Jogszabályfigyelő 2017 – 39. hét

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. szeptember 30.
Rovat:

Alábbi cikkünkben a 2017/154–159. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.


E heti összeállításunkban a földminősítésről, az október elsejétől előterjeszthető jogtanácsosi, jogi előadói kamarai felvételi, illetve nyilvántartásba vételi kérelmek díjáról, valamint a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének az emeléséről olvashatnak.

 

Tartalom:

A földminősítés részletes szabályai

Kamarai jogtanácsosok, jogi eladóadók regisztrációs díja

Korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése

 

A földminősítés részletes szabályai

Új jogszabály lépett hatályba a földminősítésről szóló, 1999-ben elfogadott földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri rendelet helyébe. A jogszabály az általános rendelkezései között rögzíti, hogy a termőföldek, illetve a mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmas vagy alkalmassá tett földek (együtt: földterületek) művelési ágát a természetbeni állapotnak megfelelően az ingatlan-nyilvántartási rendelkezései szerint kell megállapítani. A földterületek minőségét a jövőben is a minőségi osztály és az ahhoz tartozó kataszteri tiszta jövedelem határozza meg. Ugyancsak az általános rendelkezések között találhatjuk azt az előírást, amely egyértelműen rögzíti, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a földterület nyilvántartásának módja, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalma csak a földminősítés eredményének megfelelően változtatható meg.

Az új jogszabály a földminősítés részletes szabályai mellett megállapít néhány, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletet érintő módosítást is.

A rendelet 1. mellékletében a földminősítési rendszer becslőjárásai és osztályozási vidékei, a 2. mellékletében a települések becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolása, a 3. mellékletében ez egyes becslőjárások, illetve osztályozási vidékek művelési áganként megállapított minőségi osztályaihoz rendelt kataszteri tiszta jövedelem szerepel, míg a 4-5. mellékletben a földminősítő igazolvány kiadásához szükséges igénylőlap, és az igazolvány mintája található.

A jogszabály a kihirdetését követő 3. napon lépett hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet.

Joganyag: 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos: 2017. 10. 02.

Megjegyzés: új jogszabály

[htmlbox Változásfigyeltetés]

 

Kamarai jogtanácsosok, jogi eladóadók regisztrációs díja

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 2017. október elsejétől hatályos előírásai szerinti, a területi ügyvédi kamarába történő kamarai jogtanácsosként való belépésért, jogi előadók esetében pedig a kamarai nyilvántartásba vételért az alábbiakban hivatkozott rendeletben foglaltaknak megfelelő díjat kell fizetni. Ennek mértéke a kamarai jogtanácsosok esetében 80 000 forint, míg a jogi előadók esetében 40 000 forint, amely kormányzati honlapon elérhető, a rendelettervezethez kapcsolódó hatásvizsgálati lap tanúsága szerint „a nagyságrendileg fele a területi kamarák által az ügyvédek tagfelvételéért és az ügyvédjelöltek névjegyzékbe vételéért a hatályos szabályok alapján szedett regisztrációs tagdíjaknak”. Jó hír ugyanakkor, hogy a díj megfizetését a kérelmező munkáltatója is átvállalhatja. A díjfizetési kötelezettséget átutalással kell teljesíteni. A rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba, 2018. július 1-jén pedig a hatályát veszti.

A fentiekkel összefüggésben érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy kamarai jogtanácsosként való felvétel iránti kérelem 2017. október elsejétől terjeszthető elő a területi kamaránál. A kérelemnek helyt adó döntés esetén a jogtanácsost legkorábban 2018. január elsejei hatállyal veszik fel az adott területi kamarába. Szintén 2017. október elsejétől terjeszthetik elő az ügyvédi nyilvántartásba való felvételi kérelmeiket a jogi előadók is. A kérelemnek helyt adó döntés esetén a jogi előadókat legkorábban ugyancsak 2018. január elsejei hatállyal veszik nyilvántartásba.

Fontos tudni, hogy mind a jogtanácsosok, mind a jogi előadók a kérelmeiket elektronikus úton kötelesek előterjeszteni.

Joganyag: 12/2017. (IX. 29.) IM rendelet a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos: 2017. 10. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése

Az Országgyűlés a 2017. szeptember 19-ei ülésnapján fogadta el a Büntető Törvénykönyvnek a korrupciós bűncselekmények elévülési ideje felemeléséről szóló módosítását. Ennek értelmében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott bűncselekmények büntethetősége tizenkét év elteltével évül el.

A módosítás a kihirdetését követő harmadik napon lépett hatályba.

Joganyag: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CVI. törvény

Megjelent: MK 2017/156. (IX. 25.)

Hatályos: 2017. 09. 28.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás


Kapcsolódó cikkek:


A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben I. rész
2018. augusztus 14.

A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben I. rész

A fellebbezést követően sorra kerülő másodfokú eljárásnál továbbra is alapszabály, miszerint a fellebbezési eljárás nem ismételt elbírálást, hanem felülbírálatot jelent. Az új Be.-re is jellemző, hogy abban mind a reformatórius, mind a kasszatórius jogkör gyakorlása megtalálható. Így a másodfokú bíróság az első fokú ítéletet vagy helyben hagyja, vagy megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi. Utóbbi esetben az eljárást megszünteti, vagy az első fokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja.

Jogszabályfigyelő 2018 – 32. hét
2018. augusztus 13.

Jogszabályfigyelő 2018 – 32. hét

Alábbi cikkünkben, mivel az előző héten megjelent egyetlen Magyar Közlönyben (2018/125. szám) szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, a döntvények és a hivatalos tájékoztatók közül válogattunk.

AB: Szabályozandó a fogvatartottak közgyógyellátása
2018. augusztus 7.

Az Alkotmánybíróság szerint mulasztott az Országgyűlés a büntetés-végrehajtási intézetben kérelmezhető közgyógyellátás terén a szükséges igazolás kiállítására jogosult orvos személyének vonatkozásában.