Cikkek

Új Be.: védők régi-új szerepben – V. rész

Szerző: Kiss Anna
Dátum: 2018. január 2.
Rovat:

kódexben, hogy a védő a terhelt jogait önállóan és teljes körűen gyakorolja. Ezt nevezzük általános terhelti jogoknak. Kivételt képeznek azok a jogok, amelyek közvetlenül a terhelt személyéhez kötődnek. A védő…

Célegyenesben az új Be. – I. rész

Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2017. február 22.
Rovat:

…kényszergyógykezelés indokolja a kötelező védői részvételt. Kötelező védői részvételt jelent, ha a védő kirendelését az eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság tartja indokoltnak, vagy ha a védő kirendelésére a terhelt…

Az új büntetőeljárási kódex fontosabb újításai röviden

Szerző: dr. Miskolczi Barna
Dátum: 2016. december 13.
Rovat:

…különösen az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, a Magyarországon az 1976. évi 9. törvényerejű rendelettel kihirdetett Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában, az 1976….

Nemzetközi befektetés a jövőbe

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2016. október 18.
Rovat:

…ügyek mögé is felsorakozik, melyek a hivatásrend hagyományos értékeit (pl. a védői szerep ellátása érdekében a hivatásgyakorlás függetlensége, általában az ügyfél-ügyvéd közötti titoktartás bizalmasságának fenntartása) szeretnék védeni, adott esetben az…