Ártatlan a közúti baleset gyorshajtója

Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2018. június 1.
Rovat:

Nem tartozik büntetőjogi felelősséggel a bekövetkezett balesetért a védett úton sebességtúllépéssel közlekedő, elsőbbséggel rendelkező jármű vezetője, ha a baleset az elsőbbségi joga megsértése miatt következett be, és a balesetet csupán a megengedett sebességet el nem érő sebességgel közlekedve háríthatta volna el – a Kúria eseti döntése.


Ami a tényállást illeti, az I. r. terhelt tehergépkocsival városi belterületen közlekedett a mellékút irányába, a II. r. terhelt pedig a mellékúton közlekedett személygépkocsival, a jobb hátsó ülésen a sértettet szállítva. Az I. r. terhelt kereszteződés előtt bár megállt az elsőbbségadás kötelező jelzőtábla előtt, azonban ezt követően figyelmetlenül kikanyarodott jobbra, melynek során nem biztosított elsőbbséget a neki balról, a 60 km/órás megengedett sebesség helyett 77-83 km/óra sebességgel érkező II. r. terheltnek. A II. r. terhelt vészfékezése és balra kormányzása ellenére azonban a kocsi nekiütközött az I. r. terhelt tehergépkocsijának, aminek következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

 

 

Az első- és másodfokú eljárás

A II. r. terheltet az eljáró járásbíróság bűnösnek találta közúti baleset okozásának vétségében [Btk. 235. § (1) bekezdés], döntését a másodfokon eljáró törvényszék helybenhagyta. Az eljárás során azt rótták a II. r. terhelt terhére, hogy nem tett eleget a közúti jelzések rendelkezéseinek [KRESZ 3. § (1) bekezdés b) pont], figyelmen kívül hagyta a sebességkorlátozásra vonatozó előírásokat, és ezért nem tudott eleget tenni az általános baleset-elhárítási kötelezettségének [KRESZ 3. § (1) bekezdés c) pont].

 

A felülvizsgálati kérelem tartalma

A megyei főügyészség a II. r. terhelt felmentése érdekében nyújtott be felülvizsgálati indítványt, mivel álláspontja szerint a büntető anyagi jog szabályainak megsértésével került sor a bűnösség megállapítására. Meglátása szerint a II. r. terhelt sebességtúllépése a büntetőjogi felelősségét megalapozó közlekedési szabályszegésként nem értékelhető, mivel a II. r. terhelttől elvárható lassító fékezés esetén a megengedett legnagyobb sebességgel (60 km/órával) történő haladás mellett sem kerülhette volna el biztonsággal a baleset bekövetkezését. Annál kisebb sebességgel haladás pedig tőle az adott körülmények között nem volt elvárható, ezért a II. r. terhelt nem valósított meg bűncselekményt.

[htmlbox gdpr_komm]

 

A Kúria megállapításai

A Kúria alaposnak találta a felülvizsgálati indítványt. A közúti baleset gondatlan okozásának a vétségét az követi el, aki a közúti közlekedés szabályainak a megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz. Ebből következően a büntetőjogi felelősség megállapításának feltétele a közúti közlekedés szabályainak a vétkes megszegése; a szabályszegéssel okozati összefüggésben baleset, súlyos testi sértés bekövetkezése és az, hogy az eredmény tekintetében az elkövető gondatlan bűnössége megállapítható legyen.

A Kúria úgy ítélte meg, hogy az objektív veszélyhelyzet akkor alakult ki, amikor az I. r. terhelt a kanyarodás megkezdésekor figyelmetlenül hajtott ki jobbra.

A szakértő megállapította, hogy az I. r. terheltnek a kereszteződésben leállított gépkocsiból a másik gépkocsi az ütközési ponttól 132 méterre vált láthatóvá, vagyis a balról érkező személygépkocsit elinduláskor, s az elindulás előtti körültekintéskor is láthatta. Éppen ezért a Kúria is arra az álláspontra helyezkedett, hogy a II. r. terhelt sebességtúllépésben megnyilvánuló KRESZ szabályszegő magatartása nem áll okozati összefüggésben a baleset bekövetkezésével. A II. r. terhelt gépkocsijával a balesetet lassító fékezéssel, 60 km/órával, vagyis a legnagyobb megengedett sebességgel sem kerülhette volna el biztonsággal, ugyanakkor az I. r. terhelt által hirtelen előidézett veszélyhelyzet okából a megengedettnél kisebb sebességgel közlekedés az adott körülmények között nem volt tőle elvárható.

Mindezek alapján a Kúria meglátása szerint a II. r. terhelt büntetőjogi felelősségének a megállapítására a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége bűncselekmény tekintetében a büntető anyagi jog szabályainak a megsértésével került sor, cselekménye nem valósított meg bűncselekményt így a támadott határozatot megváltoztatta, és a terheltet bűncselekmény hiányában felmentette az ellene emelt közúti baleset gondatlan okozásának vétsége vádja alól.

Az ismertetett döntés (Kúria Bfv. II. 503/2017.) a Kúriai Döntések 2018/5. számában 136. szám alatt jelent meg.

Kapcsolódó cikkek:


Jogszabályfigyelő 2018 – 37. hét
2018. szeptember 17.

Jogszabályfigyelő 2018 – 37. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2018/136–139. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, az Országgyűlés anyagai közül válogattunk.

Ki felel a rossz harmonizációért?
2018. szeptember 14.

Ki felel a rossz harmonizációért?

A magánélethez való jog sérelmét jelenti, ha az uniós jog nem megfelelő átültetéséből fakadóan a magyar jogszabály alapján elvonják a magyar munkavállaló rendes fizetett szabadságát, ezáltal csökkentik a rekreációra, a családi kapcsolatokra fordítható idejét. A jogsértés miatt azonban a magyar állam közvetlen kártérítési felelőssége erre vonatkozó nemzeti jogszabály hiányában nem állapítható meg – a Kúria eseti döntése.

EUB: „Scotch Whisky”, a lajstromozott földrajzi árujelző
2018. szeptember 11.

EUB: „Scotch Whisky”, a lajstromozott földrajzi árujelző

A Whisky Association kontra Michael Klotz-ügyben született uniós bírósági döntés egy olyan szokatlan helyzetre vonatkozik, amelyben a kérdéses megnevezés semmilyen hangzásbeli vagy vizuális hasonlóságot nem mutat az oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel, ám alkalmas lehet vitatható fogyasztói képzettársításra.

Versenyfutás a funtineli boszorkányért
2018. szeptember 7.

Versenyfutás a funtineli boszorkányért

A szerző felhasználásra vonatkozó kizárólagos joga olyan személyhez kötött jog, amely a szerző, illetve a szerzői vagyoni jogok jogosultja kifejezett engedélye nélkül nem engedményezhető – a Kúria eseti döntése.