartás gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai” című országos konferenciasorozaton, ami remek alkalmat kínál a gyakorlati jogalkalmazási tapasztalatok megvitatására. Kiemelte továbbá, hogy folyamatos az együttműködés a bíróság és az ügyészség között az elektronikus kapcsolattartás kialakítása során, különösen a büntetőeljárásokban. Ebben a legújabb előrelépés a büntető iratok sorba rendezett és sorszámozott továbbításának megoldása a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság viszonylatában.

Ugyancsak az együttműködés jó példájaként említette dr. Handó Tünde a Moneyval munkacsoportot, amelynek keretében bírák és ügyészek közösen dolgoztak ki az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága ajánlásának megfelelő javaslatot a pénzmosás megállapíthatóságára vonatkozóan, és jelenleg is közösen állítanak össze jogszabály-módosítási javaslatokat.

Köszönetet mondott az ügyészség által a kiberbűnözés tárgykörében kialakított tudásbázisért és a tudásmegosztás folyamatos biztosításáért, és kiemelte az OKRI-val létrejött együttműködési megállapodás szerepét. Ezt követően rámutatott a szakmai munkán túl, a napi munkakörnyezet fejlődésében érzékelhető közös gondolkodás és közös cselekvés pozitívumaira, melynek eredményeként például számos épület beruházás valósult már meg az ügyészséggel közösen. Példaként említette az Egri Törvényszék és Heves Megyei Főügyészség mintaszerűen megújított és kibővített közös épületét és a folyamatban lévő felújításokat.

Végezetül kiemelte, hogy csakis így együttműködve, együttes erővel tudják leginkább szolgálni a bírói és ügyészi testületek a jogkereső polgárok és az egész nemzet javát, ezzel pedig sikerre vinni a magyar igazságszolgáltatást.

Kapcsolódó cikkek:


Mikor állapítható meg a bűnszervezetben való elkövetés?
2019. június 17.

Mikor állapítható meg a bűnszervezetben való elkövetés?

Nem kizárt a bűnszervezet megállapítása akkor sem, ha egyébként egy korábban legálisan működő csoport a szervezete kereteit felhasználva súlyos megítélésű bűncselekmények elkövetését határozza el és azokat meg is valósítja. Ugyanis akkor, ha ezen működés kapcsán fennállnak a bűnszervezet alanyi és tárgyi feltételei, az abban résztvevők magatartása bűnszervezetben elkövetettként értékelendő.

Kizárt az ügyvédi tevékenység gyakorlása az ügyészi jogviszony megszűnését követő két évig
2019. június 17.

Kizárt az ügyvédi tevékenység gyakorlása az ügyészi jogviszony megszűnését követő két évig

Az Üttv. 20. § (3) bekezdése alapján az ügyvéd nem járhat el azon közhatalmi hatáskört gyakorló szerv által gyakorolt eljárásban, amelynél jogviszonya fennállt. Ez a tilalom olyan más közhatalmat gyakorló szerv (jelen esetben bíróság) előtti eljárásra is érvényes, amelyben az a közhatalmat gyakorló szerv (ügyészség) is részt vesz, amellyel az ügyvéd korábban jogviszonyban állt.