Jogszabályfigyelő 2017 – 11. hét

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. március 18.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2017/35–38. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságait dolgoztuk fel.

 


E heti összeállításunkban egyebek mellett a lakóingatlanok végrehajtási szabályainak a változásával és az erdőtörvény tervezett módosításával, illetve az új erdőgazdálkodási szabályokkal foglalkozunk.

 

Tartalom:

Vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj

Négynapos lett húsvéti ünnepe

Változnak a lakóingatlanok árverési szabályai

Az erdőtörvény tervezett módosítása, változó gazdálkodási szabályok

 

Vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj

2017-re vonatkozóan a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2141 forint/óra összeg lesz. Hatályát veszti ugyanakkor a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi mértékéről szóló 78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet.

Joganyag: 44/2017. (III. 17.) Korm. rendelet a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017. évi mértékéről

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos: 2017. 05. 16.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Négynapos lett húsvét ünnepe

Az Országgyűlés a 2017. március 7-i ülésnapján elfogadott törvénnyel munkaszüneti nappá nyilvánította nagypénteket. Erre tekintettel módosították egyebek között a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt és az anyakönyvi eljárás szabályait is. Az új előírások március végén lépnek hatályba, így húsvétkor eggyel több munkaszüneti nappal számolhatunk már.

Joganyag: 2017. évi XIII. törvény egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos: 2017. 03. 24.

Megjegyzés: több jogszabály kis terjedelmű módosítása

[htmlbox Változásfigyeltetés]

 

Változnak a lakóingatlanok árverési szabályai

A bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítása szigorítja a fogyasztóval kötött szerződésből eredő követelés behajtása iránti végrehajtási eljárásban a lakóingatlanok árverésének a szabályait. Ezentúl csak becsértéken tehető érvényes vételi ajánlat és a végrehajtást kérő is csak a becsértéken veheti majd át az adott ingatlant, feltéve, hogy az adósnak az egyetlen lakóingatlana kerül árverés alá és a lakóhelye ebben van, illetve a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt. Az új előírások a módosítás hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazandók.

Joganyag: 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi XIV. törvény

Megjelent: MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos: 2017. 03. 21.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

Az erdőtörvény tervezett módosítása, változó gazdálkodási szabályok

Parlament elé került az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény módosítására vonatkozó javaslat, amelynek szükségességét és célját az alábbiakban szerint foglalja össze a miniszteri indokolás: szabályozási ellentmondások, illetve hiányosságok megszüntetése (technikai jellegű módosítások), újonnan felmerülő, vagy korábban is ismert, de nem megfelelően kezelt változásokkal, elvárásokkal összhangban történő érdemi módosítás, valamint a vállalkozások és az igazgatás adminisztratív terheinek a csökkentése egyes eljárások megszüntetésével, átalakításával, korszerű erdészeti informatikai szakadatbázis kiépítésével és az elektronikus ügyintézés lehetőségének a kialakításával. Szükség van továbbá az erdőtörvény és földforgalmi törvény szabályainak az összehangolására elsősorban az osztatlan közös tulajdonú erdők esetében, illetve arra is, hogy a módosítás  megteremtse az összhangot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseivel.

Változnának az osztatlan közös tulajdonú erdők hasznosításának, illetve a használati megosztásnak a szabályai, az erdő használatával, haszonbérbe adásával kapcsolatos előírások. A tulajdonosi közösségeknek a közös képviseleti társult erdőgazdálkodásra vonatkozó lehetőségét a jövőben az ún. erdőkezelés válthatja fel. Az erdőgazdálkodó az erdőgazdálkodást a tulajdonosok javára, de a saját nevében, megosztott felelősségvállalás, és megfelelő elszámolási kötelezettség mellett végezné – olvasható a tervezethez fűzött miniszteri indokolásban.

Joganyag: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: T/14461. számú törvényjavaslat

Megjelent: www.parlament.hu

Hatályos:

Megjegyzés: nagy terjedelmű, jelentős módosítás

 


Kapcsolódó cikkek:


Az ügyvédek véleménynyilvánítási joga
2018. augusztus 17.

Az ügyvédek véleménynyilvánítási joga

Az ügyvéddel szembeni elvárás hivatásának gyakorlásakor, hogy más hatóságok tagjainak adja meg a kellő megbecsülést és tiszteletet, amelyet saját hivatásával szemben is elvár. Az ügyvédi tevékenység ellátása során ezért az ügyvédnek a véleménynyilvánítási joga korlátozott, e korlátozás a szakma sajátosságaiból eredően az erkölcsök, mások jó hírneve vagy jogai védelmének fenntartása érdekében szükséges és indokolt.

A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben I. rész
2018. augusztus 14.

A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben I. rész

A fellebbezést követően sorra kerülő másodfokú eljárásnál továbbra is alapszabály, miszerint a fellebbezési eljárás nem ismételt elbírálást, hanem felülbírálatot jelent. Az új Be.-re is jellemző, hogy abban mind a reformatórius, mind a kasszatórius jogkör gyakorlása megtalálható. Így a másodfokú bíróság az első fokú ítéletet vagy helyben hagyja, vagy megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi. Utóbbi esetben az eljárást megszünteti, vagy az első fokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja.

Jogszabályfigyelő 2018 – 32. hét
2018. augusztus 13.

Jogszabályfigyelő 2018 – 32. hét

Alábbi cikkünkben, mivel az előző héten megjelent egyetlen Magyar Közlönyben (2018/125. szám) szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, a döntvények és a hivatalos tájékoztatók közül válogattunk.