Cikkek

Pont került a rendőrfotó ügy végére

Pont került a rendőrfotó ügy végére
Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2018. október 19.
Címkék: , , , ,
Rovat: ,

Tüntetést biztosító rendőrök képmásának hozzájárulásuk nélkül, felismerhető módon való nyilvánosságra hozatala esetén a sajtószabadságnak a jelenkor eseményeiről, illetve a közügyekről való hiteles tájékoztatás alkotmányos jogának van primátusa a közszereplőnek nem minősülő rendőrök emberi méltóságából fakadó személyiségi jogával szemben, annak ellenére, hogy a tételes jog nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy a közszereplők mellett más személyek esetében is jogszerű lehet a képmás (vagy hangfelvétel) érintett hozzájárulása nélkül történő nyilvánosságra hozatala – a Kúria eseti döntése.

AB: Alkotmányellenes a cégvezetők automatikus eltiltása

Az Alkotmánybíróság (AB) megállapította, hogy a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9/C. §-a alaptörvény-ellenes, ezért azt 2018. december 31-ei hatállyal megsemmisítette. A döntéshez…

Fellebbezés a megismételt és az új eljárásra utasító döntés ellen

…utasítja, más esetben is sor kerülhet. II. Abban az esetben, ha az Alkotmánybíróság megsemmisíti a bíróság döntését. A megismételt eljárásban a bíróság az ügyet a hatályon kívül helyező határozat, illetve…

Kényszertörlések: az Ab megsemmisített egy rendelkezést

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. október 9.
Címkék: , ,
Rovat:

A vonatkozó rendelkezés szerint, ha egy céget kényszertörlési eljárásban törölnek a cégjegyzékből, akkor eltiltják azt, aki az eljárás megindításakor vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt.

AB: Méltányossági mérlegeléskor is biztosítandó a bírósági felülvizsgálat

Ami az alapügyet illeti, a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság két bírája bírói kezdeményezéssel fordult az Alkotmánybírósághoz (AB), álláspontjuk szerint ugyanis a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.)…

Jogszabályfigyelő 2018 – 40. hét

…A Btk. módosítása alapvetően a minősített adattal való visszaélés törvényi tényállását érinti az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet megállapító, 7/2018. (VII. 5.) AB határozatában foglalt hiányosság kiküszöbölése érdekében, bővítve a feljelentésre…

AB: nem növelhető a zajterhelés a versenypályákon

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. október 4.
Címkék: ,
Rovat:

Nemzetközi licenccel rendelkező versenypályák zajvédelmi ügyében döntött az Alkotmánybíróság. A testület az egészséges környezethez való jog megsértése miatt jövőbeli hatállyal megsemmisítette a zajvédelmi rendelet egyes szabályait. Az érintett versenypályák a mindenkor hatályos jogi szabályozás keretei között természetesen ezután is működtethetők, az alkotmánybírósági határozatból nem következik a funkcionalitás elvesztése.