Az EBESZ ODIHR magyarországi választási megfigyelőinek látogatása a Kúrián


Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke, valamint a Kúria jogegységi feladatokért felelős elnökhelyettese, a Kúria Közigazgatási Kollégiumának kollégiumvezetője és az intézmény Nemzetközi Főosztályának vezetője 2022. március 11-én délelőtt a Kúria épületében fogadták az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) magyarországi választási megfigyelő missziójának delegációját.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) választási megfigyelő missziója, amelynek képviselői 2022. február végén érkeztek Magyarországra, hogy a 2022. áprilisi országgyűlési választások és az országos népszavazás folyamatát figyelemmel kísérje, mandátuma keretében a Kúria képviselőivel is egyórás egyeztetést folytatott.

A találkozó során a felek a következő témakörökben folytattak megbeszélést: a bíróság szerepe a választási folyamatban, a legutóbbi választással és népszavazással kapcsolatos bírósági döntések, a korábbi választásokkal kapcsolatos precedensértékű bírósági döntések, a választások jogi keretrendszerével kapcsolatos kérdések, valamint a nemzetközi normák és kötelezettségvállalások alkalmazása a bírósági döntéshozatalban.

(kuria-birosag.hu)


Kapcsolódó cikkek

2022. június 27.

Jogszabályfigyelő 2022 – 25. hét

E heti összeállításunkban a hitelmoratórium és az árstop meghosszabbításával kapcsolatosan a hitelintézeteket és a kereskedőket terhelő tájékoztatási kötelezettségek szabályairól olvashatnak.

2022. június 27.

A kitagadási okok tartalmának alakulása és fejlődése a régi Ptk. hatályba lépését követő bírói gyakorlatban V. rész

Az elkészült első polgári jogi kódex Ötödik, utolsó részében találjuk az öröklési jogra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a korábbiakban alkalmazott rendelkezésekhez képest jelentős változást mutatnak ugyan, de fellelhetőek benne a régi jog elemei is. Kiemelve az öröklési jog területről a kitagadás jogintézményét jelen cikksorozat azt vizsgálja, hogy a régi Ptk. kitagadási szabályai miként érvényesültek a bíróságok joggyakorlatában.

2022. június 24.

Segédletet készített az ÁSZ a közbeszerzés témakörében

Magyarország Alaptörvénye szerint a közpénzekkel gazdálkodó szervezeteknek a rájuk bízott közpénzekkel és nemzeti vagyonnal az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell gazdálkodniuk. Az Állami Számvevőszék küldetése a jól irányított állam működésének támogatásához való hozzájárulás, tanácsadó eszközeivel a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá és eredményesebbé tétele, éppen ezért segédletet készített a közbeszerzések témakörében. A segédlet célja, hogy a kitöltő szervezetek értékeljék saját működésük szabályosságát, közbeszerzési gyakorlatukat.