Cikkek

Mit jelent a mezőgazdasági vállalkozási szerződés?

szerződés teljesítésekor esedékes, így a termelő a költségeket megelőlegezve, munkáját bizonyos anyagi kockázattal végzi el. Ezzel kapcsolatban a Ptk. a vállalkozó részére biztosítékot nyújt azzal, hogy törvényes zálogjogot biztosít a…

A fedezetelvonó ügylet buktatói

Elsődlegesen érdemes rögzítenünk, mi is az a fedezetelvonó ügylet, melyik szerződés „fedezetelvonó”. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:120. §-a szerint a fedezetelvonó szerződés olyan ügylet, amelyet…

A rokontartás bírói gyakorlata-4.rész

Szerző: Gerse Márton
Dátum: 2018. július 5.
Rovat:

új Ptk. szerint elbírált ügyekben a peres felek a Kúriához fordultak, iránymutatást kérve az új törvényi rendelkezések alkalmazására, értelmezésére.[1] A joggyakorlat-elemző csoport áttekintette a Ptk. negyedik, Családjogi Könyvének a rokontartásra…

Milyen szabályok vonatkoznak a kép- és hangfelvétel készítésére?

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. június 29.
Rovat:

…akkor sem, ha adott esetben a rendőr közéleti szereplőnek is minősül. A képmás, hangfelvétel érintettől származó hozzájárulás nélküli felhasználásának még számos esetét engedik meg más, Ptk.-n kívüli törvények. Az új

A túlépítés jogkövetkezményei

Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2018. június 21.
Rovat:

…bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította azzal, hogy az alperes védekezését a túlépítés körében el kell bírálnia. A bírói gyakorlat szerint a túlépítés szabályai nem csak épületre vonatkoznak,…

Az ügyvezetői felelősségről – 2. rész

Szerző: Ecovis Hungary Legal
Dátum: 2018. június 14.
Címkék: , , , , ,
Rovat:

…személyekkel foglalkozó harmadik könyvben helyezte el. A hatályos szabályozás újdonsága, hogy tisztázta a vezető tisztségviselő magatartásáért való felelősség kérdését. Az új Ptk. hatályba lépéskor még újdonság volt, hogy a szerződésen…

Az új Ptk. a Fővárosi Ítélőtábla gyakorlatában

Szerző: Gerse Márton
Dátum: 2018. június 12.
Rovat:

Az Ítélőtábla gyakorlatában a legtöbb olyan per, amely már az új Ptk. hatálya alá tartozik, a személyiségi jog területére esik, ahol sérelemdíjat is igényelnek a felek. A szerződési jog területén…

A rokontartás bírói gyakorlata – 1. rész

Szerző: Gerse Márton
Dátum: 2018. június 10.
Rovat:

…a gyermektartásdíjat a kötelezett jövedelmének 15-25%-ában állapították meg, míg az új Ptk. kifejezetten előírja, hogy a tartásdíjat határozott összegben kell megállapítani. Az új Ptk. Tanácsadó Testülete és a Kúria is…