Nem megfelelő Németország korrupcióellenes szabályozása

Eljárást indít az ET Németország ellen, mert nem tett eleget a GRECO ajánlásában foglaltaknak.

A legutóbbi jelentésében az Európa Tanács korrupció ellen küzdő szervezete a GRECO megállapította, hogy Németország csak nagyon keveset hajtott végre a 2015-ben kiadott, a parlamenti képviselőkkel, bírákkal és ügyészekkel kapcsolatos korrupciómegelőzési ajánlásokból. A GRECO, ezért kezdeményezte a non-compliance eljárás megindítását az országgal szemben. Az eljárás arra kötelezi a németek képviselőit, hogy 2020 júniusáig részletes terveket nyújtsanak be az ET-nek a GRECO ajánlásainak végrehajtására vonatkozóan.

A 2017 márciusi jelentésében a GRECO pozitívan értékelte, hogy a bírák és ügyészek esetében sor került az ajánlások átültetésére, azonban hiányolta a szövetési parlament (Bundestag) képviselőire vonatkozó ajánlások átültetését. A mostani jelentés arra jutott, hogy ebben 2017 óta érdemi változás nem történt, a parlamenti képviselőket érintő négy ajánlás közül egyiket sem ültették át a német jogba.

A GRECO továbbá hiányolta a szövetségi parlament törvényhozási eljárásának nagyobb átláthatóságára vonatkozó ajánlásokhoz való alkalmazkodást is, ugyanakkor elismerte, hogy a kormány a maga jogalkotói eljárásaiban átvette az ajánlásokat.

A GRECO a parlamenti lobbisták és egyéb olyan harmadik személyek nyilvántartásba vételének hiányosságait kifogásolta, akik befolyást gyakorolhatnak a parlamenti képviselőkre.

A GRECO szerint Németországban nem alakítottak ki megfelelő rendszert a parlamenti képviselők magánérdekei és a parlamenti döntésekben megjelenő közérdek ellentétbe kerülésének kizárása érdekében.

(coe.int)

Kapcsolódó cikkek:


Betegsége miatt zaklatták a munkahelyén
2020. február 27.

Betegsége miatt zaklatták a munkahelyén

Zaklatást követ el a munkáltató, ha a munkavállaló egészségi állapota miatt megszégyenítő, megalázó, ellenséges környezet alakult ki a munkahelyen, de a munkáltató e légkör kialakulásának megelőzésére, felszámolására nem tesz intézkedéseket.