A munkaügyi ítélkezésben szükség van az ülnökök egyéni látásmódjára


2023. május 23-án 43 ülnök tett ünnepélyes keretek között bírói esküt a Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiumánál.

Dr. Nyilas Levente, a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese köszöntőjében kiemelte, hogy az ülnökök felelősségteljes munkát végeznek és a munkaügyi ítélkezésben szükség van az egyéni látásmódjukra. A törvény szerint a munkaügyi pereket két ülnökből és egy hivatásos bíróból álló tanácsnak kell elbírálnia, aminek szép hagyománya van a magyar ítélkezésben.

A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint az elsőfokú munkaügyi jogviták elbírálásában a hivatásos bírák mellett a civil élet bármely területén tevékenykedő állampolgárok is részt vesznek. Ülnöknek választható az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá
büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat.

A munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és a munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik és a vármegyei, illetve fővárosi képviselő-testületek választják meg a jelölteket a feladatra. Az ülnökök megbízatása négy évre szól, tisztségük gyakorlásának megkezdése előtt bírói esküt kell tenniük.

További három ülnök 2023. június 1-jén tett pótlólag bírói esküt, így a Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiumához megválasztott ülnökök száma összesen 46 fő.

Forrás: Fővárosi Törvényszék sajtóanyaga


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 22.

A közös végrendelet visszavonása

A házastársak közös végrendeletébe foglalt egyoldalú visszavonás tilalma a túlélő házastársa hagyatékát megöröklő házastársat is köti – a Kúria eseti döntése.

2023. szeptember 20.

Bemutatjuk a VI. Wolters Kluwer Jogászdíj jelöltjeit

A Wolters Kluwer Hungary bírálóbizottsága nyilvánosságra hozta a VI. Wolters Kluwer Jogászdíj jelöltjeit. 2023-ban összesen nyolc kategóriában hirdették meg a Jogászdíjat, a díjátadóra 2023. november 24-én kerül sor a Budapest Marriott Hotelben.