Jogszabályfigyelő 2017 – 15. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2017/53–55. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságait dolgoztuk fel.


E heti összeállításunkban a külföldi elemet tartalmazó magánjogi jogviszonyok tekintetében mérföldkőnek számító új nemzetközi magánjogi törvénnyel, illetve a büntetőeljárási kódex kisebb módosításával foglalkozunk.

 

Tartalom:

Új nemzetközi magánjogi kódex

A büntetőeljárási törvény módosítása

 

Új nemzetközi magánjogi kódex

A parlament 2017. április 4-én fogadta el az új nemzetközi magánjogi kódexet. A törvény átfogó jelleggel szabályozza a külföldi elemet tartalmazó magánjogi jogviszonyok esetében az alkalmazandó jog kérdését, a magyar bíróságok joghatóságát és eljárási szabályait, valamint a külföldi bíróságok határozatainak az elismerésével kapcsolatos előírásokat, továbbá azok végrehajthatóságának feltételeit. Alapelvi szintű előírása értelmében a rendelkezései kizárólag akkor alkalmazhatók, ha az adott kérdés nem tartozik az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés hatálya alá. A tizenhárom fejezetből és 134 szakaszból álló törvény a természetes személyek és a vállalkozások jogviszonyait egyaránt rendezi és összhangot teremt a Polgári Törvénykönyv, valamint a közelmúltban elfogadott új polgári perrendtartási kódex szabályaival is.

Az általános rendelkezések között újdonságnak tekinthető egyebek mellett az úgynevezett általános kitérítő klauzula, amely szerint, ha a körülmények alapján nyilvánvaló, hogy az ügy a törvény szerint irányadó jognál lényegesen szorosabban kapcsolódik egy másik joghoz, akkor kivételesen ezt a másik jogot lehet alkalmazni.

A kódex rendelkezései szűkebb körben módosították többek között a közjegyzői törvény, a végrehajtási törvény és a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény szabályait is.

A jogszabály 2018. január elsején lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet. Az átmeneti rendelkezések értelmében a 31–33. alcím rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell, míg a 38–40. alcím rendelkezései kizárólag a törvény hatálybalépése után hozott határozatokra alkalmazhatók. Bizonyos (személyi állapotot, családjogi jogviszonyt érintő) külföldi határozatokat, feltéve, hogy meghatározott előírásoknak megfelelnek, akkor is el kell ismerni, ha azokat a törvény hatálybalépése előtt hozták meg.

A magánjogi törvény szabályozási koncepciójáról korábbi számunkban olvashat bővebben:

Joganyag: 2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály, átfogó szabályozás

[htmlbox Változásfigyeltetés]

 

A büntetőeljárási törvény módosítása

Az alábbiakban hivatkozott módosítás a nyomozási bíró kizárása mellett a hirdetményi kézbesítés, illetve az előzetes letartóztatás, ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésének részletszabályait érinti. Hirdetményi úton kell kézbesíteni ezentúl a hivatalos iratot az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt részére, és az értesítést is, ha azt az érdekeltek jelentős száma indokolttá teszi. Új címként kerültek a kódexbe a rendkívüli jogorvoslati eljárás megismétlésének a szabályai, illetve változtak a katonai büntetőeljárás, illetve a határzárral kapcsolatos bűncselekmények miatti eljárások egyes szabályai. A módosítás a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

A hirdetményi kézbesítés részletszabályairól szóló IM rendelettervezetről itt írtunk:

Joganyag: 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról

Módosítja: 2017. évi XXIX. törvény

Megjelent: MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos: 2017. 04. 19.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.