Így változtak a hatósági áras üzemanyagokra vonatkozó szabályok


A hatósági áras kedvezmények nem vonatkoznak majd a 3,5 tonnát meghaladó külföldi rendszámú tehergépkocsikra és a 7,5 tonnát meghaladó magyar rendszámú tehergépkocsikra

A Magyar Közlönyben frissen megjelent üzemanyagárakkal kapcsolatos rendelet értelmében a hatósági áras kedvezmények nem vonatkoznak a 3,5 tonnát meghaladó külföldi rendszámú tehergépkocsikra és a 7,5 tonnát meghaladó magyar rendszámú tehergépkocsikra.

A szabály szerint nem hatósági áras termék az az üzemanyag, amit azt üzemanyagtöltő állomáson a többi nyilvánosan elérhető kútfejtől elkülönített – legalább 80 liter/perc feletti átfolyási (töltési) sebességű – kútfejen értékesítenek, és amit

– olyan külföldi rendszámú jármű töltése céljából értékesítenek, amely nem minősül motorkerékpárnak, quadnak, segédmotoros kerékpárnak, motoros triciklinek és mopedautónak, személygépkocsinak, vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsinak

– olyan magyar rendszámú jármű töltése céljából értékesítenek, amely nem minősül motorkerékpárnak, quadnak, segédmotoros kerékpárnak, motoros triciklinek és mopedautónak, személygépkocsinak, 7,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsinak.

A szabályok 2022. március 13-án 0 órától alkalmazandóak, innentől kizárólag a nem hatósági áras kútfejről szolgálhatóak ki üzemanyaggal ezek a járművek, viszont, ha ezek a feltételek már korábban is adottak, akkor március 13 előtt is csak itt szolgálhatóak ki az említett járművek.

Nem vonatkoznak viszont a szabályok a 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű traktorokra vagy mezőgazdasági erőgépekre.

A rendelet előírja, hogy a hatósági áron történő értékesítés esetén a beszállító köteles folyamatosan tájékoztatni az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetőjét arról a nagykereskedelmi árról, melyet hatósági ár hiányában alkalmazna. A nem hatósági áras benzin esetén a benzinkút üzemeltetője legalább ezt az árat az értékesítés időpontjában elérő kiskereskedelmi árat köteles alkalmazni

Ha az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője a nem hatósági áron értékesített üzemanyagot a 480 forint/literes hatósági áron szerezte be, akkor az értékesítés hónapját követő hónap 5. napjáig bevallást küld a beszállítónak és az állami adó- és vámhatóságnak az értékesítés hónapjában a nem hatósági áron értékesített, de hatósági áron beszerzett üzemanyagok mennyiségéről napi bontásban. Ezen túl az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője az értékesítés hónapját követő hónap 15. napjáig köteles megfizetni a beszállítónak a hatósági ár és az értékesítés időpontjában alkalmazott kereskedelmi ár közötti, a bevallásban megállapított mennyiség figyelembevételével meghatározott különbözetet.

A szabályok betartatására a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult, aki ha a szabályok megsértését tapasztalja 6 000 000 forinttól 15 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki. A jogkövetkezmény azonos napon több, egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható. A kiszabott bírságot a kiszabó határozat véglegessé válását követő 15. napon belül kell megfizetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos honlapján közzétett számlaszámra. A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

Csökken az üzemanyagok után megfizetendő jövedéki adó mértéke is. A benzin esetén a 115 000 Ft/ezer literről 95 000 Ft/ezer literre, míg dízelgázolajnál 105 350 Ft/ezer literről 85 350 Ft/ezer literre.

A szabályok 7 perccel a kihirdetést követően, március 10-én 22 órakor már hatályba is léptek.

További változás olvasható a Közlönyben a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásával kapcsolatban. A vonatkozó rendelet szerint a 7,5 tonnát meghaladó tehergépkocsival (mindegy, hogy magyar vagy külföldi rendszámú) az ország közútjain szeptember 1-jétől június 30-áig a megelőző nap 22 órától vasárnap és munkaszüneti napokon 22 óráig közlekedni nem szabad. Ezzel kapcsolatban kap lehetőséget a közlekedésért felelős miniszter, hogy a veszélyhelyzetben ezt az időszakot legfeljebb kettő nappal kiterjesztheti.


Kapcsolódó cikkek

2022. július 14.

A munkáltató felelőssége a bekövetkezett kárért

A munkáltató az őt terhelő bizonyítási kötelezettség folytán akkor sem zárható el annak bizonyításától, hogy a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta, ha a balesetnek nem volt szemtanúja. A bíróság a szükséges különleges szakértelem hiányában nem dönthet a munkáltató kárfelelősség alóli mentesüléséről – a Kúria eseti döntése.

2022. július 8.

Az azonnali jogvédelem

Amennyiben az alperes döntése végrehajtható rendelkezést (magatartásra, cselekvésre, tűrésre kötelezést) nem tartalmaz, azonnali jogvédelem keretében a végrehajtás felfüggesztésének nincs helye – a Kúria eseti döntése.