Jogszabályfigyelő 2017 – 8. hét

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. február 27.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2017/25-28. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságát dolgoztuk fel, emellett felhívjuk a figyelmet egy közelgő jogszabályváltozásra.


E heti összeállításunkban az Alkotmánybíróság közérdeklődésre számot tartó döntése mellett a napokban hatályba lépő civil szervezeti törvénymódosításokra és a civil szervezetek mintaokirataira vonatkozó rendelettervezetre hívjuk fel a figyelmet.

 

Tartalom:
Demonstrációkon készült felvételek közzététele
Március elsejétől gyorsabb civil szervezeti nyilvántartás
Civil szervezetek – az egyszerűsített eljárás mintaokiratai

Demonstrációkon készült felvételek közzététele
Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) az ún. rendőrképmás néven elhíresült ügyben a Kúria ítéletének az alaptörvény-ellenességét állapította meg, tekintettel arra, hogy a jogalkalmazó szelektíven, megszorítóan alkalmazta az AB-nek az adott ügyben született korábbi határozatát. E korábbi határozatában az AB kimondta, hogy alaptörvény-ellenes, hogy kizárólag akkor lehetséges felvétel készítése és közzététele valamely nyilvános demonstrációt biztosító rendőrökről, ha valamely rendőri intézkedésre vonatkozó eljárási szabályok nyilvánvaló megszegését dokumentálnák. Ugyancsak ellentétben áll az Alaptörvénnyel az olyan jogértelmezés, amely „társadalmi igény meglétét, többlet információ létét (pl. a rendőr nyilvánvaló jogsértését) követelné meg a demonstrációkon készült felvételek közzétételéhez”. Az AB korábbi határozatában a jelenkor eseményének minősítette a demonstrációkat, amelyekről való tudósítás nem öncélú.

Bővebben olvashat az AB határozatról itt.

Joganyag: 3/2017. (II. 21.) AB határozat a Kúria Pfv.IV.20.121/2016/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
Módosítja: –
Megjelent: MK 2017/25. (II. 21.)
Hatályos: 2017.02.14.
Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése

[htmlbox Változásfigyeltetés]

Március elsejétől gyorsabb civil szervezeti nyilvántartás
Március elsején lépnek hatályba az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény azon, 2016-ban elfogadott és kihirdetett módosításai, amelyek a nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárás gyorsítását tűzték ki célul egyebek között az eljárási határidők maximalizálásával, a hiánypótlás egyszeri kibocsátásának előírásával. A nyilvántartásba vételt elrendelő, a változásbejegyzési kérelemnek helyt adó, továbbá a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés azonnal jogerőssé válik – derül ki az előterjesztői indokolásból. Módosul a törvényességi felügyeleti eljárás köre.
Felhatalmazást kap továbbá az igazságügyi miniszter, hogy az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárások mintaokiratát és a további mellékletek mintaokiratát, valamint az űrlapok közzétételének módját rendeletben állapítsa meg.

Joganyag: 2016. évi CLXXIX. törvény a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról
Módosítja: –
Megjelent: MK 2016/210 (XII. 20.)
Hatályos: 2017.01.01., 2017.03.01.
Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

Civil szervezetek – az egyszerűsített eljárás mintaokiratai
Az Igazságügyi Minisztérium elkészítette és közigazgatási egyeztetésre bocsátotta a civil szervezetek nyilvántartási eljárásában használható mintaokiratokról szóló új rendeletet, amely megújítja a jelenleg használatos okiratmintákat – derül ki az előterjesztésből. Az Országos Bírósági Hivatal a mintaokiratokból ún. űrlapot készít, amelyet a honlapján tesz majd közzé. A rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba a tervek szerint, az űrlapok ellenben 2017. szeptember 1-jétől válnak alkalmazhatóvá.

Joganyag: …./2017. (……) IM rendelet a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról
Módosítja: –
Megjelent: www.kormany.hu
Hatályos: –
Megjegyzés: új jogszabály tervezete

 


Kapcsolódó cikkek:


Az ügyvédek véleménynyilvánítási joga
2018. augusztus 17.

Az ügyvédek véleménynyilvánítási joga

Az ügyvéddel szembeni elvárás hivatásának gyakorlásakor, hogy más hatóságok tagjainak adja meg a kellő megbecsülést és tiszteletet, amelyet saját hivatásával szemben is elvár. Az ügyvédi tevékenység ellátása során ezért az ügyvédnek a véleménynyilvánítási joga korlátozott, e korlátozás a szakma sajátosságaiból eredően az erkölcsök, mások jó hírneve vagy jogai védelmének fenntartása érdekében szükséges és indokolt.

A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben I. rész
2018. augusztus 14.

A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben I. rész

A fellebbezést követően sorra kerülő másodfokú eljárásnál továbbra is alapszabály, miszerint a fellebbezési eljárás nem ismételt elbírálást, hanem felülbírálatot jelent. Az új Be.-re is jellemző, hogy abban mind a reformatórius, mind a kasszatórius jogkör gyakorlása megtalálható. Így a másodfokú bíróság az első fokú ítéletet vagy helyben hagyja, vagy megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi. Utóbbi esetben az eljárást megszünteti, vagy az első fokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja.

Jogszabályfigyelő 2018 – 32. hét
2018. augusztus 13.

Jogszabályfigyelő 2018 – 32. hét

Alábbi cikkünkben, mivel az előző héten megjelent egyetlen Magyar Közlönyben (2018/125. szám) szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, a döntvények és a hivatalos tájékoztatók közül válogattunk.