Jogászdíjas a szabályozott iparágak „megoldóembere”, Leskó Tamás

Dr. Leskó Tamás vehette át 2018-ban a Wolters Kluwer által alapított, a jogásztársadalom kiemelkedő teljesítményeit jutalmazó díjat a már végzett jogászok részére kiírt fiatal tehetség kategóriában. Ennek apropóján beszélgettünk.

Gratulálunk a díjhoz, és köszönjük, hogy elvállaltad az interjút. Mesélj nekünk kicsit pályád kezdetéről; miért döntöttél úgy, hogy a jogi karra jelentkezel?

Valójában, amikor eljött az egyetemi jelentkezés ideje, nem igazán tudtam jobb opciót, mint a jog. A joghoz kapcsolódó tárgyakból, így magyarból és történelemből mindig is jó voltam. Azt viszont nem tudtam elképzelni, hogy egész életemben ezekkel a területekkel foglalkozzak. A jogász szak pedig egy kellően érdekes és ismeretlen területként lebegett előttem ahhoz, hogy belevágjak. Amikor Debrecenből az ELTE jogi karára kerültem, kicsit sokkoló élmény volt megtapasztalni az ottani elvárásokat. A gimit elég könnyen vettem, viszont senki nem készített fel arra, ami a jogi karon várt. Hosszú idő telt el, míg felvettem az ottani fordulatszámot. Ezt nem könnyítette meg az sem, hogy számos tárgy – az egyetemi oktatók saját bevallása alapján is – csak szórótárgynak volt beiktatva. Akkor igazolódott be, hogy jól döntöttem, amikor külföldi ösztöndíjaim után visszatérve állandó gyakornokként tudtam elhelyezkedni, és napi szinten megtapasztalni a jogalkalmazás működését.

Merre jártál ösztöndíjasként?

Erasmus ösztöndíjjal az Université de Caen Normandie egyetemen ismerkedtem meg a francia jogrendszer alapjaival, majd visszatérésem után egy hónappal Moszkvába mentem orosz nyelvet és irodalmat tanulni három hónapra. Ez egy elég intenzív időszak volt az életemben, mivel a kettő közt eltelt egy hónapban számos vizsgám is volt.

Térjünk rá a szakterületedre, mellyel elnyerted a Jogászdíjat. Pályázatod címe „Szabályozott iparágak, reszkessetek: fáradhatatlan, kreatív, poliglott ,megoldóember’ a láthatáron”. A bírálóbizottság meglátása szerint „Tamás sokoldalú, a szabályozott iparágak barátságtalan világában rekordsebességgel megszerzett, olyan elmélyült tudással rendelkezik, mely a korához képest nagy szakmai tapasztalattal párosulva képessé teszik arra, hogy a speciálisnak számító szabályozott iparágak körében folyamatosan lényegében megoldóemberré váljon az iroda ügyfelei részére.” Ezek valóban nagyon szép szavak. De mégis mik azok a szabályozott iparágak?

A szabályozott iparágak elnevezés gyűjtőfogalom. Olyan iparágakat takar, melyeket a kormányzat nemzetgazdasági vagy stratégiai érdekekre hivatkozva szigorúbb előírások betartására kötelez. Egy erős eltérítettség jellemzi őket a hagyományos szerződéses szabadság diszpozitív világától jogilag, de a piaci, közgazdaságtani törvényszerűségeik is alapvetően mások lehetnek (pl. természetes oligopol viszonyok). Ilyen szektorok különösen az energia- vagy a pénzügyi szektor, a közművek és a telekommunikáció. E szabályozott iparágak legfőbb jellemzője az eltérítettség, a vélt-valós közérdek jelenléte és a közjogias jelleg.

Jogászdij 2018 - Leskó Tamás

Leskó Tamás: A szabályozott iparágat erősen átszövik a legújabb technológiai újítások

Miért választottad ezt az ágazatot a szakterületednek?

Nem tudatos döntés volt a részemről. Nem úgy történt, hogy volt előttem három kártya, egyiken, hogy „szabályozott iparágak”, másikon, hogy „nem szabályozott iparágak”, a harmadikon meg nem is tudom mi, és akkor én húztam egyet. Szerintem a gyakorló jogászok nagy része nem tudatosan választ szakterületet magának, azt kicsit a véletlen is hozza. Sok mindennel foglalkozik az ember gyakornokként, majd ügyvédjelöltként, és amelyik terület jobban tetszik neki, próbál az irányába evezni. Velem is valami ilyesmi történt. A Rátky és Társa Ügyvédi Iroda a szabályozott iparágak tanácsadói piacának élvonalába került, portfóliójában e szabályozott iparágak jelenléte kiemeltnek tekinthető. A villany, a földgáz vagy épp a közművek tekintetében az ellátási lánc teljes spektruma által kitermelt jogi kérdések jelen vannak a munkánk során. Ahogy jönnek az új, izgalmas ügyek, feladatok, úgy kerül az ember egyre inkább egy szakterület sűrűjébe.

Miért tetszett meg a szabályozott iparágak területe?

Mindegyik szabályozott iparágat erősen átszövik a legújabb technológiai újítások. Egyikre sem lehet rámondani, hogy, na, akkor ez a szektor legalább részben, de elérte a kiforrott állapotát. A villany tárolhatósága, a palagáz, az elektromos autók, a szabad gázkereskedő-váltás maga a folyamatos innováció. Ez a fajta dinamizmus megkövetel és egyben lehetővé is tesz egy speciális gondolkodás- és látásmódot. A Rátky és Társa Ügyvédi Irodában a jelentős részt nemzetközi ügyvédi irodai környezetből érkezett, professzionális szabályozási csapat állt össze Tóth Máté nemzetközileg is ismert energiajogász vezetésével, ahol elébe is megyünk a változásoknak: most is épp három ilyen innovatív, jogalkotást is előkészítő elemzésen dolgozunk. Ráadásul a közjog-magánjog határa, az állami beavatkozás (eltérítettség) és a piacra hagyott viszonyok választóvonala, a valamilyen megfontolásból kiemelt intézmények (pl. megújulók, árszabályozás) kontúrjai és tartalma folyamatos változásban vannak. Ezért ezek kreativitást, gyors reagálást, folyamatos tanulást igénylő dinamikus jogterületek. Talán pont ez teszi őket igazán vonzóvá: itt semmi sem megkövült, minden mozgásban van. Végül a szabályozott iparágakban a legjellemzőbb az EU és a nemzeti jog, illetve a nemzetközi jog és az EU-jog ütközése is, nagy nemzetközi pereket, befektetővédelmi vitákat, kötelezettségszegési eljárást, precedenseket eredményezve.

Mi vett rá arra, hogy indulj a megmérettetésen?

Az ügyvédi iroda, ahol jelenleg dolgozom – a Rátky és Társa – más kategóriában egyébként is nyújtott be pályázatot a 2018-as Jogászdíjra, így az irodai beszélgetések alkalmával is többször szóba került a díj. Végül mentorom, dr. Tóth Máté, az energetikai csoportot vezető ügyvédje beszélt rá, hogy adjuk be a nevezést. Kreatív ügyeken dolgozunk, a szokásostól nagyban eltérő jogi termékeket állítunk elő, ezért úgy gondoltuk, hogy érdemes adni neki egy esélyt.

Ami végül jól alakult. Változott, vagy változik-e valami úgy, hogy az elismerés már a zsebedben van?

Természetesen a díj igen komoly megtiszteltetés és egyben megerősítés. De a napi munkám során nem sok minden fog változni. Továbbra is azzal foglalkozom majd, ami érdekel, és amit szeretek. Ami fontos, hogy a díj által kijelölt szintnek a jövőben is szeretnék megfelelni.

Az Ars Boni a Jogászvilág együttműködő partnere.

Kapcsolódó cikkek:


Jogszabályfigyelő 2019 – 37. hét
2019. szeptember 16.

Jogszabályfigyelő 2019 – 37. hét

Alábbi cikkünkben, tekintve, hogy a 2019/151–153. számú Magyar Közlönyökben közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a kúriai döntések és tanácsadó testületi vélemények közül válogattunk.

Egyszerűsített ítélet a közigazgatási perrendtartásban
2019. szeptember 13.

Egyszerűsített ítélet a közigazgatási perrendtartásban

Egyszerűsített ítélet akkor hozható, ha a fellebbezés és az ellenkérelem újdonságot nem tartalmaz, azokban kizárólag az elsőfokú eljárásban előadott, a bíróság által elbírált és helyesen megindokolt tényekre, jogértelmezésre vonatkozó érvelés található. Ha a fellebbezési eljárásban új hivatkozás merült fel, akkor arra az indokolásnak ki kell térnie – a Kúria eseti döntése.

Szólásszabadság, avagy a social media jogi státusa – 2. rész
2019. szeptember 12.

Szólásszabadság, avagy a social media jogi státusa – 2. rész

A social media-platformok az online nyilvánosság első számú terepeivé váltak, melyeknek nincs közmegegyezésre számot tartó definíciójuk. Jelen tanulmányában a szerző azonos megítélés alá helyezi a YouTube-ot, a Facebookot és a Twittert, mivel tevékenységük szólásszabadsággal összefüggő része hasonló, és hasonlóan is ítélhető meg. E szolgáltatások mindegyike képes a felhasználói tartalmak korlátozására, és időnként erre a jogi szabályozás kötelezi is. Az EU új irányelve is közös regulákat alkot e két eltérő szolgáltatásra: a hatálya alá tartozó audiovizuális tartalmak mind a videómegosztó, mind a social media-platformokon megjelennek.

Minden pénzünket elviheti a végrehajtó?
2019. szeptember 11.

Minden pénzünket elviheti a végrehajtó?

Cikkünkből megtudhatja, hogy a munkabér letiltást követően a bankszámlára utalt munkabérrészt a végrehajtó beszedheti-e hatósági átutalás útján.

Alvállalkozó által koordinált fővállalkozói ajánlatok keretmegállapodásra irányuló közbeszerzés során
2019. szeptember 11.

Alvállalkozó által koordinált fővállalkozói ajánlatok keretmegállapodásra irányuló közbeszerzés során

A Fővárosi Törvényszéknek a GVH kartelltilalom megsértését megállapító határozatát jogerősen felülvizsgáló ítélete azt a kérdés veti fel, vajon mikor minősülhet a versenyjogba, illetve a közbeszerzési jogba ütközőnek, ha a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás megvalósításában ténylegesen részt nem vevő, arra nem képes fővállalkozók többen ugyanazon szolgáltatást ténylegesen és döntő részében megvalósító alvállalkozó igénybevételével és az ő erőforrásaira, referenciájára támaszkodva vesznek részt ajánlattevőként az eljárásban. Ennek kapcsán pedig felmerül, hogy egy magatartás versenyjogi megfelelőségének, illetve a közbeszerzési jog verseny tisztaságára vonatkozó alapelvével való összhangjának megítélése nem feltétlenül vezet minden esetben azonos eredményre, és hogy bizonyos kérdésekben a két jogterület között nyugtalanító (mert a magatartás objektív körülményei alapján nem egyértelműen feloldható) feszültség áll fenn.