Az Európai Unió tagállamainak versenyhatóságait, valamint az Európai Bizottságot tömörítő Európai Versenyjogi Hálózat (ECN) az alábbi, közös nyilatkozatot adta ki a versenyjog alkalmazásáról:

  • Az ECN csatlakozik az Európai Tanács 2022. február 24-i nyilatkozatához, amelyben a lehető leghatározottabban elítéljük Oroszország példátlan katonai agresszióját Ukrajna ellen. Határozottan kiállunk Ukrajna és népe mellett, ahogy szembenéznek ezzel a háborúval. Teljesen tisztában vagyunk az Ukrajnára és az EU/EGT-re gyakorolt társadalmi és gazdasági következményekkel.
  • Amint azt a COVID-válság során a versenyjog alkalmazásáról szóló közös nyilatkozatunkban kifejtettük, a különböző EU/EGT versenyjogi eszközök rendelkeznek olyan mechanizmusokkal, amelyek figyelembe veszik adott esetben és szükség esetén a piaci és gazdasági fejleményeket. A versenyszabályok egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak a vállalatok számára. Ez a célkitűzés egy olyan időszakban is releváns marad, amikor a vállalatok és a gazdaság egésze válsághelyzetben van.
  • Az ECN megérti, hogy ez a rendkívüli helyzet szükségessé teheti a vállalatok számára, hogy a háború és/vagy a szankciók által okozott súlyos zavarokat kezeljék a belső piacon. Ez magában foglalhatja például az együttműködést annak érdekében, hogy i) biztosítsák a ritka termékek és alapanyagok beszerzését, ellátását és méltányos elosztását vagy ii) enyhítsék a súlyos gazdasági következményeket, beleértve az EU által kiszabott szankciók betartásából eredő következményeket is.

versenyjogi együttműködés

  • A jelenlegi körülményekre tekintettel nem valószínű, hogy az ilyen intézkedések aggályosnak bizonyulnának, ugyanis ezek vagy nem minősülnének az EUMSZ 101. cikke vagy az EGT Megállapodás 53. cikke szerinti versenykorlátozásnak, vagy olyan előnyökkel járnának, amelyek valószínűsíthetően ellensúlyoznák az esetleges korlátozásokat. Mindenesetre a jelenlegi körülmények között az ECN nem fog aktívan beavatkozni a szigorúan szükséges és ideiglenes intézkedések terén, amelyek a háború és/vagy a szankciók hatásai által a belső piacon okozott súlyos zavarok elhárítására irányulnak.
  • Ha a vállalkozásoknak kétségeik merülnének fel az ilyen együttműködési kezdeményezéseknek az EU/EGT versenyszabályaival való összeegyeztethetőségét illetően, informális iránymutatásért fordulhatnak az Európai Bizottsághoz, az EFTA Felügyeleti Hatósághoz vagy az érintett nemzeti versenyhatósághoz.
  • Ugyanakkor rendkívül fontos annak biztosítása, hogy az alapvető termékek (mint például az energia, élelmiszerek, nyersanyagok), versenyképes árakon legyenek elérhetőek és a jelenlegi válságot ne használják fel arra a vállalkozások, hogy aláássák a vállalatok közötti egyenlő versenyfeltételeket. Ezért az ECN nem fog visszariadni attól, hogy fellépjen azokkal a vállalkozásokkal szemben, amelyek kartellezés vagy erőfölénnyel való visszaélés révén előnyt akarnak szerezni a jelenlegi helyzetből.

(gvh.hu)