Hogy segíthet a munkáltató a távol lakóknak?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Áttekintjük, hogy a munkahelyétől távol lakó dolgozót munkáltatója mivel és hogyan segítheti. Az utazási és lakhatási támogatások működésére több példával is szolgálunk.


A munkavállalói mobilitás kérdése az utóbbi években került előtérbe, a meglévő munkahelyek számának csökkenésével, valamint azzal, hogy a magyar munkavállalók a lakhelyükön, vagy ahhoz közel szeretnének munkát vállalni, azonban erre egyre kevesebb lehetőségük van. Ezzel párhuzamosan a cégek is, a megfelelő munkaerő megtalálásához kénytelenek a telephelyüktől távolabb élő dolgozókat is keresni. A költözni hajlandó munkavállalókat különböző támogatásokkal segítik, elsősorban utazási és lakhatási támogatásokkal.

Az utazás támogatását, attól függően, hogy honnan érkezik vagy jár be a dolgozó, a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet valamint pályakezdők esetében a 78/1993. (V.12.) Korm. rendelet szabályozza.

Az első rendelet kitér arra, hogy a munkavállalónak a munkába járás címén járó utazási költségtérítés igénybevételével egyidejűleg nyilatkoznia kell a lakóhelyéről és a tartózkodási helyéről, valamint arról, hogy a napi munkába járás a lakóhelyéről vagy a tartózkodási helyéről történik-e.

A második törvény a pályakezdőkre vonatkozik. Ennek egyik kikötése, hogy a támogatás legfeljebb egyéves időtartamra folyósítható. Mértéke szerint akkor adható, ha a munkáltató olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki legalább hat hónapja pályakezdő és a regionális munkaügyi központ nyilvántartása szerint álláskereső.
Az említett rendeleteken kívül széles paletta áll a munkáltatók rendelkezésére, hogy támogassák a munkavállalók munkába járását.

Nagyobb városokban, ahol a tömegközlekedés megoldott és a munkavállalók az adott városban laknak, leggyakoribb, hogy a cafetéria keret terhére vesznek helyi utazási bérletet. Budapesten a havi bérlet céges számlára 10 500 forint, magánszemélyként pedig 9500 forint.

Gyakori dolgozói utazástámogatás, hogy a cég buszt bérel, a város egyes pontjain megáll, és onnan szállítja a dolgozókat a munkahelyre és vissza. Ilyen pl. a Coca-Cola dunaharaszti üzeméhez járó vállalati busz, az Alpine Elektronikai Vállalat Biatorbágyra menő járata. Ez az utaztatás térítésmentes a dolgozóknak. A Xerox Magyarország Kft., HR vezetője, Szilvási Gábor kérdésünkre közölte, hogy a cég is mindig eleget tesz a 25. § (2) Szja. törvényi kötelezettségének, valamint a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben előírtaknak. Így természetesen a vidékről bejáró kollégákat megillető utazási támogatást a szabályozásoknak megfelelően megtérítik és az elszámolásra hatékony belső folyamatot alakítottak ki. Ezen túl, a cafeteria szabályzatnak megfelelően, minden kollégának lehetőséget adnak BKV bérlet igénylésére. (néhány speciális pozícióban, ahol a munkavégzés megköveteli, ott teljes mértékben finanszírozzák a BKV bérletet). Továbbá tekintettel arra, hogy magyarországi tevékenységük nagy része az értékesítéshez és a szervizhez kapcsolódik, ezért egy erős céges autóflottával is rendelkeznek, melyet egy meghatározott munkavállalói kör használhat. A céges használat mellett megfelelő korlátok és elszámolás mellett a kollégák privát célokra is használhatják az autókat, elsősorban a munkába való bejárásra.

Az ÚJ Jogtár bemutatja: Ügyvédreggeli 2014.         Készüljünk együtt a Ptk. jelentős változásaira!

2014. 03. 28.:  A hibás teljesítés megváltozott szabályai és új intézményei – Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit

2014. 04. 04.:  A kontraktuális kárfelelősség szabályai az új ptk.-ban – Dr. Lábady Tamás

2014. 04. 25.:  Engedményezés, tartozásátvállalás, jogátruházás, szerződés átruházás – Dr. Gárdos Péter

2014. 05. 30.:  Kft. változások és az új Ptk – Dr. Kisfaludi András

2014. 06. 27.:  Új cégjogi szabályok – Dr. Hámori Andrea

2014. 09. 12.:  Újdonságok a polgári perjog területén – Dr. Sántha Ágnes

2014. 10. 03.:  Vállalkozási szerződések – Dr. Barta Judit

2014. 11. 07.:   Vezető tisztségviselők felelőssége az új Ptk.-ban – Dr. Gárdos Péter

2014. 12. 05.:   Adásvételi szerződések – Dr. Kisfaludi András

Az egyes előadásokra külön-külön is jelentkezhet!

Helyszín: Hilton Budapest Westend, 1062 Budapest Váci út 1-3.

Bővebb információk és a teljes előadássorozatra jelentkezés itt

A rendszerváltás után egyre több üzleti és ipari park létesült. Ezek a parkok általában a városok külső peremén helyezkednek el, ami a dolgozók számára szintén nehéz megközelítést jelent. A Graphisoft Parkhoz pl. a dolgozóknak kialakított ingyenes mini busz járat közlekedik a reggeli és délutáni órákban. Ezekkel a buszokkal 5-7 perc alatt elérhetik a Szentendrei HÉV Kaszásdűlő megállóját és a 3-as metró Árpád-hídi megállóját.

A Budaörs Office Park egy privát cég által üzemeltetett buszjárattal Budapest több pontjáról átszállás nélkül elérhető. A járat az üzemeltető céggel kötött szerződést követően vehető igénybe. A busz a reggeli és délutáni munkaidőhöz igazodva, hétköznap reggel és délután közlekedik.

A vidéki városok ipari parkjaiban lévő nagyobb vállalatok is szerződéses buszjáratokat közlekedtetnek a dolgozóknak. Székesfehérvár környékén több nagyvállalat, a Videoton, TP Vision Kft., Emerson Process Management, IBM Global Services, Foxconn Kft., valamint a Flextronics International Kft. munkatársait Zalaegerszegre egy szállítással foglalkozó Kft. szállítja 60-70 km-es távolságból.

A többi nagyváros külterületein lévő cégek is, Kecskeméten, Dunaújvárosban környékbeli volántársaságokkal kötött szerződésekkel oldják meg a dolgozók utaztatását, és amikor nincs tömegközlekedés, a vállalat kisbuszokat biztosít munkavállalóinak.

A győri Audi Kft.-hez szomszédos megyékből is nagyon sok munkatárs érkezik, ahonnan menetrend szerinti busz- vagy vonatjáratokkal csak többé-kevésbé megoldható az ingázás – tudtuk meg Rádi Péternétől, az Audi Hungária Motor Kft. Személyügyi alapkérdések és javadalmazási rendszerek területének vezetőjétől. Több településről, 80-90 km-ről azonban nem tudnának időben eljutni a munkahelyükre a dolgozók, majd a műszak végén onnan haza. Ezekből a térségekből a vállalat által szervezett szerződéses járatokkal – a dolgozók számára ingyenesen – külön buszokkal szállítja a munkavállalókat. Az Audi mindenféleképpen úgy szervezi a járatokat, menetrendet és az útvonalakat, hogy a dolgozóknak másfél óránál többet ne vegyen igénybe az utazás. Arra is figyelnek, hogy kényelmesen utazzanak a munkahelyre, ezért a létszám növekedésével sűrítik a járatokat is. Az Audinak 10000 fölötti a dolgozói létszáma és a munkavállalók 65%-a a közigazgatási területen kívülről jár be. Maximálisan törekednek a járatok hatékonyságára, újabb buszmegállókat és busz fordulókat alakítanak ki. A helyi lakosokat béren kívüli juttatásból választható bérlet hozzájárulással segítik.

A munkahely megközelítését – ahol nincs tömegközlekedés – autóval csak a legszükségesebb esetben támogatják, mivel parkoló helyek kialakítására kevés lehetőség van. Amennyiben olyan helyről jön a dolgozó, hogy a bejárást csak így tudja megoldani, akkor a 9 Ft/km benzintámogatást kapja.

Lakhatási támogatást állami segítséggel vagy a cafetéria rendszeren belül kaphatnak a dolgozók. Az állami támogatásra olyan személyek jogosultak, akiket legalább három hónapja álláskeresőként vagy pályakezdő álláskeresőként tartanak nyilván, továbbá csoportos létszámleépítésben érintettek. A minimum fél évre szóló támogatást az kaphatja, aki heti 20 órát meghaladó munkaidejű munkaviszonyt létesít, vagy közalkalmazottként foglalkoztatják. Alapvető követelmény, hogy ha a dolgozó a lakhatását bérleti jogviszony létesítésével akarja megoldani, más jogcímen nem részesülhet máshol sem lakhatási, sem közüzemi támogatásban, és a jövedelme nem haladhatja meg az aktuális minimálbér 300 %-át.

A támogatás természetbeni és pénzbeli juttatás formában adható.  A munkáltató által pénzben fizetett albérleti hozzájárulás a munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelme, amely után a munkavállalónak kell adóznia, azonban, ha a munkáltató részben vagy egészben a saját költségére bérelné az albérletet, az általa viselt költség után szja-t és eho-t kellene fizetnie, és a munkavállalónak nem keletkezne adó- és járulék-fizetési kötelezettsége.

Másik lehetőség, hogy a dolgozók a cafetéria rendszeren belül veszik igénybe a lakhatási támogatást. Amennyiben a lakás, a szállás, az albérlet díját a munkavállaló helyett részben, vagy egészben a munkáltató fizeti, akkor az a cafeteria rendszer keretében természetbeni juttatásnak minősül. Ez a juttatás a bérleti díj mértékéig, de legfeljebb a cafeteria rendszerben munkavállaló részére megállapított éves keretösszeg erejéig adható. Adómentes a juttatás, ha az Szja tv. fogalma szerinti munkásszállón történik az elhelyezés. A munkásszállón történő elhelyezés, az alkalmazottak elhelyezésére szolgáló költségek a vállalkozás érdekében felmerülő költségnek tekintendők.

Nyugat-Magyarországon egyre több magas színvonalú munkásszállást építenek, ezzel biztosítva az ország más részeiről érkező, Ausztriában munkát vállalók lakhatását.

Azt, hogy milyen szállás minősülhet munkásszállásnak, a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet mondja ki. A rendelet meghatározza, hogy a B, és C kategóriájú pihenőháznak, más néven munkásszállásoknak milyen szolgáltatásokat kell nyújtaniuk. A jogszabály szerint kötelező a nemek elkülönítése, fekvőhelyek száma, meghatározza, hogy hány négyzetméter lakhatási terület kötelező egy emberre, továbbá kitér a berendezésre, felszereltségre, világításra, fűtési hőmérsékletre, mellékhelyiségekre, takarításra, beteg szoba kialakítására.

2014-ben a támogatás kibővül, miszerint az adómentes támogatás felhasználható hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez is. Meg kell azonban jegyezni, hogy ennek az elemnek a gyakorlati megvalósítása áthúzódik 2015-re, hiszen a cafetériát nyújtó cégeknél a dolgozóknak már le kellett adniuk, hogy ez évben mire kívánják felhasználni a keretet.

A lakhatási támogatást több célból is adhatnak a cégek. Például a pécsváradi Kresz & Fiedler Kft. a jövőben, duális képzésben résztvevő anyagmérnök, gépészmérnök és fejlesztő mérnök alapszakos hallgatókat vár, és számukra kíván majd lakhatási támogatást biztosítani.

A munkavállalók lakhatásának, utazásának támogatásánál a cégek különböző szempontok alapján döntenek.

Nagy Anikó, a Bosch csoport országos humán erőforrás igazgatójának elmondása szerint, a cégcsoport az új munkahelyek létesítésekor a környező települések lakosságával, mint potenciális munkavállalókkal is számol. Hatvanban például a napi 60, ingyenes dolgozói járatot is igénybe vehetik dolgozók.
A Bosch törekszik arra, hogy minden munkavállalója számára segítse a gyárakba való zökkenőmentes eljutást, valamint a nem helyben lakó munkatársak lakhatását. Nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy munkavállalóikat segítsék a munka és a magánélet összeegyeztetésében. A Bosch vállalatok rugalmasan kezelik a felmerülő igényeket. Jó példa erre, hogy Miskolcon és Hatvanban az önkormányzatokkal együttműködve az óvodában és az iskolában is működnek Bosch csoportok és osztályok, ahol a rendhagyó – reggel 6 órától, egészen este 6 óráig nyúló – nyitva tartást is a munkatársak igényeihez, a gyári műszakokhoz igazították.
Lakhatási támogatásokról a munkavállalók hosszú távú ösztönzésének figyelembe vételével minden esetben egyedileg dönt a cég, – hangsúlyozta Nagy Anikó – a rendelkezésre álló szabad keret, a jogszabályi keretek adta lehetőségek és az egyéb támogatási lehetőségek alapján. A jogszabály adta lehetőségekkel minden telephely próbál élni, így több példa is van lakásvásárlási támogatásra, ideiglenes albérleti támogatásra vagy utazási hozzájárulásra.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 12.

Aki közterületi ingatlanon fakivágási engedéllyel vagy anélkül fát vág ki a kompenzációs intézkedés alanya lehet

A közterületi ingatlanon engedéllyel, vagy engedély nélkül végzett fakivágás esetén a pótlás mellett vagy helyett kompenzációs intézkedésként a károsult környezeti elem becsült költségével egyenértékű pénzbeli megváltás is előírható. Az a személy, aki közterületi ingatlanon fakivágási engedéllyel vagy fakivágási engedély nélkül fát vág ki a kompenzációs intézkedés alanya lehet – a Kúria eseti döntése.