Cikkek

EUB: „Scotch Whisky”, a lajstromozott földrajzi árujelző

EUB: „Scotch Whisky”, a lajstromozott földrajzi árujelző
Szerző: dr. Ferge Zsigmond
Dátum: 2018. szeptember 11.
Címkék: , , , ,
Rovat:

válasza szerint a lajstromozott földrajzi árujelző „idézése” megvalósulásának megállapításához a kérdést előterjesztő bíróságnak kell értékelnie, hogy egy szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos európai fogyasztónak a vitatott megnevezés láttán…

A KitKat csokoládét nem illeti meg az uniós védjegyoltalom

Kvikk Lunsj csokoládé továbbra is hasonló formában maradhasson forgalmazható. Külön győzelem a Mondeleznek, hogy az érdekeltségébe tartozó Toblerone csokoládé különleges háromszög alakja viszont rendelkezik uniós védjeggyel. Források: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180116hu.pdf http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd9cd8a032fa4042b9b202954a77abdff8.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOaxb0?text=&docid=204401&pageIndex=0&doclang=hu&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=302485 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160138hu.pdf…

Lionel Messi és a MESSI védjegy lajstromozása

Szerző: Klemencsics Andrea
Dátum: 2018. június 3.
Rovat:

elutasított a védjegyek összetéveszthetőségének fennállására alapozva. Úgy ítélte meg ugyanis, hogy a szóban forgó védjegyek rendkívül hasonlóak, mivel a „MASSI” és a „MESSI” kifejezésekből álló domináns elemeik vizuális és hangzásbeli…

Az Adidas javára döntött az EUB

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. március 1.
Rovat:

A luxembourgi székhelyű uniós törvényszék ítéletében azt mondta ki, hogy a két párhuzamos csíkozást esetlegesen bejelentett védjegyek tisztességtelenül kihasználhatják az Adidas cipőkön elhelyezett, három párhuzamos sávból álló korábbi védjegyének jó…

Itt a védjegyreform

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. november 3.
Rovat:

A képviselt minőség tanúsítása csak a védjegy másodlagos célja lehet. Amennyiben a védjegyjogosult csupán használatba adja a minőséget tanúsító védjegyet mások számára, ez nem minősül a védjegy „tényleges használatának” az…

Applikáció-fejlesztés és védjegyek

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. augusztus 23.
Rovat:

Szerencsére ezek a társaságok gondoltak a külsős fejlesztőkre is, és bizonyos megszorításokkal, de lehetővé teszik, hogy saját fejlesztésű applikációnkon is megjelenhessenek jóhírű és közismert védjegyeik. Természetesen komoly korlátokkal és megszorításokkal….

Megtiltható egy sértő név használata?

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. augusztus 16.
Rovat:

kiemeli, hogy a Legfelsőbb Bíróság az első alkotmány-módosításra hivatkozással, egyhangú döntésével alkotmányellenesnek minősítette a becsmérlés ellenes jogszabályi rendelkezést. Az alkotmány-módosítás kimondja, hogy a támadó jellegű beszédet sem lehet csupán ezen…

Az uniós védjegyek összetéveszthetősége az EU tagállamaiban

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. augusztus 7.
Rovat:

uniós védjegyek megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét Spanyolországban. A spanyol bíróság, 2015-ben született ítéletével elutasította az Ornua védjegybitorlási keresetét. A kérdést előterjesztő bíróság álláspontja A kérdést előterjesztő spanyol fellebbviteli bíróság szerint,…

A jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása a polgári jogban I.

Szerző: Benke József
Dátum: 2017. július 27.
Rovat:

szerint. [multibox] A Ptk. törvényjavaslatának általános indokolása szerint az új megoldás révén lehetőség nyílik a jogsértéssel kapcsolatban bekövetkezett vagyoneltolódás kiküszöbölésére, hiszen a személyiségi jogok élvezete vagyoni előnyök forrása is (lehet)….

A védjegybitorlás objektív felelősségen alapul

Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2017. június 29.
Rovat:

Ami a tényállást illeti, a felperes jogosultja volt a „CASTRUM” szóvédjegynek, valamint annak a színes, ábrás védjegynek, amelyek panziók, szállodai szolgáltatások, táborhelyek hasznosítása, gyógyászati szolgáltatások, különösen gyógyászati célú és más…