4 millió felett: kedvezmények az oltással rendelkezőknek – mutatjuk a részletszabályokat Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Éjfélre tolódik a kijárási korlátozás kezdete, és 11 óráig nyitva lehetnek az üzletek, vendéglátók, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára pedig számos külön előnyt nyújt a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata, valamint speciális szabályok vonatkoznak az edző- és fitnesztermekre, az uszodákra és a jégpályára.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozataként kihirdették a négymilliomodik COVID–19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól hatályos szabályokat.

 

A 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet egy meglehetősen furcsa jogalkotási technikával indít. Annak ellenére, hogy a jogszabályszerkesztés szabályai szerint Preambulum csak az Alaptörvény módosításának tervezetében, és a társadalmi, politikai szempontból újszerű, jelentős törvény tervezetében alkalmazható, és a rendelek estén olyan bevezető részt kell alkotni, amely csak a jogszabály megalkotásához szükséges kellékek (pl.: jogalkotói hatáskörét megállapító alaptörvényi rendelkezés, felhatalmazás, feladatkör, egyetértés, véleményezési jog) felsorolását és a jogalkotás aktusára utaló kifejezést foglalja magában, a most kihirdetett rendelethez mégis Preambulumot alkotott a jogalkotó. Ennek külön érdekessége, hogy nem a preambulumoknál megszokott szabályozás előzménye, indoka és célja, valamint olyan elvi, elméleti tétel kerül megfogalmazásra, amelyet a jogszabály szakaszaiban a normatív tartalom hiánya miatt nem lehet rendezni, hanem a normatív tartalom kiemelését, bejelentére emlékeztető felsorolását tartalmazza, normatív tartalommal nem bíró helyen köznapi nyelven megismételve a normatív tartalmat. Ennek veszélye, hogy a hétköznapi nyelv és a jogi szaknyelv közti különbség miatt, pontatlan fogalmazás esetén eltérés, félreértés is keletkezhet a preambulumban és a rendelet későbbi szakaszában normatív módon megfogalmazott ugyanazon szabály tekintetében.

 

Kijárási korlátozás éjféltől, 11 óriág nyitva az üzletek

Éjfélre tolódik a kijárási korlátozás kezdete, így éjfél és reggel 5 óra között köteles mindenki a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Kivételt képez ez alól természetesen továbbra is az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet, valamint életvédelmi cél, a munkavégzés, a munkavégzés helyére történő közlekedés, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés, illetve a versenyszerűen sportoló számára tartott edzés vagy sportrendezvény, az oda/onnan történő közlekedés.

Mindez azt is jelenti, hogy a kutyasétáltatás esetén a lakóhelytől, tartózkodási- vagy szálláshelytől számított 500 méteres korlátozás is csak éjféltől érvényes.

A vendéglátó üzletek kerthelyiségében vagy teraszán reggel 5 óra és este 11 óra (eddig 9:30) között lehet tartózkodni, és ugyanígy a 11 órás szabály lép életbe az üzletek, lottózók és nemzeti dohányboltok esetében. 11 óra után a gyógyszertár és a benzinkút továbbra is nyitva tarthat.

 

A védettségi igazolványhoz kapcsolódó rendelkezések

Az új szabályok koronavírus ellen védett személynek azt tekintik, aki ezt védettségi igazolvány bemutatásával igazolja. A védettség tényének ellenőrzése a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata. A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható jogok esetén az életkor személyazonosító igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolható. A védettségi igazolvány közokiratnak minősül. A rendelet alapján fennmaradnak a magán- és családi rendezvények tekintetében a 2020 novemberében elrendelt korlátozások, valamint a közterületen, tömegközlekedésben, boltokban továbbra is kötelező a maszkhasználat, kerülendő a csoportosulás, és tilos a gyülekezés. Hiába válnak enyhébbé a szabályok, ha az új szabályok hatálybalépése előtt indítottak valaki ellen eljárást a szabályok be nem tartása miatt, az eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

 

Nézőként látogathatóvá válnak a sportrendezvények és a kulturális események

Megszűnik a sportrendezvényen a nézőként tartózkodás tilalma, így azon nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részt vehet, ha a sportrendezvény tervezett befejezési időpontja legkésőbb este 11 óra. Ugyanígy részt vehet a koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy a jegy megváltásával látogatható kulturális eseményeken.

Aki a védettséget vagy az életkort nem igazolja, attól a belépést meg kell tagadni. Este 11 óra és reggel 5 óra között ezeken a helyszíneken az ott foglalkoztatottak kivételével más nem tartózkodhat. A sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen foglalkoztatott személy számára (kivéve sportrendezvény esetében a versenyzőket és az őket felkészítő sportszakembereket, kulturális esemény esetében pedig a fellépőket) a maszkhasználat szabályait az esemény szervezője határozza meg azzal, hogy ha a foglalkoztatott a koronavírus elleni védettséget nem igazolja, köteles az esemény befejezéséig maszkot viselni, illetve a szervező a maszkhasználatot nem tilthatja meg. A nézőként jelen lévő koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni. A rendelet kiemeli, hogy a zenés, táncos rendezvény nem minősül kulturális eseménynek, így azt továbbra is tilos szervezni, tartani, illetve tilos a zenés, táncos rendezvény helyszínén tartózkodni (kivéve az online módon közvetítettet, mert ott a helyszínen kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodhat).

 

Fogyasztóvédelmi Jog Online

A vendéglátókra vonatkozó szabályok

Megnyílnak a vendéglátók belső terei, ott reggel 5 óra és este 11 óra között a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy számára megengedetté válik a tartózkodás és a megrendelt étel-ital elfogyasztása. Nekik nem kell maszkot viselniük a vendéglátó üzleten belül a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, illetve, ha az ott vásárolt étel-ital elfogyasztása nemcsak asztalnál ülve történhet, akkor kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt. A kerthelyiségében vagy teraszon egyik vendég sem köteles a maszkot viselni. Ha arra a kerthelyiségben vagy a teraszon nincs lehetőség, akkor a fogyasztás kifizetése céljából a vendéglátó üzleten belül való tartózkodás az ehhez szükséges időtartamig minden vendég számára megengedett.

A koronavírus elleni védettségét nem igazoló személytől és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személytől a megrendelt étel, illetve ital vendéglátó üzleten belüli elfogyasztását meg kell tagadni. Amennyiben benn tartózkodnak, fel kell szólítani őket a távozásra, és amennyiben a jogsértő személy e felszólításnak nem tesz eleget, értesíteni kell a rendőrséget.

A vendéglátó üzletben foglalkoztatott személyek maszkhasználati szabályai megegyeznek a sportrendezvényeken és kulturális eseményen foglalkoztatott személyeknél ismertetett szabályokkal.

A vendéglátó üzletben továbbra is tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani., illetve a vendéglátó üzletben családi esemény vagy magánrendezvény pedig csak abban az esetben szervezhető, illetve tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

 

Látogathatóvá válnak a szálláshelyek

A koronavírus ellen védett személynek és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek megengedetté válik a szálláshelyen történő tartózkodás. Aki nem igazolja a védettséget vagy az életkort, attól meg kell tagadni a bejelentkezést. Ez alól kivételt képeznek továbbra is az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek, a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, és a kirendelt egészségügyi dolgozók. A szálláshelyen foglalkoztatott személyek maszkhasználati szabályai megegyeznek a sportrendezvényeken és kulturális eseményen foglalkoztatott személyeknél ismertetett szabályokkal. A szálláshelyen vendégként tartózkodó személy nem köteles maszkot viselni.

A szálláshelyen továbbra is tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani, családi esemény vagy magánrendezvény pedig csak abban az esetben szervezhető, illetve tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

Megszűnik a szálláshelyen kialakított szabadidős létesítményekre zárva tartási kötelezettsége is a koronavírus ellen védett személyek számára.

 

Nyíló szabadidős létesítmények, de szigorúbb szabályozások az edzőtermekre

A rendelet az alábbi szabadidős létesítmények látogatását lehetővé teszi a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy számára:
– az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészetcirkusz),
– mozik,
– közfürdők,
– állatkert, a vadaspark,
– kalandpark, a vidámpark, játszóház,
– muzeális intézmény, nyilvános könyvtár, kép- és hangarchívum, közművelődési intézmény, közösségi színtér, integrált kulturális intézmény.

Speciális szabályok vonatkoznak az edző- és fitnesztermekre, az uszodákra és a jégpályára. Ezek ugyanis csak a koronavírus ellen védett személy számára és a sporttörvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy és az őt felkészítő sportszakember számára (edzés vagy sportrendezvényen való részvétel keretében) látogathatóak. Ez azt jelenti egyrészt, hogy a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy csak akkor látogathatja ezeket az intézményeket, ha igazolt versenyző, illetve akkor is csak edzés vagy verseny keretében, egyéb esetben nem. Másrészt a szabály szigorítást jelent a korábbi szabályokhoz képest, ezek a helyszínek ugyanis eddig a versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak voltak. Az új szabály értelmében egy tizennyolcadik életévét betöltött személy hiába igazolt versenysportoló, csak akkor látogathatja ezeket az intézményeket, ha igazolni tudja a védettséget. Viszont a tizennyolcadik életévét betöltött, koronavírus ellen védett személynek már nem kell igazolt versenyzőnek lennie a belépéshez.

A tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt, aki nem igazolja az életkort és a versenyszerű sportoló minőségét, valamint az őt felkészítő sportszakember, ha nem igazolja e minőségét, vagy aki ezeken kívül a többi szabadidős létesítmény esetében nem igazolja az életkort vagy a koronavírus elleni védettséget, nem lehet ezekbe a létesítményekbe beengedni.

A szabadidős létesítményeknél foglalkoztatott személyek maszkhasználati szabályai megegyeznek a sportrendezvényeken és kulturális eseményen foglalkoztatott személyeknél ismertetett szabályokkal. Az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a jégpályán, valamint a sportlétesítményben a koronavírus ellen védett személy, valamint a sporttörvény szerint tizennyolcadik életévét be nem töltött versenyszerűen sportoló, valamint őt felkészítő sportszakember nem köteles maszkot viselni. A többi helyszínen a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni.

A szabadidős létesítményekben este 11 óra és reggel 5 óra között az ott foglalkoztatottak kivételével más nem tartózkodhat. Az edző- és fitneszteremben, az uszodában és a jégpályán ezen felül edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, és az őt felkészítő sportszakember, valamint koronavírus ellen védett, szintén versenyszerűen sportoló személy és az őt felkészítő sportszakember tartózkodhat.

 

Visszatér a kaszinó

Az új szabályok értelmében játékkaszinóban, illetve kártyateremben az ott foglalkoztatottak kivételével csak a koronavírus ellen védett személy tartózkodhat. Aki ezt nem igazolja, annak beléptetését meg kell tagadni. Az itt foglalkoztatott személyek maszkhasználati szabályai megegyeznek a sportrendezvényeken és kulturális eseményen foglalkoztatott személyeknél ismertetett szabályokkal. A látogatóként tartózkodó koronavírus ellen védett személy nem köteles maszkot viselni. A játékkaszinóban és a kártyateremben este 11 óra és reggel 5 óra között csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak.

A koronavírus ellen nem védett, a szálláshelyen jogszerűen tartózkodó vendég a szálláshelyen található játékkaszinót, illetve kártyatermet nem látogathatja, a koronavírus ellen védett személy látogathatja.


Kapcsolódó cikkek

2021. április 22.

ET-biztos: a koronavírus-járvány hozzájárult a demokrácia eróziójához

Nagyobb lendületre lenne szükség az emberi jogi normák érvényesítéséhez, ugyanis a koronavírus-járvány hozzájárult a demokrácia eróziójához az Európa Tanács (ET) egyes tagországaiban – figyelmeztetett szerdán Dunja Mijatovic, az ET emberi jogi biztosa a szervezet parlamenti közgyűlésének ülésén.