Sérti a jogbiztonságot a hulladékgazdálkodási bírság szabályozása

A közterületen jogellenesen elhelyezett hulladékokkal összefüggésben a hulladékgazdálkodási bírságról szóló kormányrendelet rendelkezése ellentétes a hulladékról szóló törvénnyel, ami aggályos a jogbiztonság követelménye és közvetve az egészséges környezethez való jog szempontjából – állapította meg az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese közös átfogó vizsgálata. Dr. Kozma Ákos ombudsman ezért a hulladékgazdálkodási bírságról szóló kormányrendelet törvénybe ütköző rendelkezésének a módosítását kezdeményezte.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese egy, temetői zöld- és vegyes hulladékoknak Velence közterületén való rendszeres jogellenes lerakása miatt beérkezett állampolgári panasz alapján indított közös vizsgálatot.

Az AJB-385/2019. számú ügyben kiadott közös jelentésében az ombudsman és helyettese feltárta, hogy a hatályos jogszabályok összhangjának hiánya miatt az illetékes szabálysértési hatóság, a Gárdonyi Járási Hivatal szankció kiszabása helyett a helyi jegyzőhöz tette át a panaszos köztisztasági szabálysértésről szóló bejelentését.

Az alapvető jogok biztosa és helyettese megállapította, hogy közterületen jogellenesen elhelyezett hulladékokkal összefüggésben a hulladékgazdálkodási bírságról szóló kormányrendelet rendelkezése ellentétes a hulladékról szóló törvénnyel, ami aggályos a jogbiztonság követelménye és közvetve az egészséges környezethez való jog szempontjából.

A közös jelentésben a biztos és helyettese kifogásolták a jegyző eljárását is, mert a járási hivataltól hozzá áttett panasz alapján elmulasztotta a szükséges eljárási lépések megtételét, továbbá nem járt el a jogellenesen elhelyezett hulladékokkal kapcsolatos környezetvédelmi hatáskörében, és megtett intézkedéseiről, vagy azok szükségtelenségének indokairól nem tájékoztatta a bejelentőt, amellyel megsértette a panaszos petíciós és tisztességes eljáráshoz való alapvető jogát.

Az ombudsman a jövő nemzedékek szószólójával egyetértésben a vizsgálati eredmények nyomán kezdeményezte az innovációs és technológiai miniszternél a törvénybe ütköző kormányrendeleti rendelkezés módosítását, továbbá felkérték Velence Város Jegyzőjét, hogy vonatkozó környezetvédelmi hatáskörét a jövőben a jelentés megállapításaira figyelemmel gyakorolja.

(ajbh.hu)

Kapcsolódó cikkek:


Letartóztatták az újpesti drogkereskedőt
2020. március 30.

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2020. április 29-ig – elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítanak.

Koronavírus és versenyjog: mire figyeljenek a vállalkozások?
2020. március 30.

A 2020. március 11. napján kihirdetett különleges jogrend alatt eddig semmilyen, a versenyjog szabályai alól speciális mentesülést lehetővé tevő rendelkezés nem került elfogadásra, ezért az érintett vállalkozásoknak a versenyjogi megfelelést továbbra is szem előtt kell tartaniuk. Ehhez az alábbi rövid összefoglaló is segítséget nyújt.