Cikkek

A hét jogesete: visszahívott vezérigazgató

Szerző: Munkajog.hu
Dátum: 2014. július 29.
Rovat:

okiratot akként módosították, hogy az alperesnél igazgatóság választására nem került sor, annak jogait az újonnan megválasztott vezérigazgató gyakorolta. A felperest visszahívták az igazgatóságból, és tájékoztatták a vezérigazgató személyében bekövetkezett változásról….

A hét jogesete: jogellenes elbocsátás

Szerző: Munkajog.hu
Dátum: 2014. július 23.
Rovat:

ennek jogkövetkezményeiben marasztalni elsődlegesen a II.r. alperest, másodlagosan az I.r. alperest, harmadsorban a III.r. alperest munkáltatói minőségük megállapításával. A munkaügyi bíróság közbenső ítéletében megállapította, hogy a felperes 2007. október 18-ától…

A hét jogesete: újabb strasbourgi intő a magyar bíróságoknak

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. március 18.
Rovat:

ismételten elrendelt vizsgálatok során alkalmatlannak találták a pozícióra és felmentették a szolgálat alól. 2002. február 28-án foglalkoztatásának jogellenes megszüntetésére hivatkozva a kérelmező keresetet nyújtott be a munkaügyi bíróságnál, amelyik 2005….

A hét jogesete: a Kúria, a NAV és a bizonyítás

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. december 18.
Rovat:

támasztja az alperesi álláspontot, DI és a számlakibocsátó ellenőrzésére pedig nem került sor, áfa kapcsán adókijátszásra, adócsalásra irányuló magatartásukat az adóhatóság – bíróság által felülvizsgálható módon – nem állapította meg….

A hét jogesete: egyenlő munkáért egyenlő bér

Szerző: dr. Kovács Szabolcs
Dátum: 2013. november 15.
Rovat:

lett, a munkáltató humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasításának rendelkezése folytán annak ellenére, hogy a személyi alapbére az adott munkaköri kategóriához tartozó személyi alapbérsáv maximumát meghaladta, változatlan személyi alapbérrel kellett foglalkoztatni. Munka törvénykönyve…

A hét jogesete: közérdekű adat vagy üzleti titok?

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. július 18.
Rovat:

szerződés minősül, amely alapján az állami tulajdonban lévő analóg lineáris médiaszolgáltatási jogosultság gyakorolható. A szerződések egyértelműen az állami tulajdon hasznosítására vonatkozó adatok, amelyek a hasznosítás feltételeit, az ellenszolgáltatást a maguk…