Cikkek

Rendkívüli lemondás

Szerző: dr. Kovács Szabolcs
Dátum: 2018. május 22.
Rovat:

megszüntetés indoka ilyen esetben tehát kifejezetten közalkalmazotti jogviszonyból származó kötelezettség megszegése, következésképp ez az indok a jogviszonyon kívüli magatartások esetében nem alkalmazható. A megszegett kötelezettségnek lényegesnek kell lennie; a közalkalmazotti

Foglalkoztatás egyéb jogviszonyban a Kjt. hatálya alatt

Szerző: dr. Kártyás Gábor
Dátum: 2018. május 10.
Rovat:

közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztathat. Néhány kivételes esetben azonban mód van arra, hogy a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató ne közalkalmazotti jogviszonyban, hanem munkaviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban álló személyt foglalkoztasson. Az…

Személyiségi jog-e a munkához való jog?

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. december 21.
Rovat:

…amely a személyiség elsőrendű fontosságú megnyilvánulása. Ezért az ügyben a bíróság arra a megállapításra jutott, hogy önmagában a közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésével (akár többlettényállási elem nélkül) a munkáltató a munkavállalónak…

Bizalomvesztés a múlt miatt

Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2017. december 8.
Rovat:

A jogviszonyon kívüli magatartás értékelésére munkaviszonyban és közalkalmazotti jogviszonyban is az azonnali hatályú felmondás (felmentés) azon fordulata alapján van lehetőség, amely a munkaviszony (közalkalmazotti jogviszony) fenntartását lehetetlenné tevő magatartásokat és…

Egyenlő bánásmód a munka világában – I. rész

Szerző: Kálmán Attila
Dátum: 2017. július 25.
Rovat:

…bánásmód követelményét a foglalkoztatás során nemcsak a munkaviszonyban, hanem a közszolgálati, közalkalmazotti, hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyban is alkalmazni kell. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) az…

A vallásszabadság és a munkaviszony

Szerző: dr. Kártyás Gábor
Dátum: 2017. június 30.
Rovat:

…megyei bíróság rámutatott, hogy a fegyelmi felelősségre vonás nem minősül a közalkalmazott vallása miatt történt hátrányos megkülönböztetésnek, mert a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és a családsegítő munkakör elfogadásával a vallási meggyőződése…

Még nyáron elfogadhatja a Parlament az új ügyvédi törvényt

Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2017. május 8.
Rovat:

…értelemben vett közszolgálati jogviszony vagy közérdekű tevékenységre irányuló önkéntes jogviszony alapján ügyvédi tevékenységet végző személyeket takarja, aki a jövőben az ügyvédi kamara tagjaként láthatják el tevékenységüket. A közszféra által alkalmazott…