Az emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyek bírói gyakorlata


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Kúria joggyakorlat-elemző csoportot állított fel az emberkereskedelemmel kapcsolatos bírói gyakorlat vizsgálatára, mert az emberkereskedelem, mely a jelen kor rabszolgaságának tekinthető, kiemelt tárgyi súlya, országokat átívelő szervezettsége, elszaporodott volta okán jelentős odafigyelést igényel a büntetőjogi kodifikációban.

Az emberkereskedelem, mely a jelen kor rabszolgaságának tekinthető, kiemelt tárgyi súlya, országokat átívelő szervezettsége, elszaporodott volta okán jelentős odafigyelést igényel a büntetőjogi kodifikációban.

A Kúria megállapítása szerint a magyar büntetőjog ennek maximálisan eleget is tesz, e bűncselekménynél utóbbi évtizedben tapasztalható ugrásszerű növekedés és jellegének mind mélyebb megnyilvánulása egyértelműen indokolja, hogy a jogalkotó lépést tartson ezzel a változással a törvényi szabályozásban.

A mintegy 20 éves időtartamot átfogó joggyakorlat-elemző vizsgálatból a Kúria azt a következtetést vonta le, hogy a vizsgált emberkereskedelem bűncselekmény minősítés megállapítása és minősítése az éppen hatályos jogszabályi környezetnek számos esetben nem felelt meg.

A „toboroz” elkövetői magatartással kapcsolatosan a joggyakorlat-elemző csoport megállapította, hogy ennél az elkövetői magatartásnál nem jellemző az erőszak, a legjellemzőbb, hogy az emberkereskedő a sértett bizalmába férkőzzön, illúzióba ringassa a jelentkezőt, hitegesse. A világháló számtalan formát és lehetőséget nyújt az elkövetőnek a toborzásra, amelyre még az is jellemző, hogy igazán konkrétumot, tényszerűséget alig tartalmaz.

A hatályos Btk. 192. § (5) bekezdés d) pontja alapján a Kúria szerint a rendbeliség megállapításakor gondosan kell vizsgálni, hogy az egyes sértettek tekintetében milyen minősítő körülmények valósultak meg, és csak azok a cselekmények foglalhatók a törvényi egységbe, amelyeknek büntetési tétele külön-külön nem haladja meg a törvényi egység büntetési tételét. A súlyosabb alakzatok, illetve az előkészületi cselekmények tekintetében a rendbeliség a sértettek számához igazodik.

A joggyakorlat-elemző csoport által vizsgált, emberkereskedelem bűntette minősítéssel zárult ügyek túlnyomó többsége a klasszikus, az embert üzleti tranzakció tárgyaként kezelő, a sértett feletti hatalom végleges megváltozását eredményező emberkereskedelemről szóltak.

Azon ügyekben, ahol gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §), prostitúció elősegítése Btk. 201. § (3) bekezdés, üzletszerű kéjelgés elősegítése (régi Btk. 205. § (2) bekezdés), kitartottság (régi Btk. 206. §), kerítés (régi Btk. 207. § (1) (2) bekezdés), kényszermunka bűntette (Btk. 192. §) volt a jogerősen befejezett ügyekben a minősítés, a Kúria iránymutató gyakorlata alapján jelenleg az emberkereskedelem bűntette minősítés a legtöbb esetben felmerülhet.

A Kúria felhívta a figyelmet, hogy ha felmerülhet a vád szerinti minősítéstől eltérő (így az emberkereskedelem bűntette szerinti) minősítés lehetősége, akkor már a tárgyalás előkészítése során ennek megállapításáról kell határozni.

A joggyakorlat-elemző csoport véleménye szerint a törvényszéki hatáskörbe utalt emberkereskedelem bűntette minősítésű bűncselekményeknél a jogalkotó szigorúbb büntetőjogi fellépést vár el, így a korábban járásbírósági hatáskörben elbírált ügyekhez képest a jövőben vélhetően szigorodni fog a büntetéskiszabási gyakorlat.

A jogalkotó felé megfontolásra ajánlja a joggyakorlat-elemző csoport a több emberen elkövetés minősítő körülményként való megszüntetését. Az összefoglalt bűncselekmény a jelenlegi büntetési tételek mellett nem vagy nem feltétlenül biztosít súlyosabb büntethetőségi kereteket. Ugyanakkor az emberkereskedelem egy-egy elkövetőhöz köthető sértettjeinek száma nem olyan nagy, ami bizonyítási nehézségeket vetne fel (mint például a gyermekpornográfia esetében), ezért fenntartása a Kúria szerint nem indokolt.

A joggyakorlat-elemző csoport javaslata szerint amennyiben az emberkereskedelem elkövetési magatartását jelentő rábírás bűncselekmény elkövetésére vonatkozik, indokolt lenne annak jogalkotói megfontolása, hogy a sértett cselekménye miatti büntetése korlátlanul enyhíthető legyen. Ez lehetőséget biztosítana arra, hogy a bíróság minden ügyben egyedileg mérlegelje a rábírás hatását az emberkereskedelem sértettjének egyéni bűnfelelősségére; szükség esetén annak ne tulajdonítson büntetéscsökkentő hatást, ellenben – ha az indokolt – akár bármely büntetési nem generális minimumáig le tudjon szállni.

(kuria-birosag.hu)


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.